TBS nieuws: OM beschadigt tbs bij te veel bemoeienis inhoud

Posted by on feb 23, 2017

Den Haag, 23 februari 2017 Schade voor tbs Als het OM zich te veel bemoeit met de inhoud van een behandeling is dat schadelijk voor de tbs. Dat stelt de in tbs gespecialiseerde advocaat Job Knoester op 23 februari 2017 in zijn blog voor SDU. Behandelaar wil verlof tbs-er Aan de hand van een voorbeeld uit zijn praktijk beschrijft de tbs-deskundige een situatie rond een vrouw die tbs met voorwaarden ondergaat. Haar behandelaars vonden dat verlof paste binnen de behandeling. De reclassering die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van de patiënte wilde steeds eerst toestemming van de officier van justitie. Doordat deze weigerde bemoeide hij zich direct met het behandeltraject dat deskundigen voor ogen hadden. Op die manier dreigt tbs het karakter van een deugdelijke behandelmaatregel te verliezen. Houding OM leidt tot meer tbs-weigeraars Advocaten moeten cliënten die nog verdachte zijn goed voorlichten over de voor- en nadelen van tbs. Knoester meent dat zij er nu ook op moeten worden gewezen dat officieren van justitie zich met de inhoud van de behandeling willen bemoeien. Hij vreest dat hierdoor meer mensen zullen trachten onder de tbs uit te komen. Dat is schadelijk voor de behandelmaatregel. De instroom van tbs-ers is de laatste jaren gehalveerd, terwijl cijfers herhaaldelijk uitwijzen dat mensen die onbehandeld de gevangenis verlaten drie tot vijf keer vaker in herhaling vallen dan ex-tbs-ers. Hoe minder verzet er van verdachten tegen tbs is, hoe veiliger de samenleving wordt. Bron: SDU  ...

Read More

Ouders Leon Groeneweg naar rechter om vervolging af te dwingen

Posted by on feb 21, 2017

Openbaar Ministerie heeft geen antwoorden Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar het overlijden van Leon Groeneweg in 2008 afgesloten. Justitie heeft geen conclusie kunnen trekken en stelt dat de doodsoorzaak niet duidelijk is geworden. Het Openbaar Ministerie heeft geen antwoord op de vraag of er sprake is van een misdrijf. Deskundige: Leon Groeneweg dood voor hij in het water terechtkwam De nabestaanden menen met de kennis die zij hebben dat het Openbaar Ministerie een onbegrijpelijke beslissing neemt. Zij baseren zich hierbij op meerdere feiten en omstandigheden. Zo werd eerder al bericht dat een forensisch deskundige het aannemelijker vindt dat Leon dood was voordat hij in het Brielse Meer bij Oostvoorne terechtkwam waar hij uiteindelijk werd gevonden. Hierdoor lijkt een ongeluk minder aannemelijk. Hoe kan Leon in het water terecht zijn gekomen als hij daarvoor al dood was? Procedure bij het gerechtshof te Den Haag Het Openbaar Ministerie zegde nabestaanden en hun strafrechtadvocaat Job Knoester toe het volledige dossier te verstrekken. Na bestudering hiervan beslissen de nabestaanden met hun advocaat of ze zelfstandig nader onderzoek verrichten. Een procedure via artikel 12 van het Wetboek van strafvordering bij het gerechtshof te Den Haag in een poging om alsnog vervolging af te dwingen van verdachten ligt voor de hand. Bron: SBS6 – Hart van...

Read More

TBS nieuws: Liefdesrelaties in de TBS-kliniek

Posted by on feb 15, 2017

Den haag, 15 februari 2017   Liefde goed voor TBS-behandeling Liefdesrelaties tussen patiënten onderling in een TBS-kliniek kunnen de behandeling ten goede komen. Dat stelt TBS-deskundige Job Knoester op 14 februari 2017 in het Algemeen Dagblad. TBS-deskundigen De krant ging in gesprek met diverse TBS-deskundigen naar aanleiding van het rapport van de inspectie Veiligheid en Justitie over TBS-instelling De Woenselse Poort. Onderzoek wees uit dat verliefdheid tussen TBS-ers in de kliniek voorkomt. Positieve kanten aan relaties in TBS Niet alle deskundigen zijn het erover eens, maar strafrechtadvocaat Job Knoester ziet ook positieve kanten aan relaties tussen patiënten. Niet alleen wijst hij erop dat TBS-patiënten  geen gevangenen (meer) zijn en hun straf er al op hebben zitten. Hij meent ook dat het waardevol kan zijn voor sommige patiënten om de onderlinge dynamiek in een liefdesrelatie door behandelaars te laten toetsten. Natuurlijk is een goede monitoring belangrijk. Als dat gebeurt kan worden bekeken of een patiënt dat wat hij of zij tijdens therapie leerde ook in de praktijk kan brengen. Het komt voor dat TBS-ers een geschiedenis hebben van moeizame relaties. Soms kan dat een factor zijn geweest bij de totstandkoming van delicten. Hierbij kan worden gedacht aan geweld in een relatie, maar ook aan de situatie waarbij iemand door relatieproblematiek (mede) uit balans raakte. Dat kan dan een van meerdere factoren zijn geweest die tot delicten leidden. Beschutting TBS-behandelklimaat Knoester meent dat het onverstandig is om de aanbeveling van hoogleraar forensische psychiatrie Robbert-Jan Verkes over te nemen om TBS-patiënten pas na hun behandeling aan een relaties te laten beginnen. Dat kan een gemiste kans zijn om juist in de relatieve beschutting van een behandelklimaat het tijdens therapie geleerde in de praktijk te brengen. Bron: Het Algemeen...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Interview met Yvonne van der Hut

Posted by on feb 14, 2017

  ‘’Maar je bent pas schuldig als de rechter dat vindt en iedereen heeft recht op een eerlijk proces’’, het is voor strafrechtadvocaten een cliché. De in TBS en strafrecht gespecialiseerde advocaat Yvonne van der Hut weet in gesprek met Jorien Haspels van het Algemeen dagblad ook voor anderen haarfijn uit te leggen waarom zij mensen die verdacht worden de meest vreselijke dingen te hebben gedaan met grote bevlogenheid verdedigt. Lees in de link hieronder een uitgebreid interview met Van der Hut waarin ze over haar werk als strafpleiter spreekt. Bron: Het Algemeen...

Read More

Lachen om verkiezingsplannen van de VVD

Posted by on feb 11, 2017

Den Haag, 11 februari 2017   Lege politieke uitspraken in verkiezingsprogramma De VVD wil dat vormfouten van justitie hersteld moeten kunnen worden. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij die nu nog onderdeel van de regering uitmaakt. Leidse studenten journalistiek van Nieuwscheckers zochten uit hoe het nu feitelijk zit. Zij spraken onder andere met de in strafrecht gespecialiseerde advocaat Job Knoester. Hij moest in eerste instantie lachen om dit VVD-plan. Vormfouten leiden er al lang vrijwel nooit toe dat een verdachte vrijuit gaat. Volgens hem zijn ‘’ dit soort lege politieke uitspraken echt om zieltjes te winnen’’. Vormfouten beter voorkomen Indien de politiek werk wil maken van vormfouten zou de energie er beter in kunnen worden gestoken dat wordt getracht te voorkomen dat justitie fouten maakt. Dat is in het belang van een goede rechtspleging en het recht dat mensen hebben op een eerlijk proces. Het openbaar ministerie en de politie moeten zich aan de wet houden om bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen onterecht vast komen te zitten. Strafpleiter Knoester meent dat justitie geprikkeld moet worden geen vormfouten te maken. Als er geen consequenties worden verbonden aan overtreding van regels door politie en het openbaar ministerie werkt dat luiheid en mogelijk zelfs verleiding in de hand om het zo nu en dan niet zo nauw met de regels te nemen. Het is juist het werk van justitie ervoor te zorgen dat men wel de in de samenleving afgesproken regels volgt. Verdieping in het strafrecht Het verkiezingsprogramma bevat wel meer opvallende opvattingen als het gaat om rechtspraak. Zo wordt ook gesteld dat criminelen nu automatisch worden vrijgelaten nadat ze tweederde van hun straf hebben uitgezeten. Dat is al een aantal jaar niet meer het geval. Aan de invrijheidstelling na tweederde van de gevangenisstraf kan justitie tal van voorwaarden verbinden. Dat bleek recent nog in een rechtszaak tegen de Volkert van der G. die Pim Fortuyn om het leven bracht. Bovendien valt te verwachten dat rechters lagere straffen uitdelen als veroordeelden meer dan tweederde van hun straf moeten uitzitten. De vraag dient zich aan of de bedenkers van het verkiezingsprogramma van de liberalen zich wel verdiept hebben in het strafrecht. Het is natuurlijk ook mogelijk dat men dat wel deed, maar domweg dacht dat de kiezer dit soort standpunten wil horen en daarmee onzorgvuldigheid op de koop toe neemt. Bron: Nieuwscheckers, Leidse Studenten Journalistiek Controleren de...

Read More