Strafrecht nieuws: veel moorden niet ontdekt

Posted by on nov 30, 2016

Kwaliteit autopsies Al langer worden zorgen geuit over de kwaliteit van autopsies in Nederland. Diverse media berichtte hier de afgelopen jaren over. In de zomer van 2015 schreef de advocaat strafrecht uit Den Haag Job Knoester de minister van Veiligheid en Justitie een brief. Hierin verzocht de strafpleiter de minister een commissie in te stellen die op onafhankelijke wijze slachtoffers en nabestaanden de mogelijkheid biedt een second opinion te laten verrichten als onduidelijkheid bestaat over de conclusies van justitie over de doodsoorzaak van een geliefde of familielid. Moorden worden niet ontdekt Minister Van der Steur wees het verzoek van strafrechtadvocaat Knoester af. Op 29 november 2016 bracht het Nederland Forensisch Instituut (NFI) naar buiten dat er zorgen zijn over de lijkschouw in Nederland. Het lijkt erop dat tientallen moorden niet worden ontdekt, maar dat bijvoorbeeld te snel wordt geconcludeerd dat er sprake is van een ongeluk of zelfmoord. Cold cases De advocaten van Knoester & Van der Hut Advocaten behandelen veel cold case-zaken. Job Knoester sprak met het programma Nieuws en Co van NPO radio 1 de bevindingen van het NFI. Hij veronderstelt dat in Nederland net als in de landen om ons heen jaarlijks tientallen moorden niet worden ontdekt. Bron: NPO radio...

Read More

Strafrecht nieuws: hoger beroep in zaak Nicole van den Hurk

Posted by on nov 29, 2016

Hoger Beroep De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van Nicole van den Hurk is in beroep gekomen tegen het vonnis van de rechtbank te Den Bosch d.d. 21 november 2016. Ook het Openbaar Ministerie stelde appel in. Vrijspraak De cliënt van de specialisten strafrecht en TBS uit Den Haag Job Knoester en Yvonne van der Hut werd door de rechtbank vrijgesproken van doodslag op Nicole van den Hurk. Wel werd hij voor verkrachting veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De verdachte heeft van meet af aan iedere betrokkenheid met klem ontkend. Zijn advocaten menen dat het vonnis waartegen in beroep is gekomen weliswaar uitgebreid, maar niet goed is gemotiveerd. De Haagse strafpleiters zien meerdere zwakke plekken en tegenstrijdigheden in de veroordeling. Pleidooi Daarnaast stellen Knoester en Van der Hut dat op een aantal cruciale punten in het pleidooi in het geheel niet is gereageerd. Hiermee is niet met alle ontlastende aspecten van de zaak rekening gehouden, terwijl de bewezenverklaring van de voor verkrachting vereiste dwang op niet meer dan vermoedens is gebaseerd, aldus de verdediging. Van die zijde is het beroep met veel vertrouwen ingesteld. Bronnen: De NOS; Omroep Brabant; en Het Eindhovens...

Read More

Strafrecht & TBS nieuws: verdachte zaak Nicole van den Hurk reclame voor tbs-systeem

Posted by on nov 23, 2016

TBS-VERLENGINGSPROCEDURE Op 23 november 2016 behandelde de rechtbank te Den Bosch wederom een zaak tegen de man die verdachte is in de zaak rond het overlijden van Nicole van de Hurk. Het ging nu om de vordering van de officier van justitie tot verlenging van de TBS voor de duur van een jaar van de cliënt van strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut. GEEN HERHALINGSGEVAAR VOLGENS RECHTER De in TBS gespecialiseerde advocaat Job Knoester bepleitte het einde van de TBS. Hij wees hierbij op overwegingen van de Bossche rechters die zijn client op 21 november 2016 vrijspraken van doodslag maar wel een veroordeling voor verkrachting uitspraken. Hoewel Knoester en Van der Hut een volledige vrijspraak op zijn plaats vonden en vinden menen zij dat terecht geen nieuw TBS werd opgelegd. In dit verband overwoog de rechtbank onder andere: ‘’… bestaat thans naar het oordeel van de rechtbank voldoende aanwijzingen dat het recidiverisico bij verdachte voor het wederom plegen van een met dat indexdelict vergelijkbaar feit ten gevolge van de succesvolle tbs-behandeling (tot nu toe) dermate klein is, dat dit het opleggen van een (nieuwe) tbs-maatregel niet kan rechtvaardigen’’. CONCLUSIES DESKUNDIGEN Daarnaast beriep TBS-specialist Knoester zich op bevindingen van een psychiater en een psycholoog die zijn cliënt in de strafzaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk hadden onderzocht. De psychiater oordeelde dat de kans op nieuwe TBS-waardige delicten laag tot hooguit matig is. De psycholoog concludeerde zelfs dat er sprake is van een laag tot zeer laag herhalingsgevaar. RECLAME VOOR TBS De Haagse strafrechtadvocaat betoogde dat de behandeling zo succesvol was dat zijn cliënt als het ware reclame voor het TBS-systeem is. Bovendien zou het volgens hem niet uit te leggen zijn als de rechtbank op 21 november 2016 een laag recidiverisico aanneemt en binnen een paar dagen meent dat er wel dusdanig herhalingsgevaar is dat de TBS moet worden verlengd. De rechtbank doet op 7 december 2016 uitspraak. Bronnen: Het Eindhovens Dagblad; en Omroep...

Read More

Strafrecht nieuws: Vrijspraak van doodslag en toch ontevredenheid

Posted by on nov 21, 2016

Op 21 november 2016 werd in de strafzaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk de verdachte vrijgesproken van doodslag. Wel werd hij voor verkrachting veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De gedachte zou kunnen zijn dat de verdediging na een eis van veertien jaar voor doodslag en verkrachting tevreden is. Dat is niet het geval. De verdachte heeft van meet af aan met klem iedere betrokkenheid ontkend. Dat geldt ook voor de vermeende verkrachting. De strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut hebben bij herhaling betoogd dat er geen begin van bewijs is van een zedenmisdrijf terwijl er bovendien van meerdere personen (sperma)sporen zijn gevonden naast sporen die te linken zouden zijn aan het toenmalige vriendje van Nicole en de verdachte. Overigens hebben de strafpleiters ook dit laatste steevast met kracht van argumenten betwist. Knoester en Van der Hut menen bij het uitspreken van de veroordeling op meerdere punten zwakke plekken en zelfs tegenstrijdigheden in de bewijsconstructie van de verkrachting gehoord te hebben. De Haagse specialisten strafrecht bestuderen momenteel het uitgebreide vonnis alvorens in overleg met hun cliënt een definitieve strategie te bepalen. Bronnen: De NOS; De Volkskrant; Omroep Brabant; en Omroep...

Read More

TBS nieuws: Geen detentie naast TBS

Posted by on nov 20, 2016

Stop met het opleggen van de combinatie gevangenisstraf en tbs, zo schreef de TBS-deskundige advocaat Job Knoester op 17 november 2016 in een blog voor SDU. Die combinatie vergroot volgens hem de onveiligheid in de samenleving. Gevoelens van emotie zoals de wens van wraak van slachtoffers en nabestaanden moeten worden gerespecteerd. Het is ook de verantwoordelijkheid van de samenleving daarvan te abstraheren. Bovendien wordt door de lange duur van de TBS tegemoet gekomen aan het wraakmotief van straffen. Knoester meent dat de TBS niet een behandel- maar een strafmaatregel moet worden genoemd. Het (zo veel mogelijk) voorkomen van het opleggen van gevangenisstraf naast TBS maakt de samenleving volgens de strafpleiter veiliger. Dat komt in het bijzonder doordat dan direct gestart wordt met de behandeling terwijl een ex-tbs-er drie tot viermaal minder snel in herhaling valt dan een ex-gedetineerde. In december 2015 kwam advocaat strafrecht Job Knoester in gesprek met EenVandaag over de Zoetermeerse gevangenismoord ook al tot deze conclusie. Bron:...

Read More