Strafrecht nieuws: Wie vermoordde in 1990 Eddy Moonen?

Posted by on okt 22, 2018

Den Haag, 22 oktober 2018   Moordenaar niet gevonden, justitie weigert nabestaanden het dossier De moordenaar van Eddy Moonen is na bijna 28 jaar nog altijd niet gevonden. Zijn broer Peter kan het niet laten rusten zo lang hij niet het gevoel heeft dat alles is gedaan om de zaak op te lossen. Justitie weigert echter zonder motivering afgifte van het dossier. Peter Moonen ervaart dat als een nieuw trauma. Hij wil het dossier met strafrechtadvocaat Job Knoester bestuderen en laten beoordelen door onafhankelijke deskundigen. Na zo veel jaren zijn de technische mogelijkheden anders. Wie weet is er nog DNA waar nu meer uit te halen is dan jaren geleden.   Willekeur bij afgifte dossiers aan nabestaanden door justitie In gesprek met Jorina Haspels van het Algemeen Dagblad lucht Peter Moonen zijn hart. De politie laat aan de krant weten dat er nooit dossiers aan nabestaanden worden overhandigd. Dat noemt Job Knoester klinkklare nonsens. Steeds vaker krijgen nabestaanden die juist wel in handen. Weigering komt ook nog steeds te vaak voor. Willekeur ligt op de loer. Als justitie volhardt in de ongemotiveerde weigering spant Peter Moonen waarschijnlijk een kort geding aan.   Bron: Het Algemeen...

Read More

Strafrecht nieuws: Misleidende berichtgeving over politiebaas

Posted by on feb 22, 2018

Den Haag, 22 januari 2018   Misleidend bericht NRC Het Parool en NRC melden vandaag dat politiebaas Ad Smit volgende week zal worden ontslagen. Deze conclusies zijn voorbarig. In ieder geval is hiervan bij Ad Smit niets bekend. Opmerkelijk is ook dat het NRC meldt dat een eventueel beroep tegen ontslag vermoedelijk niet tot een ander besluit zal leiden. Naast het feit dat niet valt in te zien op grond waarvan het NRC de deskundigheid kan worden toebedeeld om op voorhand de uitkomst van complexe procedures te voorspellen is dit misleidend.   Imposante carrière met veel betekenis voor Amsterdam Ad Smit heeft tijdens een imposante carrière bij de politie veel betekend voor de veiligheid van de stad Amsterdam. Hij heeft van meet af aan gesteld gedragingen te hebben verricht in overleg met en/of met medeweten van zijn meerderen bij de politie. In dit kader deed hij uitgaven in verband met relatiebeheer. Te denken valt aan beloning van collega’s en representatie. Daarnaast heeft Ad Smit ook zelf beloning ontvangen voor zijn eigen jarenlange inzet voor het korps. Van belang is dat Ad Smit twee keer per jaar verantwoording voor zijn budget moest afleggen bij de korpsleiding. Bij deze resultaatverantwoordelijkheid kwam ook representatie en beloning aan de orde. Nooit is hierbij een probleem gesignaleerd.   Vertrouwen in strafvervolging Ad Smit ziet een eventuele strafvervolging met veel vertrouwen tegemoet. Strafpleiter Job Knoester heeft ter verdediging van zijn cliënt de onderzoeksrechter verzocht meerdere getuigen te mogen horen. Als het NRC en parool voorspellend blijken te hebben gepubliceerd over een ontslag zal Ad Smit zich ook daar tegen verweren met behulp van een arbeidsrechtadvocaat.   Aangifte tegen de politie wegens lekken Strafrechtadvocaat Job Knoester laat aan het Parool weten dat door Ad Smit inmiddels aangifte is gedaan tegen de politie van het lekken op meerdere momenten. De huidige publicaties van het NRC en Parool zullen daarbij worden betrokken.   Bronnen: NRC; Het...

Read More

Strafrechtnieuws: vrijspraak gevraagd voor witwassen van bitcoins ter waarde van 10 miljoen

Posted by on feb 6, 2018

Den Haag, 6 februari 2018   Vrijspraak voor witwassen van bitcoins Een celstraf van 6 jaar. Dat vond het Openbaar Ministerie op zijn plaats voor het witwassen van bitcoins ter waarde van 10 miljoen euro. Het betrof een langlopende zaak. Veel getuigen en deskundigen zijn gehoord. Strafrechtadvocaat Willem Korteling heeft vrijspraak bepleit. Hij kent het klappen van de zweep als het gaat om  verdenking van strafbare handel in bitcoins. Eerder stond hij een verdachte in de zaak ‘IJsberg’ bij bij de rechtbank te Rotterdam. Ook hier was de beschuldiging het witwassen van bitcoins.   Handel in bitcoins In 2013 ontstond een idee ontstaan bij de cliënt van Korteling en medeverdachten voor handel in bitcoins. Er werd een plan uitgewerkt en een website gebouwd. Daarna begon de handel. Diverse klanten wilden bitcoins ruilen tegen contant geld. Dat leverden de verdachten. Achteraf bleken er mogelijk criminelen in de klantenkring van de cliënt van strafpleiter Korteling te zitten. De verdachten hebben van meet af gezegd dat niet geweten te hebben.   Gebrek aan regulering bitcoins Willem Korteling benadrukte dat de bitcoin en handel daarin een recent fenomeen is. Pas in 2010 werd de eerste bitcoinmarkt gelanceerd. Eind 2013 en begin 2014 was nog steeds niet iedereen bekend met het verschijnsel. Er was in de tijd waar de beschuldiging van justitie betrekking op heeft geen regulering. Daar wordt nu pas over nagedacht. De verdachten liepen weliswaar voorop, maar lang niet alles over de handel was helder of bekend. Zij moesten daar hun eigen weg in vinden. De cliënt van Korteling betoogde alles wat mogelijk was gedaan te hebben om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. De rechtbank doet op 3 april uitspraak. Bronne: De Telegraaf; en...

Read More

langer behandelen in TBS is niet altijd goed

Posted by on dec 3, 2017

Den Haag, 3 december 2017   De waarde van TBS voor Nederland In een uitgebreid en lezenswaardig interview met De Volkskrant gaat de voorzitter van TBS Nederland, Harry Beintema, in op de waarde van tbs voor Nederland. Hierbij legt hij ook uit dat en waarom langer behandelen niet altijd goed is.   Strenger optreden na incidenten zoals die rond Anne Faber werkt averechts Tbs-advocaat Job Knoester stelt tegenover De Volkskrant dat de reflex om na incidenten als die rond Anne Faber alleen maar strenger op te treden door bijvoorbeeld medewerking aan gedragskundig onderzoek af te dwingen averechts werkt. Beintema wil daar niet reageren en verwijst naar de politiek.   Bron: De...

Read More

STRAFRECHT NIEUWS: media halen pedofilie en pedoseksualiteit door elkaar

Posted by on nov 24, 2017

  Den Haag, 24 november 2017   Verschil tussen  pedofilie en pedoseksualiteit Hoewel er een verschil is tussen pedofilie en pedoseksualiteit worden deze begrippen in media regelmatig door elkaar gehaald. Hoe zit het nu? Journalisten in spe Pieter Soethout en Annelies Becker gingen op onderzoek uit.   Veel verschillende achtergronden en behandeling zedendelicten Strafrechtadvocaat Job Knoester behandelt veel zedenzaken waar hij zowel verdachten als mensen die tbs hebben bijstaat. Hij meent dat mensen die zedendelicten plegen te veel over een kam worden geschoren. Er zijn veel achtergronden van zedendelicten die regelmatig ook een verschillende benadering van behandeling vragen, aldus de strafpleiter. Zo is een pedoseksueel niet altijd een pedofiel en veel pedofielen zijn geen pedoseksueel.   Bron: Onderzoekredactie Fontys Hogeschool Journalistiek  ...

Read More