Fraude en economisch strafrecht

Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven kunnen in aanraking komen met (economisch)  strafrecht. In de Wet op de Economische Delicten(WED) zijn op veel terreinen beschrijvingen te vinden van strafrechtelijke overtredingen. U kunt hierbij denken aan overtreding van  de Landbouwwet, de Diergeneesmiddelenwet, de Luchtvaartwet, de Telecommunicatiewet, Wet op het financieel toezicht, de arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en dergelijke.

Fraude en oplichting

Fraude en oplichting zijn verzamelwoorden voor een groot aantal variaties van strafbaar gedrag. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen in digitale, papieren of mondelinge vorm.

Bijstandsfraude

Ook mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en vergeten wijzigingen door te geven die van invloed zijn op de hoogte van de uitkering, kunnen worden beschuldigd van fraude. Dat wordt bijstandsfraude genoemd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als extra inkomsten niet worden opgegeven, maar het kan ook gaan om gaan samenwonen, een partner die meer gaat verdienen, of als een erfenis wordt ontvangen.

Verdediging bij verdenking van fraude, bijstandsfraude, oplichting en andere economische delicten

Onze advocaten adviseren particulieren en bedrijven, indien nodig vooraf over de vraag of bepaalde gedragingen strafbaar zijn. Daarnaast kunnen onze advocaten voor bedrijven bepaalde gedragscodes opstellen ter voorkoming van strafrechtelijk verwijtbaar gedrag. Uiteraard staan onze strafrechtspecialisten ook voor u klaar, als het toch zover is gekomen dat u zich geconfronteerd ziet met strafrechtelijke vervolging.