Advocaat TBS: uitstroom tbs-ers long stay terecht

Posted by on feb 26, 2016

De afgelopen 4 jaar is het aantal tbs-ers op de long stay gehalveerd. De in tbs gespecialiseerde strafrechtadvocaat Job Knoester stelt dat dat meer dan terecht is. Veel tbs-ers verbleven in zijn ogen veel te lang ten onrechte op de afdeling die ook wel de begraafplaats van de tbs wordt genoemd. De meeste tbs-patiënten zijn niet acuut delictgevaarlijk. Als er sprake is van herhalingsgevaar is dat meestal iets dat pas ontstaat als meerdere factoren samenkomen. Zo zal dit bijvoorbeeld pas in veel gevallen aan de orde zijn als iemand op meerdere leefgebieden gebieden vastloopt. Hierbij kan worden gedacht aan een echtscheiding, geen contact met kinderen, het verlies van een baan, het overlijden van iemand die belangrijk is, vereenzaming en verslavingsproblematiek. Om dergelijke risicofactoren te monitoren en te controleren is veel vaker dan tot een aantal jaar terug werd gedacht een alternatief voor long stay denkbaar, aldus de tbs-advocaat. Bron: Algemeen Dagblad: Advocaat: Longstay is een begraafplaats voor...

Read More

Strafrecht: Advocaat bij verhoor illusoir?

Posted by on feb 13, 2016

Reeds jarenlang is Nederland in Europa een minderheid als het gaat om het recht van verdachten op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor bij de politie. Hierdoor kon je situaties krijgen zoals die waar de in strafrecht gespecialiseerde advocaat Job Knoester zich reeds op 20 mei 2006  (Volkskrant: ‘Politie zet cliënt tegen advocaat op’) al mee geconfronteerd zag. Zijn cliënt, die verdacht werd van doodslag, werd op ontoelaatbare wijze door de recherche onder druk gezet. Strafpleiter Knoester heeft om die reden in die zaak zijn cliënt toen al geadviseerd geen antwoord te geven op vragen van de politie, tenzij hij bij de verhoren aanwezig mocht zijn. Uiteindelijk gebeurde dit laatste ook onder die druk. Van Europa moet het recht op bijstand van een advocaat tijdens verhoren door de politie eind 2016 in de Nederlandse wet verankerd zijn. De meeste landen om ons heen hebben niet gewacht tot het laatste moment. Aangezien Nederland dat wel deed heeft de Hoge Raad uiteindelijk eind 2015 bepaald dat het zo niet langer kan. Per 1 maart 2016 moet de Nederlandse overheid haar zaakjes op orde hebben en ervoor zorgen dat het recht op een eerlijk proces ook in Nederland is gewaarborgd door een advocaat toegang tot politieverhoren te verlenen. Praktisch gezien zijn er sinds de uitspraak van de Hoge Raad voorbereidingen getroffen om dit te realiseren. Kennelijk kan de overheid wel in actie komen als ze wordt gedwongen. Een en ander betekent ook dat per 1 maart 2016 de overheid ervoor dient te zorgen dat verdachten die tijdens hun verhoor door de politie willen worden bijgestaan door een advocaat niet zelf de kosten daarvoor dienen te dragen. De vergoeding die de overheid advocaten voor deze rechtsbijstand wil verstrekken is echter zo laag dat geen advocaat dit op verantwoorde wijze kan organiseren. Een veelgehoord geluid binnen de advocatuur is op dit moment dat advocaten hun cliënten zullen adviseren bij de politie te zwijgen zolang niet voor een deugdelijke vergoeding wordt zorggedragen. De hoogte van de vergoeding is dusdanig dat het genoemde recht van verdachten niet door de overheid afdoende wordt gefaciliteerd. Dit mag wel van een maatschappij worden verwacht die claimt humaan en een rechtsstaat te zijn. Als inderdaad veel verdachten geen verklaringen bij de politie zullen afleggen zullen veel strafrechtelijke onderzoeken vertraging oplopen. Dat is schadelijk voor de samenleving. Personen die stellen slachtoffer te zijn van misdrijven hebben recht op een voortvarende behandeling. Ook verdachten hebben hier recht op. Voor hen geldt echter dat het resultaat op de langere termijn in veel gevallen belangrijker is dan dat op kortere termijn. Om die reden is het redelijk te veronderstellen dat veel verdachten, al dan niet in overleg met een advocaat er voor zullen kiezen...

Read More

Minder TBS: ”Teeven vergroot juist de onveiligheid”

Posted by on feb 1, 2016

Vermoedelijk vanaf komende zomer is het mogelijk dat mensen die veroordeeld zijn voor ernstige gewelds- of zedenmisdrijven, in het uiterste geval, levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Dat plan is een erfenis van voormalig Staatssecretaris Teeven. Al op 27 maart 2012 betoogde de in TBS gespecialiseerde advocaat Job Knoester in De Volkskrant dat deze wet op lange termijn averechts zal werken. Verdachten die nog geen TBS hebben zullen door dit mogelijke vooruitzicht nog meer hun best doen om onder de zwaarste maatregel van het wetboek van strafrecht uit te komen. Dat is nadelig voor de samenleving omdat TBS ons land veiliger maakt door veel gunstiger recidivecijfers dan die van ex-gedetineerden. Bron: Volkskrant: ”Teeven vergroot juist de...

Read More