Advocaat Strafrecht al 5 jaar geleden bezorgd over bezuinigingen Veiligheid en Justitie

Posted by on nov 21, 2015

Op 20 november 2015 meldden diverse media, maar ook de overheid zelf (Kabinet investeert in Veiligheid en Justitie) dat het kabinet met ingang van 2016 250 miljoen euro structureel zal investeren in Veiligheid en Justitie. We leven in een tijd waar veiligheid een dagelijks onderwerp van gesprek is. Juist in zo’n tijdsbestek is het van belang dat, als we anders willen zijn dan hen die de veiligheid bedreigen, de inhoud van de rechtsstaat evenzeer goed wordt bewaakt. Het is goed dat er extra geld gaat naar diverse ketenpartners in de rechtspraktijk. De vraag die overblijft is of dat evenwichtig genoeg gebeurt. Worden bezuinigingen binnen de sociale advocatuur teruggedraaid? Als dat niet het geval is zal nog meer dan de afgelopen periode is gebeurd onder andere de kwaliteit van het strafproces in het geding komen. Gespecialiseerde advocaten zijn van belang om rechtszaken in balans te brengen en mensen in de samenleving een eerlijk proces te bieden. Als de voorgenomen bezuinigingen echter doorgang vinden zullen nog meer advocaten stoppen met sociale rechtshulp of minder gespecialiseerd te werk gaan.De druk op de sociale advocatuur is al jarenlang hoog te noemen. Al ruim 5 jaar geleden legde advocaat strafrecht Job Knoester aan de Volkskrant uit dat het bijstaan van verdachten met een kleine portemonnee eigenlijk niet meer verantwoord is (bron: de Volkskrant: Piketadvocaat loopt de benen uit zijn lijf). Het is mogelijk een natuurlijk proces dat mensen in tijden waar terrorisme hoogtij voert vooral oog hebben voor beveiliging van de samenleving. Toch zal alleen al op de iets langere termijn het onvoldoende rekening houden het belang van evenwicht in de rechtszaal de rechtsstaat in het hart raken. Die fout mogen verantwoordelijke landsbestuurders niet maken....

Read More

Rechtbank gooit overhaast de fax eruit

Posted by on nov 19, 2015

De wetgever heeft nog niets geregeld over indiening van processtukken per mail. De beperkte rechtspraak van de Hoge Raad die er is geeft eerder aanleiding om te denken dat het juridisch niet is toegestaan dan wel. Toch werkte onder andere de rechtbank Rotterdam de faxapparaten de deur uit. Op de site van bijvoorbeeld de strafgriffie staat geen faxnummer vermeld en als je als advocaat belt met de administratie krijg je te horen:”faxen kan niet meer”. Nadat strafpleiter Job Knoester via strafrechtadvocaat Thijs Kelder werd getipt over de juridische gevaren die hierdoor opdoemen ontstond er op twitter een bloemrijke discussie. Ook het advocatenblad mengde zich in de strijd. Een oplossing is nog niet gevonden zodat advocaten of zelf het land in moeten gaan om bijvoorbeeld beroep in te stellen of collega’s moeten inhuren. En dat vaak voor cliënten die het niet kunnen betalen. Rechtspraak liet weten nog aan een oplossing te werken, maar de termijn wachten niet… Bron: Advocatenblad: ‘Mailen mag niet, maar mail toch...

Read More

Advocaat strafrecht Knoester: “verdachte pleegde moord door anti-depressiva”

Posted by on nov 16, 2015

Deze week vindt op 18 november 2015 de strafzaak plaats bij het gerechtshof te Leeuwarden tegen een vrouw die er van verdacht wordt een moord en poging tot moord gepleegd te hebben. De slachtoffers zijn haar kinderen. De rechtbank te Assen achtte de feiten in januari 2014 bewezen maar achtte de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. Haar werd een jaar verplichte behandeling opgelegd in een psychiatrische kliniek. In hoger beroep staat vooral de vraag centraal of de vrouw handelde onder invloed van anti-depressiva. Advocaat Job Knoester betoogt dat dat het geval is en dat zijn cliënte volledig moet worden vrijgesproken. Eerder bepaalde het hof dat alles moet worden gedaan om te bepalen of medicijngebruik een rol speelde. Bron: Dagblad van het noorden: ‘Moeder doodde kindje door antidepressiva’ Mr. Job...

Read More

Advocaten strafrecht niet onder de indruk van getuigen

Posted by on nov 13, 2015

Op 12 november 2015 werd de strafzaak rond het overlijden van Nicole Van den Hurk uitgesteld. Het OM kwam te elfder ure met 2 getuigen die claimen belangrijke informatie te hebben. De strafrechtadvocaten Yvonne Van der Hut en Job Knoester waren niet onder de indruk, net als de verdachte die geen spoor van zenuwen vertoonde. De strafpleiters hielden ook veel vertrouwen doordat nieuwe berekeningen rond de aangetroffen DNA-sporen zeer ontlastend voor hun cliënt zijn, zo bleek tijdens de terechtzitting. Knoester en Van der Hut waren ook tevreden dat de voorlopige hechtenis van hun cliënt werd geschorst. Hij mag nu de rest van het proces in een tbs-kliniek afwachten waar een minder streng regime geldt. bronnen: NOS en Omroep Brabant: NOS journaal DNA-onderzoekers zaak Nicole van den Hurk twijfelen aan bewijs tegen Jos de G. Mr. Job Knoester Mr. Yvonne Van der...

Read More

Advocaten strafrecht Knoester en Van der hut voeren verweer

Posted by on nov 11, 2015

Op 12 november 2015 zal bij de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch het openbaar ministerie haar strafeis formuleren tegen de de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van Nicole van den Hurk. Specialisten strafrecht Job Knoester en Yvonne van der Hut zullen namens de verdachte de verdediging voeren en vrijspraak bepleiten. Op 4 december 2015 wordt de uitspraak verwacht. Bron: Eindhovens Dagblad: 11-11-15 dag4 (1) Mr. Job Knoester Mr. Yvonne Van der Hut...

Read More