TBS nieuws: wetsvoorstel Sander Dekker levert veiligheidsrisico’s op

Posted by on jan 31, 2019

Den Haag, 31 januari 2019   Plannen Sander Dekker schadelijk voor de samenleving Nieuwe plannen van Minister Sander Dekker zijn schadelijk voor de samenleving. Dat betogen vijf tbs-advocaten. Jan Jesse Lieftink stelde in nauw overleg en samenwerking met Judith Kwakman, Anne Louwerse, Abdel Ytsma en Job Knoester een opiniestuk op voor het NRC. De vijf tbs-advocaten zijn bestuurslid van de Vereniging van TBS-Advocaten. Job Knoester is voorzitter.   Beter TBS leidt tot meer veiligheid Sander Dekker wil een nieuwe wettelijke regeling voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van  veroordeelden. Als zijn plannen wet worden komen gedetineerden pas vrij na maximaal twee jaar voor het einde van de straf. Nu is dat nog na tweederde van de detentie. In het NRC leggen de tbs-deskundigen uit waarom het wetsvoorstel schadelijk is voor tbs-gestelden en daarmee voor de samenleving. Het zal contra-productief werken. Daarnaast doen de strafrechtadvocaten voorstellen voor een verbetering van het tbs-stelsel. Dat betekent volgens hen ook meer veiligheid in de maatschappij.   Bron: het...

Read More

Strafrecht nieuws: 4 jaar cel voor mishandeling en wurging van een kind of vrijspraak?

Posted by on jan 13, 2019

Den Haag 13 januari 2019   OM eist 4 jaar cel De officier van justitie te Groningen wil dat een 35-jarige man uit Stadskanaal een gevangenisstraf van 4 jaar krijgt. Hiervan moet een jaar voorwaardelijk zijn. Het Openbaar Ministerie verwijt de man zijn tweejarig stiefkind te hebben mishandeld. Ook beschuldigde ze hem van een poging tot wurging.   Strafrechtadvocaat Alberts bepleit vrijspraak Strafrechtadvocaat Wendy Alberts betoogde dat er andere mogelijkheden zijn voor het geconstateerde letsel bij het kind. Volgens haar is onvoldoende onderzoek verricht naar bijvoorbeeld de vraag of letsels in de hals door een huidziekte zijn veroorzaakt. Strafpleiter Alberts bepleitte vrijspraak. De rechtbank doet op 24 januari 2019 uitspraak.   Bronnen: Rtv Noord; en Dagblad van het...

Read More

Strafrecht nieuws: Onderzoekswensen strafrechtadvocaten ingewilligd

Posted by on jan 12, 2019

Den Haag, 12 januari 2019   Religieuze psychose of terroristisch motief? Op 11 januari 2019 willigde de rechtbank te Schiphol onderzoekswensen in van strafrechtadvocaten Job Knoester en Willem korteling in de strafzaak tegen Malek F. De man stak op 5 mei 2018 drie mensen meer achter de Haagse Hogeschool. Het Openbaar Ministerie vermoedt een terroristisch motief bij de verdachte. De strafpleiters stellen dat Malek handelde vanuit een psychose. Op een eerdere zitting bleek dat Knoester en Korteling het dossier over hun cliënt van de GGZ-instelling Parnassia aan het strafdossier hadden laten toevoegen. Parnassia had kort voor 5 mei 2018 een religieuze psychose bij Malek vastgesteld.   Uitlatingen en gedrag Malek F. vanuit een psychose Op verzoek van de verdediging worden nu de moeder, zus en broer van de verdachte gehoord. Het Openbaar Ministerie stelde eerder dat uitlatingen van Malek tijdens afgeluisterde (telefoon)gesprekken wijzen op een terroristisch motief. De verdediging meent dat ook deze uitlatingen door de verdachte werden gedaan tijdens een psychose. Inmiddels gaat het beter met Malek. Medicatie lijkt aan te slaan. De strafpleiters willen de familie van hun cliënt vragen naar het gedrag van Malek rond en na 5 mei 2018 en of dat anders was dan de periode daarvoor.   Onderzoek psycholoog en psychiater Op 10 april 2019 gaat de zaak verder. Vermoedelijk zijn dan ook de rapportages van de psycholoog en psychiater gereed. In het AD staat ten onrechte vermeld dat het Pieter Baan Centrum een rapport opmaakt. Het verzoek daartoe van het Openbaar Ministerie werd op 23 juli 2018 afgewezen.   Bron: het Algemeen...

Read More

TBS nieuws: zorgen om capaciteitsproblemen in TBS-klinieken

Posted by on jan 6, 2019

Den Haag, 6 januari 2019   TBS-advocaat Job Knoester hekelt TBS-beleid Tbs-advocaat Job Knoester hekelt in het Advocatenblad het politieke beleid – of liever het gebrek daaraan – ten aanzien van tbs. In 2013 besloot toenmalig staatssecretaris Fred Teeven drie tbs-klinieken te sluiten. Ondertussen zocht de politiek met het NIFP wel jarenlang naar een antwoord op ‘’tbs-weigeraars’’. Verdachten weigeren regelmatig medewerking aan gedragskundig onderzoek in de hoop tbs te ontlopen. Onder andere met de recent ontwikkelde weigerafdeling van het Pieter Baan Centrum wordt getracht deze strategie tegen te gaan. Tbs-advocaten en behandelaren vreesden in 2013 al dat de sluiting van tbs-klinieken een vernietiging van deskundigheid en capaciteit inhield.   Stijging TBS-opleggingen De afgelopen drie jaar is het aantal jaarlijkse tbs-opleggingen gestegen. Het gevolg is een toename van de toch al bestaande capaciteitsproblemen in de tbs-sector. Al jarenlang is er sprake van personeelsproblemen. Inmiddels zijn er ook wachtlijsten voor bijna alle tbs-klinieken.   Sluiting TBS-klinieken leidt tot incidenten De afgelopen jaren leidden frustraties bij tbs-gestelden rond de sluiting van klinieken al tot incidenten. Tbs-advocaten voorzien meer problemen als niet op korte termijn wordt ingegrepen.   Bron: het...

Read More

TBS nieuws: Veel meer TBS na Anne Faber

Posted by on jan 5, 2019

Den Haag, 5 januari 2019   Stijging aantal TBS opleggingen   Het aantal tbs-opleggingen stijgt. Dat is opvallend nu zich sinds zo’n tien jaar geleden een dalende trend voordeed. Strafrecht- en tbs-advocaat Job Knoester ziet vooral een forse stijging van het aantal tbs-opleggingen na de aanhouding in oktober 2017 van Michael P. voor de moord en verkrachting op Anne Faber. Hij baseert zich hierbij op eigen ervaringen en dagelijks onderzoek van gepubliceerde uitspraken in strafzaken. Opvallend is dat Knoester sedert eind 2017 met enige regelmaat door gealarmeerde rechtbankverslaggevers wordt benaderd die waarnemen dat tbs makkelijker dan voorheen lijkt te worden geëist en opgelegd. Recente mededelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigen deze vermoedens. Tbs-deskundige Job Knoester gaat in gesprek met het Algemeen Dagblad en RTV Utrecht in op mogelijke achtergronden.   Bronnen: Het Algemeen Dagblad; en RTV...

Read More