Strafrechtnieuws: Gedetineerde mag geen afscheid nemen van stervende vader

Posted by on mrt 31, 2020

Den Haag, 31 maart 2020 Vader lijdt aan kanker en corona Ricardo krijgt geen toestemming om afscheid te nemen van zijn stervende vader. De cliënt van strafrechtadvocaat Job Knoester zit in de gevangenis te Roermond. Zijn vader lijdt al enige tijd aan kanker. Nu heeft de man ook nog corona gekregen. Een verzoek van Ricardo om via bijzonder verlof een laatste keer zijn vader te kunnen zien is afgewezen. Gevangenis wil coronavirus buiten de deur houden Advocaat Job Knoester spreekt van een schrijnende situatie. Zijn cliënt is veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf voor diefstal met geweld. Op dit moment loopt er een hoger beroep. Knoester zegt tegen omroep Brabant begrepen te hebben dat juist vanwege de geldende coronamaatregelen geen uitzondering is gemaakt. Men wil er alles aan doen het virus buiten de gevangenis te houden. De strafrechtadvocaat begrijpt dit. Toch vindt hij dat in het geval van Ricardo een uitzondering had moeten en kunnen worden gemaakt. Isoleercel als vorm van quarantaine Het verpleeghuis waar de vader van Ricardo verblijft had alle nodige voorzorgsmaatregelen willen treffen om besmetting te voorkomen. Bovendien heeft de cliënt van Knoester aangegeven na terugkeer twee weken in isolatie te willen verblijven als een vorm van quarantaine. Deze handreikingen van Ricardo zijn niet aangenomen. Opstelling justitie onbegrijpelijk en inhumaan Raadsman Knoester acht de opstelling van justitie onbegrijpelijk en niet humaan. Waar zijn cliënt aan alle veiligheidsmaatregelen had willen voldoen gaan personeelsleden dagelijks de penitentiaire inrichting in zonder controle op ziekteverschijnselen. De strafpleiter meent dat in de extreme situatie waar zijn cliënt en diens vader zich bevinden een uitzondering had moeten worden gemaakt. Bron: Omroep...

Read More

Strafrecht- en TBS-nieuws: pleidooi voor meer schorsing voorlopige hechtenis in Corona-tijd

Posted by on mrt 24, 2020

Den Haag, 24 maart 2020 Coronavirus vergroot problemen TBS-gestelden en gedetineerden Het Coronavirus beperkt mensen in hun vrijheid. Gedetineerden en tbs-gestelden hadden daar toch al niet zoveel van. Covid-19 vergroot dat probleem uit. Telefoon Strafrechtadvocaat staat roodgloeiend Strafrecht- en tbs-advocaat Job Knoester zegt in gesprek met Freek Schravesande van het NRC dat zijn telefoon roodgloeiend staat. Cliënten in de gevangenis of tbs-klinieken lopen over van vragen en onzekerheden. Gedetineerden en tbs-gestelden zijn hun verlof kwijt geraakt. Bezoek is in het belang van de gezondheid niet toegestaan. Zo wordt de wereld die toch al beperkt was wel heel klein voor deze mensen. Gevechten tussen bewaarders en gedetineerden In Italië ontstonden gevechten tussen bewaarders en gedetineerden door de onrust. Tot dusverre proberen gedetineerden, bewoners van tbs-klinieken en personeel in ons land er alles aan doen om de rust te bewaren. Maar is dat nog te doen als in een instelling het virus rondwaart? De grootste risico’s hierop ontstaan door mensen die de gevangenis in- en uitgaan. Dat zegt Ton Golstein van de penitentiaire inrichting in Almelo. Minder activiteiten in TBS-klinieken en gevangenissen Gevangenissen en tbs-klinieken hebben meerdere maatregelen getroffen. Hoe moeilijk ook: geprobeerd wordt contact te vermijden. Dat betekent dat activiteiten zoals arbeid en sport, maar ook bibliotheekbezoek en onderwijs minder mogelijk zijn. Ruimhartig omgaan met verzoeken om invrijheidstelling Jaap Brandligt van stichting Bonjo ziet dat veel gedetineerden de maatregelen wel begrijpen. Advocaat Job Knoester ervaart dat ook. De meeste van zijn cliënten heb er begrip voor dat verlof tijdelijk is opgeschort. Wel zet de strafrechtadvocaat zich ervoor in dat cliënten die door vertraging van strafzaken langer van hun vrijheid dreigen te worden beroofd in vrijheid worden gesteld. Hij hoopt dat officieren van justitie en rechters begrijpen dat gedetineerden worden geconfronteerd met angst en gezondheidsrisico’s in gesloten instellingen waar ze geen kant op kunnen. Hij rekent erop dat de magistratuur ruimhartig omgaat met verzoeken van strafrechtadvocaten om schorsing van de voorlopige hechtenis. Dat is niet alleen in het belang van de individuen die om hun vrijheid vragen in deze moeilijke tijd, maar ook in het belang van de veiligheid in de instellingen. Hoe langer mensen die hun vrijheid kwijt zijn verder dreigen te worden geïsoleerd, hoe meer spanningen optreden. Volgens de strafpleiter kunnen dit soort dingen onrust en irritaties opleveren waardoor kruidvaatjes ontstaan. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Jongen in het water gegooid: geen poging doodslag volgens advocaat

Posted by on mrt 7, 2020

Den Haag, 7 maart 2020   Verdachte is psychosevrij Op 24 november 2019 gooide een man in Almelo een jongen van zeven jaar in het water. Hoewel hij kopje onder ging kon hij er wel staan. De vriendin van de vader van de jongen haalde hem uit het water. De vader kwam met de verdachte bij een worsteling in het water terecht. Op 6 maart 2020 voerde strafrechtadvocaat Job Knoester bij de rechtbank te Almelo aan dat de verdenking niet ziet op een poging tot doodslag en een poging tot zware mishandeling. Volgens de strafpleiter blijft het bij mishandeling. Zijn cliënt handelde vermoedelijk vanuit een psychose. Na de opname van de man in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum gaat het inmiddels veel beter met hem. Hij is psychosevrij en verblijft op een reguliere afdeling.   Behandeling via reguliere GGZ Bij de rechtbank bood de verdachte zijn excuses aan. Hij heeft de recherche een brief uitgereikt die bedoeld is voor de ouders van de jonge. Hierin schreef de verdachte spijt te hebben. Ook legt hij uit te maken te hebben met een ingewikkelde ziekte. Knoester vroeg de rechtbank zijn cliënt tijdens de pro forma zitting in vrijheid te stellen. De raadsman hekelde hierbij het trage optreden van de officier van justitie bij de aanvraag van gedragskundige rapportages. De strafrechtadvocaat voerde aan dat zijn cliënt na invrijheidstelling in de reguliere GGZ kan worden behandeld.   Verdachte blijft vast zitten Het incident maakte op zondag 24 november 2019 veel los in Almelo. De officier van justitie verzette zich tegen het verzoek van de advocaat. De rechtbank volgde dit betoog. De rechters willen eerst weten wat de bevindingen zijn van de psycholoog en psychiater die de verdachte gaan onderzoeken. De rechters willen weten wat er met de verdachte moet gebeuren. Op 18 mei 2020 gaat de strafzaak verder.   Bron:...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Terroristen-TBS doet afbreuk aan een succesvol stelsel dat Nederland veiliger maakt

Posted by on mrt 6, 2020

Den Haag, 5 maart 2020   VVD kent onvoldoende de wettelijke mogelijkheden VVD-kamerlid Dilan Yeşilgöz lanceerde op 21 februari 2020 plannen die risico’s van terugkerende Syriëgangers moeten tegengaan. Strafrechtdeskundige Job Knoester wilde bij de talkshow Op1 in gesprek met Yeşilgöz een aantal inhoudelijke knelpunten en verbeterpunten bespreken. Hij kwam niet toe aan inhoudelijke bezwaren omdat het VVD-kamerlid niet op de hoogte bleek van de mogelijkheden die de wet nu al biedt.   Terroristen-TBS Op 2 maart 2020 betoogt Advocaat-Generaal Joep Simmelink in zijn Togacolumn in reactie op de uitzending van Op1 dat het nuttig en noodzakelijk is te onderzoeken of een terroristen-TBS op zijn plaats is. De bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie bij de universiteit Maastricht zag dat Yeşilgöz kennis ontbeert over de huidige wetgeving. Desondanks vond Simmelink dat ze wel een punt had. De Advocaat-Generaal oppert de mogelijkheid de voorwaarde voor de aanwezigheid van een stoornis los te laten als het gaat om TBS.   Onverantwoord sleutelen aan succesvolle TBS creëert risico’s TBS-advocaat Job Knoester reageerde op 4 maart 2020 in het NRC op de Togacolumn van de bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie. De strafrechtadvocaat vindt de gedachte van  Simmelink onverstandig. Volgens Knoester wordt dan gesleuteld aan een succesvol systeem dat Nederland veiliger maakt zonder dat we weten wat de risico’s daar van zijn. Hij noemt dit plan gokken met veiligheid. Strafpleiter Knoester vindt dat risico’s van Syriëgangers die terugkeren moeten worden losgekoppeld van TBS. Bovendien stelt hij dat zowel het bestuursrecht als het strafrecht mogelijkheden kent die onvoldoende worden gezien en ingezet.   TBS raakt verstopt Op 5 maart 2020 bleek uit cijfers dat in 2019 minder TBS is opgelegd dan in 2018. Wel is er nog altijd sprake van een aanzienlijk stijging ten opzicht van 2015. Job Knoester waarschuwt er voor dat TBS de plannen van Yeşilgöz en Simmelink helemaal niet aankan. Tegenover het hogere aantal TBS-opleggingen de laatste jaren staat een chronisch personeelstekort in de sector. De bezuinigingen en sluiting van drie TBS-klinieken in 2013 onder aanvoering van de partij van Yeşilgöz deden het stelsel ook al geen goed. Het systeem raakt verstopt en kampt met wachtlijsten. De TBS-advocaat pleit ervoor TBS niet te eenvoudig op te leggen. Knoester vraagt meer terughoudendheid van de magistratuur afgezet tegen populistische plannen van politieke partijen in het jaar dat de verkiezingsstrijd er aan komt.   Bronnen: Op1; NRC 1; NRC 2; en Het Advocatenblad.  ...

Read More