Verkeersrecht

Een op het eerste gezicht klein ongelukje kan in het verkeer grote en soms fatale gevolgen hebben. De laatste jaren waren in de samenleving veel emoties zichtbaar rond strafzaken naar aanleiding van verkeersongevallen met dodelijke afloop. Vaak klonk de roep om zwaardere straffen dan de rechter oplegde. Onze strafrechtadvocaten menen dat ieder fataal ongeluk vreselijk is en begrijpen deze emoties, maar zijn toch van oordeel dat de straffen die worden opgelegd vaak te hoog zijn. Ook op dit grensgebied zijn onze straf advocaten goed op de hoogte van de ins en outs van de meest recente wetgeving en rechtspraak. Waar nodig worden actief deskundigen benaderd voor onderzoek.

Rijbewijs kwijt

De politie kan uw rijbewijs invorderen als u gereden heeft onder invloed van drugs of alcohol. Uw rijbewijs kan echter ook worden ingenomen bij ernstige snelheidsovertredingen, als u weigert mee te werken aan een blaastest of als sprake is van een ernstige verkeersongeval.

Klaagschrift ingevorderd rijbewijs

Onze strafpleiters kunnen u adviseren over de haalbaarheid van het indienen van een klaagschrift wanneer u uw rijbewijs niet heeft teruggekregen. Het spreekt voor zich dat ze ook oog hebben voor de formaliteiten waar aan moet zijn voldaan en de termijn waarbinnen een klaagschrift moet zijn ingediend.

CBR  (EMA-cursus)

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) kan beslissen dat u een cursus van drie dagen moet volgen. Dit gaat dan om de educatieve maatregel alcohol en verkeer   (EMA-cursus). Onderzoek door het CBR, kan er zelfs toe leiden dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Onze advocaten kunnen u begeleiden bij het voeren van bezwaar- en beroepschriftprocedures tegen dit soort beslissingen.