Bijstand aan gedetineerden

De betrokkenheid van onze advocaten eindigt niet na de strafzaak. Wij beseffen goed dat gedetineerden en tbs-ers juridische bijstand nodig hebben in het huis van bewaring, de gevangenis of in de tbs-kliniek.

Klacht bij de Commissie van Toezicht

Onze advocaten kunnen in bepaalde gevallen voor gedetineerden en tbs-ers beklag instellen bij de Commissie van Toezicht als zij het niet eens zijn met de beslissing van de directeur van de penitentiaire inrichting of kliniek. Afhankelijk van de aard van de zaak kan dit worden gedaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Beroep bij de Raad voor strafrechttoepassing en jeugdbescherming

Als een gedetineerde of TBS-er het oneens is met een beslissing van de Commissie van Toezicht kan in beroep worden gegaan bij de Raad van strafrechttoepassing en jeugdbescherming (RSJ). In sommige gevallen moet direct beroep bij de RSJ worden ingesteld en kan niet eerst een klaagschrift bij de Commissie van Toezicht worden ingediend. Onze advocaten weten precies wanneer u welke juridische weg moet bewandelen.