Strafbeschikking-ZSM-Supersnelrecht

De officier van justitie vervolgt, maar kan in Nederland ook zelf straffen opleggen. Het Openbaar Ministerie kan verdachten een taakstraf opleggen van wel 180 uur. Daarnaast kunnen hoge boetes of een rij-ontzegging van zes maanden worden opgelegd. Bovendien kan de officier van justitie bepalen dat u een schadevergoeding dient te betalen. Bij al deze ingrijpende beslissingen kijkt er geen onafhankelijke rechter mee. Dit wordt ook wel ZSM of supersnelrecht genoemd.

Gevolgen strafbeschikking

Uit de praktijk blijkt dat door het ontbreken van een onpartijdige rechter, veel te vaak en veel te snel een strafbeschikking wordt opgelegd. Dit gebeurt ook als er onvoldoende bewijs is. Naast de straf die wordt opgelegd, heeft dit ook gevolgen voor uw strafblad.

Bezwaar tegen strafbeschikking

Een strafbeschikking kunt u thuis opgestuurd krijgen. Het kan ook zijn dat u de strafbeschikking op het politiebureau uitgereikt krijgt. Wij adviseren u om nooit zonder overleg met een advocaat hiermee akkoord te gaan.

Twee weken voor bezwaar strafbeschikking

Binnen twee weken kunt u in bezwaar komen tegen de strafbeschikking. Juridisch heet dat in verzet gaan. Onze advocaten kunnen u daarin bijstaan en voor u een bezwaarschrift opstellen en indienen.

Resultaat verzet strafbeschikking

Regelmatig leidt het instellen van verzet tegen een strafbeschikking tot een lagere straf. Niet zelden volgt zelfs helemaal geen straf. Het komt ook voor dat de officier van justitie, na overleg naar aanleiding van een bezwaarschrift, de strafbeschikking intrekt.