Strafrecht nieuws: Geen vertrouwen in belangenbehartiging nabestaanden door Minister Grapperhaus

Posted by on jan 27, 2020

Den Haag, 27 januari 2020   Kamervragen naar aanleiding van het boek Moordsporen, op zoek naar de waarheid in cold cases Strafrechtadvocaat Job Knoester heeft geen vertrouwen in Minister Grapperhaus als het gaat om de belangen van nabestaanden. In november 2019 publiceerden Jolanda van der Graaf en Dick Gosewehr het boek ”Moordsporen, op zoek naar de waarheid in cold cases”. Naar aanleiding hiervan stelde Michiel van Nispen van de SP Kamervragen. Meerdere Kamerleden traden in zijn voetspoor.   Onafhankelijke commissie voor nabestaanden Een van de Kamervragen draaide om het voorstel van strafpleiter Job Knoester om een onafhankelijke commissie in het leven te roepen die zaken onderzoekt als nabestaanden twijfels hebben over conclusies van politie en OM. In 2015 stelde raadsman Knoester dat ook al aan de orde bij toenmalig Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur.   Het OM onderzoekt het OM Grapperhaus stelt volgens Knoester onterecht dat er al genoeg mogelijkheden zijn voor nabestaanden. Hij doelt daarmee bijvoorbeeld op reflectiekamers die reviews houden. Hierin zitten dan medewerkers van OM en politie uit een andere regio. Toch is dat is steeds weer de slager die zijn eigen vlees keurt. Iedere keer onderzoekt het OM het OM. Dat gebeurt volgens de Haagse advocaat bovendien niet transparant. Ook Jolande van der Graaf en Dick Gosewehr pleiten voor een loket met onder andere wetenschappers, forensisch deskundigen, oud-rechercheurs en juristen die eerder justitieel onderzoek kunnen beoordelen.   Reviews in de zaak Leon Groeneweg In de zaak van Leon Groeneweg vonden twee reviews plaats. Leon werd in 2008 levenloos in het Oostvoornse meer gevonden. Dat was kort nadat hij had laten weten een criminele groepering te willen verlaten. De reviews van het OM leverde niets op. Het OM wilde vragen van advocaat Job Knoester wie deel uitmaakten van de reflectiekamers niet beantwoorden. Ook wilde men geen notulen of andere verslagen van het onderzoek verstrekken.   Artikel 12 procedure is geen oplossing De verwijzing van Minister Grapperhaus naar de zogenaamde artikel 12 procedure biedt nabestaanden ook geen soelaas als de discussie draait om de vraag of er überhaupt sprake is van een misdrijf. Dat hiervan sprake is moet doorgaans aannemelijk worden gemaakt om met succes een dergelijke procedure te voeren.   Bron: Femke...

Read More

TBS nieuws: Financiele problemen in TBS raken de veiligheid van de samenleving

Posted by on jan 19, 2020

Den Haag, 19 januari 2020   TBS-verloven zijn geen gunst of een recht Verloven tijdens tbs zijn geen gunst of pleziertje voor tbs-gestelden. Als het veilig is zijn verloven een onmisbaar onderdeel van een succesvolle behandeling. Het is belangrijk dat er voldoende goed gekwalificeerd personeel is in tbs. De maatregel maakt Nederland veiliger. Ex-tbs-gestelden vallen vier keer minder in herhaling als het gaat om ernstige delicten dan ex-gedetineerden. De afgelopen week stonden zeven tbs-klinieken tegenover de Staat voor de kort gedingrechter. Zij willen meer geld om te kunnen doen wat de samenleving eist: zorgen voor goede behandeling die beveiligt. Tbs-advocaat Job Knoester sprak er op 14 januari 2020 over in het radioprogramma Spraakmakers op NPO radio 1.   Voldoende TBS-personeel is in het belang van de veiligheid Tbs-deskundige Knoester wijst erop dat voldoende goed personeel bijvoorbeeld nodig is om zorgvuldig in te schatten of een tbs-gestelde op verlof kan. Als het misgaat tijdens verlof schreeuwt de samenleving moord en brand. Het is dan wel van belang klinieken de middelen te geven die ze nodig hebben in het belang van een ieders veiligheid. Uit de hele wereld komen deskundigen naar Nederland om te kijken hoe we tbs hebben ingericht. Men vindt het een knap stelsel. Job Knoester zegt in Spraakmakers dat je met de huidige tekorten echter ADO in de Champions League laat spelen.   Veel wisselingen bij TBS-personeel Een client van tbs-deskundige Knoester vertelde in 3 maanden tijd zeventig sociotherapeuten te hebben gezien. De helft kwam via een uitzendbureau. Er zijn ook cliënten van de tbs-specialist die in twee jaar tijd vijf tot zeven verschillende behandelcoördinatoren voorbij zagen komen. Het is dan voor een patiënt onmogelijk om iedere keer opnieuw de hele ziel en zaligheid bloot te leggen. Bovendien kan een nieuwe behandelaar ook weer een hele andere route inslaan. Dat komt de continuïteit en daarmee de veiligheid niet ten goede.   Bron: NPO radio 1, Spraakmakers (I); en NPO radio 1, Spraakmakers...

Read More

Strafrecht nieuws: Geen plaatsing in het Pieter Baan Centrum voor de man die zijn echtgenote om het leven bracht

Posted by on jan 13, 2020

Den Haag, 13 januari 2020   Rechtbank wijst observatie in het Pieter Baan Centrum af De Haagse verdachte die op 29 september 2019 zijn vrouw om het leven bracht hoeft niet naar het Pieter Baan Centrum. Dat besliste de rechtbank te Den Haag op 13 januari 2020. De officier van justitie vroeg de rechter de verdachte te laten opnemen ter observatie om te onderzoeken of er sprake is van een geestelijke stoornis. Strafrechtadvocaat Job Knoester verzette zich hiertegen. De rechtbank oordeelde dat verzoek om observatieplaatsing vooral was gebaseerd op de ernst van het delict maar dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de man te kampen had met een stoornis.   Strafrechtadvocaten: geen voorbedachte rade Strafrechtadvocaten Job Knoester en Wendy Alberts stellen dat de verdachte heeft gehandeld vanuit een opwelling en niet met voorbedachten rade. Zij vroegen de rechtbank om extra tijd zodat het dossier goed kan worden bestudeerd. Dat kregen de strafrechtadvocaten. Binnen twee weken kunnen zij bij de onderzoeksrechter kenbaar maken of nader onderzoek – zoals het horen van getuigen – nodig is.   Verdachte bekent levensdelict De verdachte heeft tijdens een van zijn eerste verhoren toegegeven zijn vrouw om het leven te hebben gebracht. Het stel had al wat langer problemen. De man nam na zijn daad de benen maar werd enkele dagen later opgepakt. Binnen drie maanden gaat de zaak verder bij de rechtbank te Den Haag.   Bronnen: Het Algemeen Dagblad; en Omroep...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Nieuwe wetgeving over de zorgmachtiging en de ”TBS-weigeraar”

Posted by on jan 9, 2020

Den Haag, 9 januari 2020   TBS-deskundige Yvonne van der Hut bespreekt de Wet forensische zorg Mensen die niet willen dat hun medisch dossier deel van het strafproces gaat uitmaken kunnen hun arts, al dan niet psychiater of psycholoog verzoeken gegevens uit het dossier te verwijderen. Met die opmerking sluit strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut haar column in januari 2020 af voor het tijdschrift Timeys. In deze eerste column van het nieuwe jaar bespreekt tbs-deskundige Van der Hut nieuwe wetsbepalingen die grote invloed hebben op de tbs- en strafrechtpraktijk. De Wet forensische zorg en een aantal andere bepalingen gingen op 1 januari van dit jaar in.   Zorgmachtiging Tot 2020 kon de strafrechter een verdachte die tijdens het delict volledig ontoerekeningsvatbaar was de maatregel opleggen tot plaatsing in een psychiatrische kliniek. Dat kan nu niet meer. Daarvoor in de plaats is de zorgmachtiging gekomen. De mogelijkheden voor de rechter in een strafzaak om dit te doen zijn veel ruimer dat de oude maatregel tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. Een van de verschillen is dat een verdachte niet meer volledig ontoerekeningsvatbaar hoeft te zijn. Belangrijk is dat de zorgmachtiging meteen kan worden ten uitvoer gelegd. Ook dus als hoger beroep wordt ingesteld.   TBS-verlenging Tot dit jaar moest de tbs-verlengingsrechter in sommige gevallen eerst via een andere rechter een rechterlijke machtiging verkrijgen voordat de tbs kon worden beëindigd. Sinds dit jaar kan de rechter die over de tbs-verlenging beslist ook zelf bepalen dat iemand aansluitend op de tbs in de reguliere psychiatrie wordt opgenomen.   Opschonen medisch dossier Een andere wijziging is dat sinds 1 januari 2020 de officier van justitie een speciale commissie om advies kan vragen als een verdachte weigert mee te werken aan onderzoek van een psycholoog en psychiater. De vraag is dan of er een medisch dossier aanwezig is en of dat bruikbaar is in de strafzaak. Hierbij gaat het om de vraag of er sprake is van een stoornis bij de verdachte. De commissie kan dan bij artsen en gedragsdeskundigen gegevens opvragen. Deze professionals zijn in principe verplicht informatie aan de commissie te geven. Hierdoor is er sprake van doorbreking van het medisch beroepsgeheim. Als de officier van justitie een machtiging weet te krijgen van de penitentiaire kamer van het gerechtshof te Arnhem kan de verkregen informatie vervolgens worden gebruikt om een gedragskundige rapportage op te stellen over de verdachte. Als iemand dat allemaal wil voorkomen kan dus worden verzocht het medisch dossier te laten opschonen.   Bron:...

Read More