Cursus strafrecht: De Piketfase

Posted by on jul 29, 2017

  Den Haag, 29 juli 2017   strafrechtspecialist Meestal is de piketfase het begin van een strafzaak voor de verdachte en zijn strafadvocaat. In die beginfase is goede bijstand door een strafrechtspecialist vaak van cruciaal belang. Mede naar aanleiding van Europese regelgeving is in Nederland op 1 maart 2017 nieuwe wetgeving van kracht. Ook de rechtspraak heeft niet stilgezeten.   Cursus piketfase in het strafrecht Strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut zal eind september 2017 voor Jurisdidact een cursus verzorgen voor advocaten over de piketfase. De strafrechtadvocaten als cursisten krijgen een juridische basis en worden op praktische wijze meegenomen in deze belangrijke beginfase voor verdachten.   Bron:...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Samenleving verdient meer TBS-specialisten

Posted by on jul 18, 2017

Den Haag, 18 juli 2017   TBS-deskundige: ‘’meer specialisatie nodig’’ TBS is een maatregel die de samenleving veiliger maakt. Het is ook een maatregel die patiënten langdurig van hun vrijheid berooft. In potentie kan dat zelfs levenslang zijn. Tbs-ers, maar ook de samenleving hebben recht op gespecialiseerde advocaten, officieren van justitie en rechters. Op dat punt is nog wel wat winst te behalen betoogt tbs-advocaat Job Knoester in een blog voor SDU.   Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: mogelijk aangifte tegen het OM

Posted by on jul 13, 2017

Den Haag, 13 juli 2017   Aangifte Er volgt mogelijk een aangifte tegen het Openbaar Ministerie te den Bosch.   OM mag in hoger beroep niet zelfstandig deskundigen benoemen De verdachte in de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk meent dat het Openbaar Ministerie haar ambtsgeheim schendt. Tijdens de zitting op 30 mei 2017 bij het hof te Den Bosch betoogde strafrechtadvocaat Job Knoester dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep niet de bevoegdheid heeft om zelf, buiten de rechter om, deskundigen te benoemen. Dat klemt eens te meer als het gaat om deskundigen die niet zijn ingeschreven in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen.   Strafrechtadvocaten: schending ambtsgeheim In 2015 draaide de rechtbank op verzoek van de verdediging een eerdere benoeming als deskundige door de rechter-commissaris van de fysicus Frans Alkemade terug. In hoger beroep verzocht het Openbaar Ministerie het Hof opnieuw Alkemade te benoemen. Ook het Hof wees dit af. Het Openbaar Ministerie heeft echter besloten zelfstandig onderzoek op te dragen aan Alkemade. Volgens de advocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut handelt het Openbaar Ministerie hiermee niet alleen in strijd met de wet, maar ook met haar eigen richtlijnen. Door toch het dossier te verschaffen aan Frans Alkemade schendt het Openbaar Ministerie hiermee mogelijk haar ambtsgeheim. Wanneer het dossier niet op korte termijn bij de vermeend deskundige wordt teruggehaald zal aangifte worden gedaan. Bron: Het Algemeen...

Read More

Strafrecht nieuws: Onschuldig maar na tien jaar nog steeds veroordeeld

Posted by on jul 10, 2017

  Den Haag, 10 juli 2017   Geen gewone vrijspraak Op 18 oktober 2007 sprak de rechtbank te Den Haag Thierry vrij van betrokkenheid bij de dood van Pascal Triep op 29 januari 2007. Het was geen  gewone zaak. Het was geen gewone vrijspraak. Nee, de rechtbank overwoog zelfs het bijzonder wrang te vinden dat Thierry, uitgerekend de enige die alles  had gedaan wat hij kon doen om Pascal het leven te redden, als verdachte was aangemerkt.   Dakmoord in Scheveningen De doodslag op Pascal Triep kreeg landelijke bekendheid als de Dakmoord doordat Pascal gefilmd werd nadat hij van een dakje afviel vlak voordat hij overleed aan zijn verwonding. Het filmpje werd door het Algemeen Dagblad op internet geplaatst waar het beeldmateriaal zich snel verspreidde. Het incident deed zich voor in Scheveningen, vlak achter de vuurtoren.  Mensen (ver)oordeelden snel. Thierry werd ten onrechte medeverantwoordelijk gehouden voor de gebeurtenissen. Dit had grote gevolgen voor hem en zijn gezin. De rechtbank vond het noodzakelijk haar vonnis uitgebreid te motiveren ook doordat de rechters van mening waren dat Thierry door het genoemde filmpje door de publieke opinie reeds was veroordeeld. En dat terwijl de rechtbank na grondig en uitgebreid onderzoek tot de conclusie was gekomen dat Thierry niet alleen moest worden vrijgesproken maar ook dat hij niet schuldig was.   ‘’Kwaad’’, boek van Simon Vuyk Ondanks de bijzonder mooie motivering van de rechters veranderde de publieke opinie niet. Strafrechtadvocaat Job Knoester had het gevoel dat de waarheid in deze zaak buiten de rechtszaal nooit een kans kreeg. Voor hem was dat reden om het verhaal van de Dakmoord en Thierry ieder jaar te bespreken tijdens colleges voor studenten aan de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Samen met Thierry bleef hij altijd strijdbaar. Tien jaar na dato nam Knoester het nog eenmaal voor zijn oud-cliënt op. Hij schreef een verhaal in het boek Kwaad van Simon Vuyk dat vorige maand verscheen.   Met passie strijden voor cliënten Thierry deed voor de laatste keer zijn verhaal in gesprek met journaliste Jorina Haspels van het Algemeen Dagblad. Na tien jaar had hij nog mooie woorden over voor strafrechtadvocaat Job Knoester: ‘’ Ik sta diep bij die man in het krijt. Wat hij voor mij heeft gedaan, is ongelooflijk’’. Het zijn mede dit soort situaties die maken dat Job Knoester samen met collega’s Yvonne van der Hut, Wendy Alberts en Willem Korteling met passie en de hoogste mate van deskundigheid tot het uiterste voor hun cliënten strijden. Bronnen: Het Algemeen Dagblad; www.rechtspraak.nl; en...

Read More

Nederlandse rechters zijn onafhankelijk, maar niet altijd helemaal objectief

Posted by on jul 9, 2017

Den Haag, 9 juli 2017   “Soms dan denk ik op basis van een dossier van tevoren al dat het een veroordeling wordt. Maar tijdens de zitting ga ik dan toch twijfelen door de advocaat en de verdachte’’, dat zegt rechter Lieneke de Klerk in gesprek met de onderzoeksredactie van Fontys Hogeschool voor Journalistiek (FHJ). Dominique Dirkx en Bo van Geijn namen gerechtelijke dwalingen in Nederland onder de loep. Dat deden zij aan de hand van de showbizzmoord. In 1993 werd Martien Hunnik veroordeeld voor een moord die hij niet had gepleegd. Drieëndertig jaar later, op 14 juni 2016, werd hij alsnog vrijgesproken. De onderzoeksredactie somt een aantal oorzaken van justitiële dwalingen op. In het algemeen is de kwaliteit van Nederlandse rechters hoog te noemen. Bovendien bleek uit recent onderzoek dat rechters in Nederland goed scoren als het gaat om onafhankelijkheid. Maar onafhankelijkheid is niet hetzelfde als objectiviteit. Volgens strafrechtadvocaat Job Knoester werkt de inrichting van het Nederlandse strafproces subjectiviteit in de hand. Hoewel rechters getraind zijn om objectief en onafhankelijk te opereren zal dit volgens de strafpleiter nooit optimaal kunnen zijn als rechters nog voor de start van een strafproces het hele dossier krijgen en bestuderen. Dan kun je inderdaad de situatie krijgen die rechter Lieneke de Klerk beschrijft: dat op basis van het dossier voor het begin van de zaak al aan een veroordeling wordt gedacht. Natuurlijk: een verdachte en zijn advocaat kunnen proberen de rechtbank op andere gedachten brengen, maar in feite begint de verdediging dan de wedstrijd met een achterstand. Strafpleiter Knoester meent dat gerechtelijke dwalingen meer worden voorkomen en strafzaken eerlijker worden als het dossier pas op de zitting tijdens de rechtszaak wordt gepresenteerd aan de rechters die het vonnis moeten uitspreken. Zolang dat niet het geval is zou Nederland in zijn ogen meer bescheidenheid passen bij de waardering van haar eigen strafproces. Bron: Onderzoeksredactie Fontys Hogeschool voor...

Read More