Klachten tegen politie en justitie

Mede onder invloed van sociale media ligt politieoptreden onder een vergrootglas. Via Facebook en Twitter worden vaak filmpjes verspreid van, al dan niet vermeend, gewelddadig optreden van burgers en politiemensen. Soms vertelt dit beeldmateriaal slechts een deel van het verhaal. Niet alleen in dit soort gevallen kunt bij u onze advocaten terecht voor advies over de vraag of het indienen van een klacht tegen de politie of justitie zinvol is. Natuurlijk begeleiden onze strafpleiters u desgewenst bij het opstellen van een klacht. Indien nodig vergezellen onze advocaten u ook bij een eventuele hoorzitting. Het is wel van belang dat u zich realiseert dat de hoofdregel is dat u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo-hulp) als u zich in klachtprocedures tegen de politie wilt laten bijstaan. De Wetgever gaat er vanuit dat mensen dit zonder advocaat kunnen doen.