Strafrecht nieuws: Toch vervolging 6 jaar oude fatale brandstichting Hellevoetsluis maar verdachte ontkent

Posted by on feb 27, 2022

Den Haag, 27 februari 2022 Verrassende wending bij fatale brandstichtng Een verrassende wending bij het onderzoek naar de fatale brand waarbij Bram en Lucia Lampers van 84 jaar uit Hellevoetsluis zes jaar geleden om het leven kwamen. Het Openbaar Ministerie gaat toch Evert R. vervolgen. Hiermee was gewacht totdat duidelijk werd of Evert definitief werd veroordeeld voor een viertal andere branden in Hellevoetsluis in april en mei 2016. Hoewel de verdachte iedere betrokkenheid ontkent heeft de rechtbank geoordeeld dat hij drie voordeuren en een schuur in brand heeft gestoken. Deskundigen stellen geen brandstichting vast In dezelfde periode als die van de branden waarvoor Evert nu definitief is veroordeeld vond ook de fatale brand plaats. Deskundigen hebben nooit kunnen vaststellen dat de brand waarbij Bram en Lucia Lampers om het leven kwamen het gevolg is van brandstichting. Het Openbaar Ministerie heeft nu geen nieuwe bewijzen, maar wil gebruik maken van schakelbewijs. Hierbij zegt een woordvoerder van justitie dat er sprake is van patronen die bij de andere vier branden zijn gezien. Verdachte spreekt feiten tegen Het Openbaar Ministerie erkent dat  experts niet kunnen vaststellen dat de brand is aangestoken, maar denk toch een zaak te hebben. De rechter zal moeten besluiten of er daadwerkelijk sprake is van schakelbewijs. Strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut benadrukt dat haar cliënt de feiten ontkent. Zij zegt dat niet alleen onduidelijk is of er bij de dodelijke brand überhaupt sprake is van brandstichting. Ook benadrukt de strafpleiter dat ieder concreet bewijs dat haar cliënt op de plaats delict is geweest ontbreekt. Vervolg Verwacht wordt dat de nieuwe zaak niet eerder dan eind van dit jaar voor de rechter komt. Bron: het Algemeen...

Read More

Strafrecht nieuws: geen gevangenisstraf, wel TBS voor 3 keer doodslag

Posted by on feb 18, 2022

Den Haag, 18 februari 2022 Thijs H. kampte met ernstige psychose Er is geen ruimte voor strafoplegging aan Thijs H. nadat hij in een psychose drie mensen in mei 2019 om het leven bracht. ‘’In een zaak als deze, waar het intense leed van de nabestaanden botst met de ontoerekeningsvatbaarheid van een ernstig psychiatrisch zieke verdachte, is een voor iedereen als rechtvaardig gevoelde uitkomst wellicht onmogelijk‘’. Met deze passage uit het vonnis van de zaak die bekend staat als de bioscoopmoorden (ook al ging het om doodslag in die zaak) startten de advocaten van Thijs het pleidooi op 17 februari 2022. Het Openbaar Ministerie formuleerde op 16 februari 2022 een strafeis van 30 jaar cel en tbs. Strafrechtadvocaat Job Knoester vergeleek de eis met het advies eerst een marathon te lopen aan een man die een hartaanval heeft gehad om pas daarna naar de operatiekamer te gaan. Gedragingen Thijs vloeiden volledig voort uit psychose Het Openbaar Ministerie voerde aan dat er vermoedelijk sprake was van een stoornis, maar wist niet te duiden om welke stoornis dit zou moeten gaan. Het OM koos ervoor een rapport te volgen van een psychiater en psycholoog waarin eigenlijk niet tot duidelijke conclusies werd gekomen. Sterker nog; ze concludeerden geen advies te kunnen uitbrengen. De verdediging had juist op dit rapport veel kritiek en nam veel tijd dit te fileren. Strafrechtadvocaten Serge Weening, Bo te Baerts en Job Knoester betoogden dat de gedragingen van Thijs tijdens de delicten volledig werden gestuurd door een ernstige psychose, voortkomend uit schizofrenie. Hierbij wezen zij op vier deskundigen. Een uitgebreide rapportage van het Pieter Baan Centrum en weer een andere psycholoog en psychiater. Geen ander motief dan psychose De advocaten voerden aan dat er geen andere verklaring is voor de levensdelicten dan de psychose. Thijs is geen psychopaat, kende de slachtoffers niet en ook een ander motief bleek niet denkbaar. Medicatie die psychoses aanwakkerde De advocaten stonden in een urenlang pleidooi stil bij veel elementen en medische stukken uit de tijd voorafgaand aan de delicten waarin zij steun zien voor het bestaan van ernstige psychische problemen bij Thijs. Onder andere strafpleiter Weening benadrukte dat Thijs bovendien tijdens een behandeling in de GGZ voorafgaand aan de delicten dexamfetamine kreeg voorgeschreven, terwijl dat gevaarlijk is voor mensen die gevoelig zijn voor een psychose. Dit medicijn kan juist psychoses aanwakkeren. Dexamfetamine werd aan Thijs voorgeschreven ter behandeling van ADHD. Een aandoening die, zo concludeerden ook de deskundigen, onjuist bleek te zijn gediagnostiseerd door GGZ-instelling Mondriaan. Thijs had en heeft geen ADHD.   Ouders van Thijs vroegen tevergeefs om hulp Advocaat Te Baerts hield het gerechtshof onder verwijzing naar feiten uit het dossier voor dat de moeder van Thijs, voordat het vreselijk mis...

Read More

TBS nieuws: Perspectief voor bewoners van de Longstay (LFPZ)

Posted by on feb 5, 2022

Den Haag, 5 februari 2022 TBS kan vaak in potentie levenslang duren TBS is een langdurig traject. In veel gevallen bestaat het risico dat de maatregel zelfs levenslang kan duren als behandeling onvoldoende aanslaat en gevaar op nieuwe ernstige delicten blijft bestaan. Als daar sprake van is kunnen TBS-gestelden als aan een aantal criteria is voldaan worden geplaatst op de afdeling Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ). Deze afdeling werd vroeger de longstay genoemd. Uitstroom van de LFPZ Toch bestaat er voor bewoners van de afdeling LFPZ perspectief. De afgelopen jaren maakten duidelijk dat ongeveer de helft van de TBS-gestelden die op die afdeling verblijven daar weer uitstromen. In een nieuwe column voor Timeys bespreekt Strafrechtadvocaat Iris van Mulbregt een aantal mogelijkheden om toekomstperspectief in de wondere wereld van TBS te houden, zelfs als je op de longstay zit. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Vrijspraak gevraagd na dood baby Yara

Posted by on feb 5, 2022

OM eist 5 jaar cel en TBS met voorwaarden De dood van de 10 maanden oude baby Yara was een afschuwelijk ongeluk. Dat hield strafrechtadvocaat Yvonne van de Hut de rechtbank Lelystad op 1 februari 2022 voor. Zij wees de eis van het OM tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden af. De advocaat vroeg vrijspraak voor de moeder die terecht stond. Overdosis Yara kwam om het leven door GHB. Haar moeder had op de fatale dag drugs en alcohol gebruikt. Die middelen slingerden, inclusief GHB, volgens het OM in huis rond. Hiermee nam de moeder in de ogen van het OM het risico dat haar kind ermee in aanraking zou komen. De moeder zou hebben geweten dat het gebruik van GHB snel tot een overdosis kan leiden. GHB De officier van justitie rekende het de moeder aan dat niet eerder hulp was gevraagd. Zij schakelde ‘s nachts hulpdiensten in toen het kind blauwe lippen kreeg. Om 10 uur in de avond zou de moeder volgens het OM al gemerkt hebben dat Yara niet normaal reageerde. Later zou blijken dat in de urine van de baby GHB zat. Moeder ontkent stellig De moeder had geen idee hoe de GHB in het lichaam van Yara terecht was gekomen. Zij ontkende stellig bewust GB te hebben toegediend. Van der Hut wees erop dat er geen aanwijzingen in het dossier waren van het tegendeel. De strafpleiter voerde aan dat uit technisch onderzoek niet is gebleken hoeveel GHB de baby had binnengekregen. Ook was niet duidelijk of dit een grote hoeveelheid was. Daarnaast wees Van der Hut erop dat ook niet helder is geworden wanneer Yara GHB binnenkreeg. Moeder had het niet meteen door Advocaat Van der Hut betoogde dat de moeder haar kind om 10 uur in de avond nog had vastgehouden. Yara ademde toen en had een goede kleur. De moeder verklaarde op dat moment nog niet doorgehad te hebben dat het niet goed ging met yara. Vrijspraak Strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut betoogde dat er sprake is geweest van een vreselijk ongeluk en vroeg de rechtbank haar cliënte vrij te spreken. De uitspraak volgt op 2 maart 2022. Bronnen: De telegraaf; en RTL...

Read More

Strafrecht nieuws: Keith Bakker blijft stellig volhouden onschuldig te zijn

Posted by on feb 1, 2022

Den Haag, 1 februari 2022 Ten onrechte veroordeeld Keith Bakker is nog altijd stellig ten onrechte te zijn veroordeeld door de rechtbank. Hij ging om die reden in hoger beroep tegen de veroordeling wegens een zedenmisdrijf tot 4,5 jaar gevangenisstraf door de rechtbank te Amsterdam in maart 2021. Bakker betwist op belangrijke onderdelen de verklaringen van de aangeefster. Om die reden vroeg strafpleiter Job Knoester het gerechtshof te Amsterdam tijdens de eerste inhoudelijke behandeling de rechtspsycholoog Peter van Koppen de betrouwbaarheid van de verklaringen van aangeefster te laten onderzoeken. Bakker vreest niet een voor hem ongunstige uitkomst van dergelijk onderzoek hield de strafrechtadvocaat het hof voor. Bakker is zeker van zijn zaak. OM wil nieuw onderzoek in het PBC Ook het OM ging in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank. De Advocaat-Generaal liet weten de opgelegde straf te laag te vinden. Daarnaast vindt het OM TBS op zijn plaats. Om die reden werd een verzoek gedaan Keith Bakker opnieuw te laten observeren in het Pieter Baan Centrum. Advocaat Knoester wees dat van de hand. Hij betoogde dat nader gedragskundig onderzoek niet noodzakelijk is. Vervolg strafzaak in hoger beroep in juni 2022 Op 8 februari 2022 beslist het Amsterdamse gerechtshof over de over en weer ingediende onderzoekswensen. In juni 2022 gaat de zaak inhoudelijk verder. Bron: RTL...

Read More