Strafrecht – Gebrek aan zelfreflectie bij politie

Posted by on mei 27, 2016

Blog van Wendy Alberts Mr-online meldde op 23 mei 2016 dat politiechef Stoffel Heijsman in het AD de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor in verband lijkt te brengen met het lage oplossingspercentage van onder meer woninginbraken. In het artikel van het AD wordt beschreven dat woninginbraken en straatroven nog te vaak niet worden opgelost en daders hun straf ontlopen. Zo wordt bijvoorbeeld slechts 9,4% van de woninginbraken opgelost. En hoewel een van de conclusies uit rapport “Handelen naar Waarheid: Sterke- en zwakteanalyse van de opsporing” is dat in de politieteams te vaak aan elementaire recherchevaardigheden zoals verbaliseren, verhoortechniek en kennis van wetten en bevoegdheden ontbreken, lijkt Heijsman zijn hand niet voldoende  in eigen boezem te steken. Hij lijkt , externaliserend, de oorzaak van lage oplospercentages van misdrijven onder meer te leggen bij de veronderstelling dat “daders” tegenwoordig minder snel bekennen. Hij voegt daaraan toe dat bij het politieverhoor sinds kort een advocaat zit waardoor verhoren minder effectief zijn. “Als een verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept, komt er zeker geen bekentenis. De politie moet het in die gevallen hebben van technisch bewijs, zoals dna of andere sporen”, aldus Heijsman. Heijmans impliceert daarmee dat het toelaten van advocaten bij het politieverhoor, leidt tot minder opgeloste zaken. Advocaat Bert Fibbe diende de politiebaas op 25 mei 2016 reeds van repliek in het Parool door er fijntjes op te wijzen dat de ‘’oplossingspercentages’’ van de politie voordat advocaten verhoren van verdachten mochten bijwonen nu ook de samenleving bepaald niet in vervoering brachten. Het is even schrikken, dit soort schrikbarende uitspraken vanuit het hoogste segment van de politie. Dat is niet alleen het geval omdat de politiechef spreekt van daders die minder snel bekennen, terwijl het nu toch wel gemeengoed zou moeten zijn dat we tijdens het opsporingsonderzoek spreken over verdachten. De gedachte dat een ieder onschuldig is tot het tegendeel bewezen is en het recht van de verdachte om zichzelf niet te hoeven belasten behoort tot de grondbeginselen van een eerlijk proces. Het is de taak van de overheid om te bewijzen dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. De verdachte hoeft daaraan niet mee te werken. Dit ter voorkoming van middeleeuwse praktijken waarin verdachten goed- dan wel kwaadschiks werden gedwongen tot het doen van een bekentenis met gerechtelijke dwalingen tot gevolg. De onschuldpresumptie die juist in het opsporingsonderzoek voorop zou moeten staan gezien de beperkte mogelijkheden van de verdachte zich in deze fase van het proces tegen de overheid te kunnen verweren, komt dan ook in het geding wanneer de politie in de opsporingsfase ervan uitgaat met de “dader” van doen te hebben in plaats van met een verdachte. Tevens trekt Heijsman de opmerkelijke conclusie dat verhoren minder effectief zijn...

Read More

Strafrecht – Wie wordt de nieuwe advocaat van Holleeder?

Posted by on mei 23, 2016

Er is nog geen nieuws over de vraag wie de nieuwe advocaat van Holleeder wordt. Op 13 mei 2016 vroeg de Volkskrant zich af of advocaten in de rij zouden staan. Een aantal deskundigen uit de strafrechtspraktijk zien onder andere door de omvang en complexiteit van de zaak tegen Holleeder nog wel wat beren op de weg. De advocaat strafrecht Job Knoester is daar niet bevreesd voor. Hoewel ook hij inziet dat het vertrek van advocaat Stijn Franken voor Holleeder en het proces een klap is vermoedt hij dat er nog voldoende advocaten met de benodigde ervaring en deskundigheid te vinden zijn. Daar waar media snel denken aan ”bekende” advocaten zijn er nog meer minder bekende, uitstekende advocaten met strafrecht als specialisme die, al dan niet in teamverband, deze klus moeten...

Read More

TBS nieuws: vrijwillig verblijf in TBS-kliniek gewenst of juist niet?

Posted by on mei 21, 2016

De nieuwsredactie van de Fontys Hogeschool Journalistiek te Tilburg peilde de mening van studenten omtrent berichtgeving in de media dat mensen zonder strafrechtelijke titel verblijven in een tbs-kliniek. Ook de in strafrecht en TBS gespecialiseerde advocaat Job Knoester werd om zijn mening gevraagd. De strafpleiter maakt zich zorgen. Hij vraagt zich af of dit gegeven een rol speelt bij het bestaan van wachtlijsten voor mensen waarvan de rechter heeft bepaald dat zij behandeling nodig hebben en verdienen. De advocaat strafrecht pleit ervoor dat onder andere hier onderzoek naar wordt...

Read More

Strafrecht en tbs nieuws: onvoldoende behandeling leidt tot meer delicten

Posted by on mei 19, 2016

Tijdens een college dat ik recentelijk gaf op Fontys Hogeschool Journalistiek te Tilburg vroeg een aankomend journalist me of ik nog wel trots was op het Nederlandse rechtssysteem. Ik voelde me betrapt op het moment dat ik me realiseerde stil te zijn. Ik vond de vraag lastig. Aan dat moment dacht ik op 18 mei 2016 in de trein op weg naar Maastricht waar ik een strafzaak had. Ook passeerden zaken zoals die van Bart van U. en de rampzalige gebeurtenissen die leidden tot het overlijden van Ximena in Den Haag op 25 februari 2012 in mijn gedachten de revue. Ximena werd om het leven gebracht door een man die kort voor de moord bij behandelinstelling De Waag tevergeefs had aangeklopt. Hij schreef die instelling een brief waarin hij duidelijk maakte nog altijd grote problemen met agressie te hebben. Op die schreeuw om hulp werd niet, althans niet afdoende, gereageerd. Ximena was 15 jaar toen ze uit het leven van haar familie en andere dierbaren werd gerukt. Op 8 februari 2014 werd Els Borst vermoord. Deze zaak bracht de politiek in beweging. Het waren niet alleen cynici die gevoelens uitten die er op neer kwamen dat het opviel dat pas echt grondig onderzoek werd gedaan naar het ‘’hoe en waarom’’ als het ging iemand uit het politieke midden. Hoe het ook zij; uiteindelijk kwam de commissie Hoekstra met een vernietigend rapport over het optreden van meerdere instanties. De man die Els Borst van het leven beroofde was een verwarde man die niet de nodige behandeling kreeg toen hij er zelf om vroeg. Op 20 september 2015 vermoorde een man met geestelijke problemen een medegedetineerde in de gevangenis van Zoetermeer. De in strafrecht en tbs gespecialiseerde advocaat Job Knoester betoogde onder andere in een uitzending van Eenvandaag op 23 december 2015 dat mensen met ernstige geestelijk probleem niet in een gevangenis thuishoren maar in een behandelsetting zoals een tbs-kliniek. Dat is niet alleen beter voor de betrokkene zelf. Ook voor de rest van de samenleving, binnen en buiten de gevangenis, is dat veiliger, aldus de advocaat strafrecht. Inmiddels zitten we bijna op de helft van 2016. We lezen in de media steeds meer berichten over mensen die behandeling nodig hebben, dat niet krijgen en delicten plegen. Zou er nog een moment komen dat we er van leren vroeg ik me af onderweg naar Maastricht. De cliënt, laat ik hem Anton noemen, die ik bij zou gaan staan kende ik al heel wat jaren. Meestal is dat geen goed teken. Zo adviseerde het Pieter Baan Centrum in 2009 dat Anton tbs met dwangverpleging zou moeten krijgen. Hij wilde dat niet. De verdediging was succesvol. Het werd geen tbs. Wel kreeg Anton een langdurig...

Read More

Strafrecht nieuws: ”Veerkrachtige Verhalen” verloot

Posted by on mei 3, 2016

In 2015 verscheen het boek ”Veerkrachtige Verhalen” van de hand van Annika Smit, Nanette Slagmolen en Marion Brepoels. Zij interviewden politiemensen en anderen die beroepshalve met politiewerk te maken hebben. Ook de in strafrecht gespecialiseerde advocaat Job Knoester werd geïnterviewd. Op 3 mei 2016 maakte de politievakbond ACP bekend drie exemplaren van dit boek te verloten. Bron: politievakbond ACP: Boekverloting ‘Veerkrachtige verhalen’ en Facebook: Boekverloting ‘Veerkrachtige...

Read More