Hof wijst omstreden onderzoekswensen OM af in zaak Nicole van den Hurk

Posted by on mei 31, 2017

Den Haag, 31 mei 2017 Het gerechtshof te Den Bosch wees op 30 mei 2017 in de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk door het OM gewild onderzoek af. Het OM wilde fysicus Frans Alkemade Bayesiaans onderzoek laten doen. Stafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut verzetten zich hier tegen. Zij hadden veel kritiek op de werkwijze van Alkemade. Het hof ging niet mee in de wens van het OM. De zaak gaat in juli 2017 verder. Bronnen: Het Algemeen Dagblad; en...

Read More

OM gaat haar boekje te buiten

Posted by on mei 30, 2017

OM gaat haar boekje te buiten   Den Haag, 30 mei 2017   Tijdens de zitting in hoger beroep bij het hof te Den Bosch in de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk betoogde strafrechtadvocaat Job Knoester vandaag dat het OM haar boekje te buiten gaat. Het OM had zelfstandig buiten de rechter om deskundigen aangezocht met de vraag of nader onderzoek zou kunnen worden verricht. Het draait hierbij om een zogenaamde ‘’IKEA-proef’’ waar de discussie ook al in maart 2017 over ging en om de wens van het OM haar gevoel te staven met onderzoek van Frans Alkemade via zogenaamde Bayesiaanse statistiek. Strafpleiter Knoester betoogde dat het OM louter deskundigen opdrachten mag geven die staan ingeschreven in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen. Andere deskundigen moeten door de rechter worden benoemd, aldus de raadsman. In hoger beroep dient volgens hem sowieso altijd de route via de rechter te worden bewandeld. Overigens betwiste de raadsman überhaupt de deskundigheid van Alkemade in strafzaken, maar zeker in de zaak ‘’Nicole van den Hurk’’. Hij verzette zich tegen het door het OM gewilde onderzoek. Voor het geval het hof anders zou oordelen kondigde Knoester aan Professor Peter van Koppen en Professor Ronald Meester contra-onderzoek te willen laten doen. Het hof liet weten vanmiddag, 30 mei 2017, om 16.00 uur uitspraak te zullen doen.   Bron: Het Eindhovens Dagblad; en  Het Brabants...

Read More

Arabische liedjes zingen om uit politieverhoor te blijven

Posted by on mei 27, 2017

Den Haag, 27 mei 2017   ‘’Zing Arabische liedjes tijdens een verhoor door de politie’’, dat adviseerde strafrechtadvocaat Job Knoester ooit een cliënt. Zijn cliënt had ernstige psychische problemen en was niet goed in staat zijn positie in een grote strafzaak te bepalen. Het is een grondrecht voor burgers om niet mee te werken aan hun eigen veroordeling. Hierbij hoort het recht om geen antwoord te geven op vragen van de politie. Hoewel er verdachten zijn die spreken van ‘’zwijgplicht’’ gaat het natuurlijk om een ‘’zwijgrecht’’. Als een verdachte ervoor kiest van dit laatste recht gebruik te maken stopt strafpleiter Knoester er geregeld minstens anderhalf uur in om te oefenen hoe dat precies moet, vertelt hij aan het Advocatenblad dat op onderzoek uitging. Het zwijgrecht kan voor verdachten een belangrijk middel zijn bij een poging zoveel mogelijk de regie te behouden, maar het is niet altijd verstandig hier gebruik van te maken. Bij de afweging wanneer moet worden gezwegen of gesproken is ook de fase van het opsporingsonderzoek van belang. Bron: Advocatenblad....

Read More

Meer actieve houding en meer motivering TBS-rechter noodzakelijk

Posted by on mei 6, 2017

Den Haag, 6 mei 2017   Meer actieve houding en meer motivering rechters Op 4 mei 2017 pleit TBS-deskundige Job Knoester in een blog voor Sdu voor een meer actieve opstelling van TBS-rechters. Bovendien meent hij dat er meer ruimte moet zijn voor TBS-sers en hun advocaten om forensisch onderzoek door psychologen en psychiaters te laten plaatsvinden. In dit verband verwacht TBS-advocaat Knoester ook dat niet te eenvoudig verzoeken om deskundigen ter zitting te horen worden afgewezen. Daarnaast beargumenteert hij dat rechters in beslissingen tot verlenging van de TBS hun motivering meer moeten toespitsen op het individuele geval waarover ze oordelen. Verbeteringen om schade TBS en onveiligheid te voorkomen Knoester stelt dat onder andere op deze punten in het TBS-veld verbeteringen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het TBS-stelsel nog meer schade oploopt en de onveiligheid toeneemt. Bron:...

Read More

Politiebaas wacht onderzoek integriteitsschandaal met vertrouwen af

Posted by on mei 6, 2017

Den Haag, 6 mei 2017   Op 5 mei 2017 reageert de in strafrecht gespecialiseerde advocaat uit Den Haag Job Knoester namens zijn cliënt bij AT5 op een bericht van het Algemeen Dagblad over een vermeend integriteitsschandaal bij de politie. Hij laat onder andere weten dat zijn cliënt een strijdbare man is. De cliënt van Knoester wacht het onderzoek van de rijksrecherche met vertrouwen af. Bron:...

Read More