TBS: soms verguisd, soms geprezen. Het effect van Werkcongressen

Posted by on jun 22, 2022

Den Haag, 22 juni 2022 Publieke opinie grillig over TBS TBS wordt soms verguisd en soms geprezen. De Nederlandse samenleving was bijvoorbeeld woedend op het systeem toen in maart 2017 een TBS-gestelde in een hotel in Arnhem een dubbele moord pleegde. Verlof en misschien zelfs TBS zou moeten worden afgeschaft, zo luidde de maatschappelijke roep. In datzelfde jaar was Nederland een aantal maanden later boos dat Michael P. in een eerdere strafzaak voordat hij Anne Faber om het leven bracht geen TBS opgelegd had gekregen. Als dat wel was gebeurd zou Anne Faber misschien nog hebben geleefd, zo was de teneur. Als het om TBS gaat is de publieke opinie op zijn zachtst gezegd grillig. Kwaliteit TBS dynamisch In de meest recente uitgave van het digitale magazine van de Dienst Justitiële Inrichtingen – DJIzien – wordt aandacht besteed aan de werkconferenties ‘’Recht en TBS’’ die sinds 2013 worden gehouden. Tijdens deze conferenties komen alle ketenpartners uit het TBS-veld samen. Hier wordt niet alleen met elkaar gepraat. Er worden werkafspraken gemaakt. Tijdens een volgende werkconferentie wordt dan bekeken welke doelen zijn behaald en aan welke moet worden doorgewerkt. De kwaliteit van TBS is geen statisch gegeven. TBS-expert over werkconferenties In DJIzien gaat TBS-expert Job Knoester in op zijn ervaringen met de werkconferenties. De TBS-advocaat legt uit bij nieuwe cliënten veel tijd te investeren in de uitleg over TBS. Hierbij benoemt hij de vele voordelen van de behandelmaatregel. Tegelijkertijd ontkomt hij er niet aan zijn cliënten ook te vertellen dat de ingrijpende maatregel voor hen veel nadelige gevolgen kent. In dat kader benoemt hij in het bijzonder de onzekere en vaak lange duur van de vrijheidsbeneming. Momenteel zijn de wachtlijsten, personeelstekorten en doorstroming de grootste problemen. Strafrechtadvocaat Knoester is al met al zeer positief over TBS maar sluit niet de ogen voor negatieve aspecten. De werkcongressen van Lunteren hebben bijgedragen aan een verbetering van het TBS-stelsel. Dat heeft invloed op de advisering van advocaten aan cliënten en de manier waarop TBS-deskundige Knoester in media duiding geeft over het stelsel. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Interview strafrechtadvocaat Job Knoester met Actueel Nieuws

Posted by on jun 11, 2022

Den Haag, 11 juni 2022 Vandaag Inside genuanceerder dan andere TV programma’s ‘’ Wat mij opviel, was dat toen we het over The Voice hadden, en over Overmars met zijn dick-pick-affaire, bij VI in mijn beleving meer dan elders een genuanceerd geluid werd gehoord. Niet alleen maar meegaan met de volkswoede, maar daar werd ook de vraag gesteld of we niet even moesten wachten met het veroordelen van mensen als Ali B en Marco Borsato totdat de rechter had gesproken. En of Overmars niet gewoon weer deel moest uitmaken van de samenleving in plaats van hem te cancelen. En dat kwam echt niet alleen van mij, maar ook van die drie andere mannen’’. Dat zegt strafrechtadvocaat Job Knoester in een uitgebreid interview met Actueel Nieuws. Op 17 november 2020 sprak de strafpleiter ook al met dit medium. Op 11 juni 2022 kreeg dat een vervolg. Over beroepsgeheim, (social) media en andere zaken In een uitgebreid gesprek ging het over de doorbreking van het beroepsgeheim door oud-advocaat Anthony Wijnberg en over hoe de samenleving reageert op het werk van strafrechtadvocaten. Hierbij gaat Knoester in op de toename van bedreigingen de afgelopen jaren. In dat verband bespreekt hij de strategische keuze zich op social media, maar ook bij andere media meer open op te stellen. In dat verband legt hij uit waarom hij met veel plezier  aanschuift bij Vandaag Inside en waarom hij vindt dat dit programma zo’n belangrijke plek in de samenleving inneemt. Bron:...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Geen TBS voor doodschieten rapper Feis

Posted by on jun 5, 2022

. Den Haag, 5 juni 2022 In hoger beroep geen TBS Het gerechtshof te Den Haag heeft op 31 mei 2022 een 28-jarige man geen tbs opgelegd voor doodslag op rapper Feis en twee pogingen tot doodslag. Wel is een gevangenisstraf van 20 jaar en de maatregel strekkende tot vrijheidsbeperking of gedragsbeïnvloeding opgelegd. Vrijspraak voorbedachte rade De verdachte werd vrijgesproken van voorbedachte rade bij het doodschieten van rapper Feis en bij de poging diens broer dood te schieten. Deze gebeurtenissen deden zich voor in de nieuwjaarsnacht van 2019. Het gerechtshof stelde ook vast dat de man op 1 december 2018 rijdend vanuit een auto had getracht de bestuurder van een andere auto dood te schieten. Hierbij kwam de kogel in de rugleuning van de stoel van de bestuurder terecht. Nieuw PBC-onderzoek op verzoek TBS expert Eerder had de rechtbank te Rotterdam de verdachte nog een celstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Tijdens die procedure had de verdachte geweigerd mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum. In hoger beroep vond op verzoek van tbs expert Job Knoester nieuw onderzoek plaats in het Pieter Baan Centrum. Aan dit onderzoek had de verdachte wel meegewerkt. Eis 20 jaar cel en TBS Het OM vroeg in hoger beroep opnieuw 20 jaar detentie en TBS op te leggen. Strafrechtadvocaat Knoester vroeg de rechters tot een lagere straf te komen. Daarnaast voerde hij aan dat TBS-oplegging niet op zijn plaats was. Het gerechtshof trok naar aanleiding  van het nieuwe onderzoek door het Pieter Baan Centrum de conclusie dat de verdachte lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een licht verstandelijke beperking, alsmede een stoornis in cannabisgebruik. Het gerechtshof constateerde op basis van het gedragskundig onderzoek dat niet aannemelijk is dat de stoornissen de wilsvrijheid van de verdachte tijdens de delicten hebben beïnvloed. Om die reden is de verdachte in lijn van het pleidooi van de verdediging geen TBS opgelegd. Maatregel tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking Op basis van de bevindingen van het Pieter Baan Centrum nam het gerechtshof wel aan dat er sprake is voor gevaar van herhaling als de verdachte zich opnieuw in een crimineel milieu begeeft. Om die reden is de maatregel opgelegd strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking. Op die manier wil het gerechtshof een terugval in het criminele milieu voorkomen. Met deze maatregel kan het Openbaar Ministerie voorwaarden aan de verdachte stellen en hem begeleiden bij zijn resocialisatie nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Daarnaast is een gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd. Bron:...

Read More