Cursus TBS op 21 januari 2021 door NVSA en de Vereniging van TBS Advocaten

Posted by on dec 31, 2020

Den Haag, 30 december 2020Cursus over TBS door Job Knoester en Dennis WoltersOp 21 januari 2021 verzorgt de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten – NVSA – in samenwerking met de Vereniging van TBS Advocaten een actualiteitencursus over TBS. De in TBS gespecialiseerde advocaten Job Knoester en Dennis Wolters verzorgen de inhoud. Kennis van TBS is voor iedere strafpleiter van groot belang. Het gaat om de zwaarst mogelijke maatregel die het Wetboek van Strafrecht kent. In de meeste gevallen kan TBS in potentie levenslang duren. In de cursus wordt antwoord gegeven op algemene en praktische vragen. De cursisten gaan met tips en tricks naar huis. Alle belangrijke ontwikkelingen komen aan bod. Vanzelfsprekend wordt de cursus coronaproof georganiseerd.Bronnen:de Vereniging van TBS Advocaten; ende Nederlandse Vereniging Van...

Read More

TBS nieuws: Rechters doen innerlijk tegenstrijdige uitspraken bij combinatie van lange gevangenisstraffen en TBS

Posted by on dec 9, 2020

Den Haag 9 december 2020 Lange gevangenisstraffen in combinatie met TBS maken succes van behandeling moeilijker en misschien onmogelijkRechters die een lange gevangenisstraf combineren met tbs-oplegging doen een innerlijk tegenstrijdige uitspraak. Dat stellen de in TBS gespecialiseerde strafrechtadvocaten Jan Boksem van Anker en Anker advocaten en Job Knoester in een artikel dat zij schreven voor het juridisch vakblad ‘’Strafblad”. Aan de ene kant wordt tbs opgelegd omdat iemand behandeling moet krijgen om risico’s terug te dringen en tegelijkertijd wordt detentie opgelegd die de kans van slagen van die behandeling moeilijker en misschien zelfs onmogelijk maakt. De TBS-deskundigen menen dat de behandeling het beste zo snel mogelijk kan beginnen als TBS noodzakelijk wordt geacht. Ze bepleiten de detentie die in combinatie met TBS wordt opgelegd aan een maximale duur te koppelen. Samenleving reageert irreëel op TBSTBS-specialisten Boksem en Knoester zien dat de tbs-maatregel aan haar doelstelling – de samenleving veiliger maken – tegemoet komt. Toch is er sprake van een irreële kanten aan reacties vanuit de samenleving en politiek over de maatregel. De auteurs noemen als voorbeeld de volkswoede die ontstond op het moment dat Michael P. in oktober 2017 werd aangehouden voor de gewelddadige dood van Anne Faber. P. had in 2012 geen TBS gekregen voor 2 verkrachtingen. De gedachte was bij veel mensen dat de dood van Anne Faber voorkomen had kunnen worden als P. 5 jaar eerder wel TBS had gekregen. In 2019 was samenleving juist boos op TBS toen een TBS-gestelde en een oud TBS-gestelde werden gearresteerd voor de verdenking van de moord op een man van 72 in Lelystad. Er werd geroepen om de afschaffing van verlof of zelfs het hele TBS-systeem. Risico’s voor het succes van tbs en aanbevelingenBoksem en Knoester besteden in het Strafblad aandacht aan elementen die risico’s opleveren voor het succes van TBS. Ook doen zij een aantal aanbevelingen om het systeem TBS te verbeteren. Dat doen ze niet alleen in het belang van hun cliënten, maar ook in dat van de veiligheid van samenleving. Uiteindelijk is dat laatste ook een belang van de TBS-gestelden zelf en hun omgeving. Bron: Boom juridische tijdschriften, het...

Read More

TBS nieuws: Aanwezigheid stoornis is geen reden TBS te verlengen

Posted by on dec 9, 2020

Den Haag, 9 december 2020  Risico’s moeten leidend zijn bij TBS-verlengingEen tbs-gestelde hoeft niet te zijn genezen van een stoornis voordat hij kan terugkeren in de samenleving. Dat stelt strafrechtadvocaat Wendy Alberts in een nieuwe column voor Femke Fataal. De strafpleiter staat veel tbs-gestelden bij en wijst erop dat een bestaand risico op ernstige delicten leidend moet zijn bij de vraag of verlenging van tbs met dwangverpleging noodzakelijk is. Behandelimpasse in TBS kliniekWendy Alberts beschrijft de situatie van een cliënt die moeilijk zijn weg kan vinden in het reguliere behandelklimaat in een tbs-kliniek. Haar cliënt functioneert niet goed in groepen. Dit wordt wel van de man verwacht door de behandelaren. Dat leidt tot een impasse. De cliënt probeert contact met anderen zoveel mogelijk af te houden en de kliniek blijft eisen dat de cliënt zich in de groep blijft bewegen. Laag recidiverisico TBS-gesteldeOnafhankelijke gedragsdeskundigen hadden meerdere keren de conclusie getrokken dat het risico op herhaling laag is. Volgens hen zou behandeling het risico niet nog lager maken. De rechtbank beëindigde de dwangverpleging onder een aantal voorwaarden. De officier van justitie ging tegen die beslissing in hoger beroep. Advocaat Alberts betoogt dat het feit dat haar cliënt niet aan behandeling meewerkt geen reden is om tot een ander oordeel komen de rechtbank deed. Uiteindelijk gaat het om de vraag of voortzetting van de maatregel noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de samenleving. Bron: Femke...

Read More

Strafrecht nieuws: Reactie namens Thijs H. op persbericht GGZ-instelling Mondriaan

Posted by on dec 4, 2020

Berichtgeving GGZ-instellling Mondriaan vraagt om een reactie Op 16 november 2020 heeft GGZ-instelling Mondriaan een persbericht verspreid over de zaak tegen Thijs H. Op 1 december 2020 besteedde dagblad de Limburger aandacht aan het zelfde onderwerp. In genoemd persbericht wordt stelling genomen tegen door GGZ Mondriaan ervaren kritiek van het Pieter Baan Centrum. De inhoud hiervan geeft de verdediging – bestaande uit mr. Serge Weening en mr. Job Knoester – aanleiding te reageren. Mondriaan is niet neutraal De inhoud van het genoemde bericht van GGZ-instelling Mondriaan valt niet neutraal te noemen, terwijl dat wel van een behandelinstelling mag worden verwacht. Ondanks dat Mondriaan ervan op de hoogte is dat hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank waarbij Thijs H. is veroordeeld wordt gesteld dat de rechter met een heldere motivering sterk van het rapport van het Pieter Baan Centrum is afgeweken. De verdediging meent juist dat de rechtbank de plank mis heeft geslagen. Om die reden is hoger beroep ingesteld. Het staat ter discussie of de overweging van de rechtbank als helder kan worden bestempeld. Verdediging meent dat Mondriaan steken liet vallen Overigens meent de verdediging dat GGZ-instelling Mondriaan forse steken heeft laten vallen in de behandeling van Thijs H. voorafgaand aan de drie door hem onder invloed van een psychose gepleegde levensdelicten, terwijl dat ernstige gevolgen heeft gehad. Als dat nodig is wordt dat tijdens het hoger beroep nader aan de orde gesteld. GGZ-instelling Mondriaan valt door genoemde stellingname ten aanzien van het niet onherroepelijke vonnis niet als onpartijdig aan te merken. Dit is niet alleen zorgelijk voor Thijs H., maar kan ook bij andere (ex)patiënten vragen oproepen over de werkwijze van Mondriaan. Verdediging: Handelwijze Mondriaan raakt eerlijk proces en geheimhoudingsplicht In het genoemde bericht op de website van Mondriaan wordt openlijk ingegaan op een kennelijk lopende discussie tussen die instelling en het Pieter Baan Centrum. Hierbij is in de laatste alinea aangegeven dat wat Mondriaan betreft juridische vervolgstappen tot de mogelijkheden behoren indien (toekomstige) openbare kritiek van het Pieter Baan Centrum daartoe aanleiding geeft. Hoewel van professionals mag worden verwacht kritiek van vakgenoten niet als bedreiging te zien, maar juist als iets dat een inhoudelijke discussie verdient staat het Mondriaan vrij hier niet voor open te staan. Het is eveneens aan die instelling te overwegen juridische middelen tegen vakbroeders in te zetten. Het is echter ontoelaatbaar, tuchtrechtelijk en mogelijk zelfs strafrechtelijk verwijtbaar om over de rug van een (ex-)patiënt openlijk via berichten op de website en contacten met de pers of een ander over zijn zaak te spreken of te corresponderen. Iedere (ex-)patiënt geniet ten volle het recht op beroepsgeheim. De in het openbaar gemaakte opmerking dat openlijke kritiek van een forensische onderzoekinstelling zou...

Read More