Strafrecht nieuws: Moeder vecht om te achterhalen hoe haar dochter overleed

Posted by on jun 30, 2021

Den Haag 30 juni 2021 Nader onderzoek naar overlijden baby Yara Er komt nader onderzoek naar de dood van baby Yara. Strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut vroeg de rechtbank te Lelystad op 29 juni 2021 een deskundige op het gebied van stofwisselingsziekten de zaak te laten bekijken. De officier van justitie beschuldigt de moeder ervan haar kind GHB te hebben gegeven waardoor ze overleed. De verdachte ontkent en vertelde de rechtbank te willen strijden om te ontdekken wat er is gebeurd. Onderzoekswensen verdediging ingewilligd Strafpleiter Van der Hut wilde bovendien vragen stellen aan medewerkers van het AMC die geprobeerd hebben Yara te redden. Daarnaast verzocht de advocaat de toxicoloog vragen te mogen stellen. De rechtbank stemde in met alle onderzoeken van de verdediging. Behandeling in plaats van detentie De rechtbank ging ook mee met het verzoek van de verdediging de verdachte moeder vanuit de gevangenis over te plaatsen naar een kliniek waar ze hulp en behandeling kan krijgen. Dit was in lijn met het advies van de reclassering. Bronnen: RTL Nieuws; en De...

Read More

TBS, daar ben je niet zo maar klaar mee

Posted by on jun 20, 2021

Den Haag, 20 juni 2021 TBS-gestelden staan niet zo maar buiten Het beeld dat TBS-gestelden snel weer buiten staan is verkeerd. Dat zegt TBS-expert Job Knoester tegen Arjen ten Cate van De Stentor. In juni 2021 behandelden rechters in Gelderland en Overijssel tijdens speciale TBS-verlengingszittingen zaken van de mannen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Rowena Rikkers, het meisje van Nulde, en Semiha Metin. De Stentor vroeg zich af hoe zo’n beslissing tot stand komt. Gevaar is leidend voor TBS-verlenging TBS start met een periode van twee jaar. Daarna beoordelen rechters of die maatregel met één of twee jaar moet worden verlengd. Er is veel te zeggen over de manier waarop deze beslissingen tot stand komen. In ieder geval beoordelen rechters of er nog een stoornis is. Daarnaast is bepalend of er sprake is van een risico op herhaling van delicten. Als risico op gevaar wordt gezien verlengt de rechter de TBS. Gemiddelde behandelduur TBS De laatste jaren wordt veelal gesteld dat TBS gemiddeld ongeveer acht jaar duurt. Dat klopt niet. Bij de berekening wordt niet een echt gemiddelde genomen. Er is sprake van een mediaan. Bij de berekening wordt het aantal mensen geteld dat in een bepaald jaar in TBS is terechtgekomen. Als precies de helft weer is uitgestroomd beschouwt het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat als een gemiddelde. Hierbij is er onvoldoende zicht op de groep die op dat moment nog niet is uitgestroomd. Ongeveer 25% van alle TBS-gestelden zit langer dan 15 jaar in TBS. Voor deze groep is geen gemiddelde vast te stellen. Bovendien zien de ‘’gemiddelde’’ cijfers niet op de gehele TBS-behandeling. Het proefverlof en voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging worden hierbij niet meegenomen. Ook deze fase kan een aantal jaar duren. Het is aannemelijk dat er weinig TBS-gestelden veel korter dan acht jaar in een TBS-kliniek wonen. TBS-verlof met kleine stapjes De TBS-behandeling begint in een gesloten en streng beveiligde kliniek. TBS-gestelden wonen en werken hier in een groep waar ze begeleid worden door sociotherapeuten. Daarnaast krijgen ze ook verschillende therapieën. Pas als het veilig en verantwoord is wordt verlof als belangrijk behandelmiddel ingezet. Verlof is niet bedoeld als pleziertje voor de betrokkene. TBS-advocaat Job Knoester wijst erop dat hiervoor steeds een machtiging van de minister nodig is. Uitbreidingen van verlof gaat met kleine stapjes. Er wordt gestart met beveiligers. Als dat goed gaat wordt het verlof begeleid door medewerkers van de kliniek. Daarna kan onbegeleid verlof in beeld komen. Als dat goed gaat kunnen overnachtingen worden ingezet. In de regel volgt proefverlof als sluitstuk. Daarna kan de dwangverpleging voorwaardelijk worden beëindigd. Als dat minimaal een jaar heeft geduurd en het risico laag is wordt TBS stopgezet. Risicotaxatie een vak apart...

Read More