Strafrectadvocaat mr. drs. Wendy Alberts

alberts@kva-advocaten.nl   /   0623319720

Wendy Alberts heeft in 2008 de universitaire studies psychologie en criminologie aan de Rijksuniversiteit Leiden afgerond. Tijdens deze studies kwam haar interesse steeds meer te liggen op het snijvlak van psychologie en strafrecht en heeft zij in 2007 onder meer onderzoek verricht naar de (on)betrouwbaarheid van getuigenverklaringen in het strafproces aan het John Jay College of Criminal Justice in New York. Hierdoor besloot ze om ook (in deeltijd) rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden te gaan studeren. In 2008 heeft Wendy Alberts rechtspsychologie gedoceerd aan de universiteit. Dat deed zij onder andere op het gebied van verhoortechnieken. Iets dat haar dagelijks goed van pas komt in de praktijk. In 2010 rondde Wendy Alberts haar rechtenstudie af. Strafrecht was haar specialisatie.

Strafrechtadvocaat, psycholoog en criminoloog

Vanaf september 2008 heeft Wendy Alberts vanuit haar achtergrond als psychologe en criminologe diverse functies bekleed in de strafrechtketen. Zo is zij werkzaam geweest als rapporteur bij de reclassering, waarbij zij onder meer heeft gewerkt in complexe zeden- en geweldszaken. Ook heeft zij zich bij de reclassering als beleidsmedewerker bezig gehouden met projecten als ‘afdoening eenvoudige zedenzaken’ en ‘advocatuur en reclassering’.

Na de reclassering is Wendy Alberts als gedragskundige werkzaam geweest bij de politie (afdeling cold-cases en gedragsanalyse). Hier heeft zij zich met name bezig gehouden met (verhoor)ondersteuning in grootschalige onderzoeken (in het bijzonder moord- en zedenzaken) en heeft zij gedragskundige ondersteuning geboden in zogenaamde cold-cases.

Verdediging in complexe strafzaken

Vanuit de ervaring die Wendy Alberts bij de politieorganisatie heeft opgedaan, heeft zij een goed beeld gekregen van de politiepraktijk en het verrichten van strafrechtelijk onderzoek in het algemeen. Deze ervaring maakte eveneens dat zij de overstap maakte naar de advocatuur, nu haar inmiddels duidelijk was geworden dat een goede verdediging in dergelijke complexe zaken van cruciaal belang is voor de verdachte.

Strafrechtspecialist

Op 1 september 2013 is Wendy Alberts als advocaat begonnen bij een advocatenkantoor in Den Haag en heeft zij zich met name bezig gehouden met de algemene strafpraktijk. Tevens is zij als specialist strafrecht lid van de vereniging voor jonge strafrechtadvocaten NVJSA.

TBS en cold case zaken

Gelet op haar achtergrond en ambities, sluit het profiel van Wendy Alberts goed aan bij de praktijk van Knoester & Van der Hut Advocaten waar zij met ingang van 1 mei 2016 aan verbonden is. Ook zij richt zich veel op TBS en Cold-Case zaken.

Samen met strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut behartigt Wendy Alberts de belangen van de ouders van Leon Groeneweg in hun zoektocht naar de waarheid rond het overlijden van Leon.

Jeugd(straf)recht

Om jeugdige cliënten bij te staan in strafzaken of civiele kwesties (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing) is het noodzakelijk dat een advocaat daarin gespecialiseerd is. Wendy Alberts bezit die specialisatie en staat dus ook regelmatig minderjarige cliënten bij. In bijna alle gevallen zijn zaken op het gebied van jeugd(straf)recht voor u kosteloos, omdat de overheid de rechtsbijstand in dat soort zaken volledig vergoedt.

Registratie rechtsgebieden

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.

Contact Wendy Alberts
Email   : alberts@kva-advocaten.nl
Mobiel : 06-23319720

Publicaties:
Malsch, M., Alberts, W.C., Keijser, J. de & Nijboer, H. (2012). Disqualification from a profession or an office: nature and actual practice. In M. Malsch & M. Duker (eds.), Incapacitation. Trends and new perspectives (p. 171-184), Farnham: Ashgate.

Malsch, M., Alberts, W.C., De Keijser, J.W., Nijboer, J.F. (2011). Ontzetting uit beroep of ambt: herleving van een weinig gebruikte straf?, Justitiële Verkenningen, 1, 77-89.

Malsch, M., Alberts, W.C., De Keijser, J.W., Nijboer, J.F. (2010). Beroepsverboden in Nederland, De strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt nader bekeken, Den Haag: Boom juridische Uitgevers.

Malsch, M., Alberts, W.C., De Keijser, J.W., Nijboer, J.F. (2009). Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt. Oplegging en naleving in de periode, 1995 2008. Leiden, NSCR-Rapport, NSCR.