Medisch strafrecht

Medisch strafrecht is een complex juridisch deelgebied. De media en het openbaar ministerie hebben steeds meer oog voor de medische sector. Steeds vaker lijkt de vraag in beeld te komen of een beroepsfout ook strafrechtelijk verwijtbaar is. Het is van groot belang dat medici zich in een zo vroeg mogelijk stadium door een deskundige advocaat laten adviseren.