Aaldijk@kva-advocaten.nl / 0621432349

Opleiding

Juliëtte Aaldijk heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 2021 is zij afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in het straf(proces)recht. Strafrechtadvocaat Aaldijk schreef haar  scriptie over de consequenties van de nieuwe regeling rond de voorwaardelijk invrijheidstelling (VI-regeling) voor personen met een combinatievonnis. Hiermee wordt de combinatie van TBS met een langdurige gevangenisstraf bedoeld.

In 2022 heeft Juliëtte Aaldijk haar tweede master Jeugdrecht in Leiden succesvol afgerond met een scriptie over de toepassing van het herstelrecht in het jeugdstrafrecht vanuit internationaal perspectief.

Werkervaring

Juliëtte heeft ongeveer een half jaar stage gelopen bij de raadkamer gevangenhouding van de rechtbank Den Haag. Hier heeft zij nauw met rechters samengewerkt aan verschillende strafzaken. Daarnaast heeft zij tijdens deze stage als griffier opgetreden voor verschillende soorten strafzaken. Bij de rechtbank heeft Juliette kunnen ervaren welke strategieën van advocaten het meest effectief zijn. Dit heeft haar interesse voor de advocatuur doen vergroten.

Sinds februari 2020 is Juliëtte betrokken bij Knoester van der Hut & Alberts Advocaten. Na een succesvolle stage van zeven maanden trad ze in september 2021 in dienst als  juridisch medewerker.

Per 1 augustus 2022 is Juliëtte Aaldijk bij Knoester van der Hut & Alberts Advocaten in dienst getreden als strafrechtadvocaat.

Contact Juliëtte Aaldijk

Email: Aaldijk@kva-advocaten.nl

Mobiel: 06-21432349