Extra tijd voor bizarre rechtszaak

Posted by on apr 20, 2017

  Den Haag, 20 april 2017   Reuselse zaak Een van de meest bizarre zaken van deze eeuw, noemde het Eindhovens Dagblad de Reuselse zaak eerder. Het gaat om een zaak uit 2011. Een vrouw die gewond in haar bed werd aangetroffen vertelde de politie dat haar echtgenoot had geprobeerd haar om het leven te brengen.   Forensisch deskundigen Nadat de rechtbank de man veroordeelde tot zes jaar gevangenisstraf behandelde het hof in Den Bosch deze complexe zaak op 19 april 2017. Advocaat strafrecht uit Den Haag, Job Knoester betoogde dat het scenario aannemelijk is dat de echtgenote alles in scene had gezet. Hoofdzakelijk beriep hij zich hierbij op conclusies van forensisch deskundigen.   Rechtspsycholoog Van Koppen Rechtspsycholoog professor Peter Van Koppen concludeerde dat een eerdere bekentenis van de verdachte vals was en dat de verklaringen van de echtgenote gewantrouwd moeten worden. Er was volgens hem meer steun voor het scenario dat de vrouw alles in scene had gezet, dan dat de man een dader was.   The Independent Forensic Services Door de verdediging ingeschakelde deskundigen meenden dat het op de plaats delict aangetroffen bloed niet alleen uit de verwondingen van het slachtoffer kan zijn gekomen. Het was volgens hen te veel bloed. Bovendien zou het mogelijk gaan om dierlijk, menstrueel en/of eerder opgeslagen bloed. De verdediging nam deskundigen mee naar de zitting van het onafhankelijke forensisch instituut The Independent Forensic Services. Dokter Selma Eikelenboom-Schieveld en haar man Richard Eikelenboom beargumenteerden de genoemde standpunten aan de hand van getoonde presentaties   DNA Er werd bovendien geen DNA van de verdachte aangetroffen op het mes dat gebruikt zou zijn en de kleding van het vermeende slachtoffer terwijl er wel met haar zou zijn geworsteld. Volgens de verdediging was dit gegeven ontlastend voor de echtgenoot.   Extra bedenktijd Het openbaar ministerie vroeg om een gevangenisstraf van zes jaar. Strafrechtdeskundige Knoester vroeg om integrale vrijspraak. Het hof liet weten meer tijd dan normaal nodig te hebben en doet op 10 mei 2017 uitspraak. Bron: Het Eindhovens...

Read More

Bizarre zaak gaat verder bij hof Den Bosch

Posted by on apr 18, 2017

  Den Haag, 18 april 2017   Meest bizarre zaak van de eeuw Op 19 april 2017 behandelt het hof te Den Bosch de zaak die door het Eindovens Dagblad een van de meest bizarre zaken van deze eeuw wordt genoemd.   Ruim vijf jaar geleden trof de politie in een woning in Reusel een vrouw aan. Zij was (licht)gewond en vertelde te zijn aangevallen door haar man. De rechtbank veroordeelde haar echtgenoot tot zes jaar gevangenisstraf.   Forensisch onderzoek In hoger beroep vond, mede op initiatief van de verdediging, veel forensisch onderzoek plaats naar bijvoorbeeld de verwondingen, DNA, de aard en hoeveelheid van het bloed. Mede naar aanleiding van dit onderzoek zal strafrechtadvocaat Job Knoester uit Den Haag namens de verdachte beargumenteren dat er meer steun is voor een scenario waarbij de vrouw de zaak in scene zette dan dat zijn cliënt geweld pleegde.   Bron: Het Eindhovens...

Read More

Strafrecht nieuws: Een zekere getuige is niet (altijd) zeker van zijn zaak

Posted by on apr 9, 2017

Den Haag, 9 april 2017   Een getuige niet zomaar geloven Als een getuige zegt honderd procent zeker te zijn van zijn zaak is dat nog geen reden om hem op zijn woord te geloven. In een blog voor Sdu komt Wendy Alberts aan de hand van een praktijkvoorbeeld en haar achtergrond als psycholoog en criminoloog onder andere tot deze conclusie. Advocaten weten het al langer; als een verklaring van een getuige niet wordt ondersteund door hard, objectief bewijs is er al snel reden om het waarheidsgehalte kritisch te toetsen.   Mannen sneller zeker van hun zaak dan vrouwen In de door strafrechtadvocaat Alberts beschreven zaak nam de officier van justitie voor haar overtuiging mee dat de getuige honderd procent zeker was van zijn zaak. Is dat ook terecht vroeg de strafpleiter zich af? Uit wetenschappelijke literatuur blijkt volgens Alberts dat een positief zekerheidsoordeel van de getuige helemaal geen betrouwbare indicator is voor de juistheid hiervan. Mannen blijken zich bijvoorbeeld hogere zekerheidsoordelen te geven dan vrouwen bij gelijke geheugenprestaties. Bovendien zullen getuigen emotionele gebeurtenissen met een hogere mate van zekerheid herinneren dan meer neutrale gebeurtenissen. Maar als een fout wordt gemaakt door getuigen tijdens een emotionele gebeurtenis wordt bij verkeerde waarneming daarna wel met dezelfde hoge mate van zekerheid herinnerd als wanneer het om een juiste waarneming zou zijn gegaan. Een hogere mate van zekerheid van een getuigenverklaring lijkt samen te hangen met de emotionele gebeurtenis zelf en niet met door de getuige gevoelde accuraatheid van de waarneming.   Waarheid moeilijk van suggestie te scheiden Strafrechtadvocaat Alberts betoogt voorts aan de hand van wetenschappelijk onderzoek dat mensen moeite hebben gesuggereerde ervaringen te onderscheiden van echte ervaringen. In dit kader wees zij op een onderzoek waarin aan proefpersonen een video werd getoond. Hier werd een gebeurtenis wel gesuggereerd maar niet echt getoond. Zo was bijvoorbeeld  te zien dat iemand een doosje lucifers pakte, terwijl het volgende moment een brandende kaars te zien was waarbij ook nog een hand met een uitgebrand luciferhoutje werd getoond. Proefpersonen bleken achteraf de feitelijk niet getoonde, maar wel aannemelijke handeling van het aansteken van de kaars met even grote zekerheid “te herinneren“ als de personen aan wie deze handeling wel was getoond. Niet waargenomen informatie wordt dus op een later moment wel herinnerd als de context dit aannemelijk lijkt te maken. Het is belangrijk dat procespartijen in een strafproces kritisch blijven, ook als een getuige zegt zeker te zijn van zijn zaak. In ieder geval ligt hiervoor strafpleiters een taak.   Bron: Sdu...

Read More