TBS

Onze strafrecht- en TBS-advocaten behoren tot de absolute top van Nederland als het gaat om TBS. Zij staan veel verdachten en TBS-ers bij. Meer dan 20 % van alle TBS-gestelden in Nederland worden door ons kantoor verdedigd. Ook worden onze strafpleiters met grote regelmaat om advies gevraagd door advocaten in den lande. Vaak nemen wij op verzoek van collega’s strafzaken over als de complexe TBS-materie in beeld komt. Het komt ook voor dat we samen met andere advocaten de verdediging voeren op onder andere dit specifieke punt. Door de grote deskundigheid van onze advocaten op het gebied van TBS worden onze TBS-advocaten ook veelvuldig gevraagd om in de media een toelichting te geven.

Bijstand in TBS-strafzaak

Er zijn twee vormen van TBS. Er is de TBS met voorwaarden, een mildere vorm van TBS waarbij de veroordeelde ambulant kan worden behandeld en onder toezicht staat van de Reclassering. Daarnaast er is de TBS met dwangverpleging. Hierbij wordt de veroordeelde behandeld in een FPC, oftewel een TBS-kliniek. Aan TBS zitten positieve kanten voor de samenleving en voor verdachten. Veroordeelden vallen na een gevangenisstraf veel vaker in herhaling dan mensen die TBS hebben ondergaan. TBS is dus niet alleen gunstig voor de maatschappij, maar ook voor de betrokkenen zelf. Er zijn ook grote nadelen verbonden aan een TBS-maatregel. De TBS met dwangverpleging  duurt meestal erg lang en kan zelfs levenslang duren. Een ander probleem is dat wanneer een behandelaar vindt dat een TBS-patiënt met verlof moet kunnen gaan, eerst toestemming moet worden gevraagd aan een politieke passant, de Minister van Veiligheid en Justitie. Dat betekent dat de politieke kleur van de Minister mede kan bepalen of een TBS-er snel genoeg wordt geresocialiseerd. Bovendien leidt dit er vaak toe dat na een  incident rond een TBS-er een debat in de Tweede Kamer volgt.

Gemiddelde behandelduur TBS

Er zijn veel misverstanden over de gemiddelde behandelduur van TBS-ers. Veel genoemde ”officiële” cijfers geven een vertekend beeld. Onze TBS-specialisten kunnen u alle ins en outs vertellen.

Weigeren of meewerken aan onderzoek psycholoog en psychiater?

Een veel voorkomende vraag is of verdachten moeten meewerken aan onderzoek door een psycholoog en een psychiater. Hoewel weigeren aan gedragskundig onderzoek een goede strategie kan zijn is dat zeker niet altijd het geval. TBS kan ook bij ”weigeraars” worden opgelegd. De rechter moet dan wel een stoornis en delictgevaar kunnen vaststellen. De advocaten van Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten weten precies wanneer welke strategie moet worden ingezet.

Plaatsing in het Pieter Baan Centrum – PBC

Het kan voorkomen dat verdachten of TBS-patiënten in het Pieter Baan Centrum (PBC) worden geplaatst voor onderzoek. Inmiddels bestaan daar ook zogenaamde ”weigerafdelingen”. Hier kunnen personen worden geobserveerd die onderzoek door een psycholoog en psychiater weigeren. Als iemand in het PBC wordt geplaatst zijn de belangen groot en is specialistische rechtsbijstand essentieel.

Goede voorlichting en advisering over TBS

Naast deze, zijn nog veel meer aspecten van belang bij de advisering van verdachten ten aanzien van het bepalen van de strategie als rekening moet worden gehouden met onderzoek naar een eventuele TBS-oplegging. TBS heeft verstrekkende consequenties voor mensen. Onze strafrechtadvocaten investeren veel tijd in goede voorlichting en advisering.

Bijstand na oplegging TBS-maatregel

Onze strafpleiters realiseren zich heel goed dat intensieve begeleiding  van mensen die TBS opgelegd hebben gekregen van groot belang is. Als daartoe aanleiding is treden onze TBS-specialisten in overleg met de kliniek als er bijvoorbeeld problemen ontstaan in de behandeling. Als het nodig is voeren we gesprekken met de behandelaren of directeuren van TBS-klinieken. Dat zijn zogenaamde driegesprekken. Ook kan een zorgconferentie worden georganiseerd. Dan komen diverse deskundigen uit het TBS-veld samen om eventuele impasses in de TBS-behandeling te doorbreken. Ook dan is verdediging van een TBS-specialist van groot belang.

Procedures CVT of RSJ

Als het nodig is strijden onze advocaten tot het uiterste om de belangen van een TBS-patiënt te dienen. Uiteraard voeren wij ook (beklag) procedures bij commissies van toezicht (CVT) of de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) als dat nodig is.

Regelmatig contact met TBS-patiënten

Onze tbs-specialisten hebben regelmatig contact met onze cliënten. Dat beperkt zich niet tot alleen de periode kort voor een tbs-verlengingsprocedure. Op die manier voelen de strafrechtadvocaten van ons kantoor zich in staat de cliënten optimaal bij te staan. Door deze betrokkenheid weten de strafpleiters van Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten haarfijn waar de sterkere en zwakkere punten van de diverse TBS-klinieken liggen.

TBS-klinieken