Strafrecht en TBS nieuws: Verkrachters lovend over vrouwen

Posted by on jul 31, 2016

De Forensische Zorgspecialisten onderzochten de op het eerste gezicht grote tegenstrijdigheid tussen de vrouwvijandigheid bij verkrachters en de bij hen bestaande welwillendheid tegenover vrouwen. Op 25 juni 2016 publiceerden Eveline Schippers en Wineke Smid een onderzoek met opvallende resultaten. Opmerkelijk is dat dit onderzoek onder andere uitwees dat verkrachters minder vijandig ten opzichte van vrouwen staan dan gezonde, niet-delinquenten. Onderkend wordt uiteraard wel dat de genoemde positieve houding van zedendelinquenten naar vrouwen toe door de vrouwen zelf niet als positief behoeft te worden beoordeeld. Wel werd duidelijk dat verkrachters minder vrouwvijandig bleken dan voorafgaan aan het onderzoek werd verwacht. Die verwachting werd aanvankelijk mede ingegeven door oudere onderzoeken. De onderzochte groep verkrachters betroffen tbs-ers. Er werd (helaas) geen bewijs gevonden dat de tbs-behandeling de positievere houding in de richting van vrouwen had beïnvloed. Verder onderzoek zal worden gedaan. De onderzoekers, Eveline schippers en Wineke Smid menen in ieder geval dat: ‘’de huidige testbatterij kan worden ingezet bij assessment van individuen waarbij sprake lijkt te zijn van vrouwvijandigheid’’. Bron: De Forensische Zorgspecialisten, een organisatie die bestaat uit de Waag, de Van der Hoevekliniek te Utrecht en de FPKM:...

Read More

Strafrecht nieuws – ‘Ten onrechte levenslang voor Playstation-moorden’

Posted by on jul 13, 2016

Ed Zandstra strijdt onvermoeibaar voort om zijn levenslange gevangenisstraf ongedaan te maken. Hij weet zich hierin gesteund door de strijdvaardige oud-rechercheur Jan Paalman. Ook zijn in strafrecht gespecialiseerde advocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut weigeren op te geven en vechten door voor hun client. Zij dienden reeds een gratieverzoek in. Inmiddels zijn zij, samen met Paalman, druk bezig voorbereidingen te treffen voor een nieuw herzieningsverzoek. De vorige advocaat van Zandstra verzocht eerder ter voorbereiding op een herzieningsverzoek de procureur-generaal bij De Hoge Raad nader onderzoek in te stellen naar redenen voor herziening. De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) adviseerde volgens strafrechtadvocaten Knoester en Van der Hut ten onrechte negatief omtrent het nieuw te verrichten onderzoek. Inmiddels staat ook voor de rechter wel vast dat Ed Zandstra niet meer in de woning aanwezig was toen en waar de playstation-moorden werden gepleegd. Een aantal getuigen kwam niet zo lang geleden terug op eerdere belastende verklaringen waardoor volgens de advocaten van Zandstra de theorie dat hij van te voren wist van een plan om de moorden te plegen op losse schroeven is komen te staan. De ACAS vond echter dat onvoldoende duidelijk was waarom de getuigen hun verklaringen wijzigden en wees nieuw onderzoek van de hand. Knoester noemt dat een uitholling van de wet. Hij meent dat de ACAS juist in dit soort situaties nieuw onderzoek moet willen doen naar het motief van getuigen om met een andere zienswijze te komen. Eerder liet rechter Ybo Buruma van De Hoge Raad zich in het Nederlands Juristenblad ook al in die richting uit. Hij meent eveneens dat de ACAS soms best zelf onderzoek mag doen naar verklaringen die ontlastend kunnen zijn voor hen die stellen ten onrechte voor ernstige misdrijven te zijn veroordeeld. De raadslieden Knoester en Van der Hut gaan onvermoeibaar door en doen nu zelf onderzoek met Paalman. Het is een kwestie van tijd voordat zij zich opnieuw namens Ed Zandstra zullen wenden tot de procureur-generaal en De Hoge Raad. Ondertussen bestaat er bij hun client hoop op een gunstige beslissing van de Koning op het ingediende gratieverzoek. Bron: Algemeen Dagblad: ‘Zandstra zit onterecht vast voor...

Read More

Tweelingzus: ”Yvonne is een beest op het gebied van TBS”

Posted by on jul 8, 2016

In het tijdschrift Mr Online spreekt Henriëtte van Wermeskerken met twee tweelingen over hun leven en het vak van advocaat. De tweeling Linda en Yvonne van der Hut bespreken met haar de vele overeenkomsten en ook enkele verschillen in hun privé en werkzame leven. De dames hebben een rijk en druk sociaal leven dat ze niet combineren met sport maar wel met brandende ambitie als advocaat. Ze vertellen onder andere hoe ze, inmiddels ruim volwassen, uiteindelijk besloten afzonderlijk te gaan wonen. Deze 2 woningen bevonden zich vervolgens echter op reukafstand. Na samen de rechtenstudie voltooid te hebben zijn Linda en Yvonne een aantal jaar werkzaam geweest bij de strafsector van het gerechtshof te Den Haag. Sinds 5 à 6 jaar voeden zij hun passie voor strafrecht in de advocatuur. Linda houdt zich bij Sjocrona van Stigt Advocaten te Den Haag vooral bezig met financieel-economisch strafrecht, fraude en milieuzaken. Daarnaast doet zij ook cassatie’s. Yvonne wordt door haar tweelingzus een beest op TBS-gebied genoemd. Dat klopt ook wel. Zij heeft zich ook sinds de oprichting van Knoester en van der Hut advocaten nog meer gespecialiseerd in TBS-zaken en emotiedelicten, zoals geweld en zedenzaken. Ook komt ze op voor slachtoffers en nabestaanden. Bron: het zeer lezenswaardige artikel van Henriëtte van Wermeskerken kunt u teruglezen op de website de auteur zelf en van Mr Online.  ...

Read More