Zedenzaken

Zedenzaken lijken vaak gewone strafzaken, maar zijn dat lang niet altijd. Alleen al de verdenking van een zedendelict werkt vaak stigmatiserend. Bewijstechnisch liggen zedenzaken doorgaans complexer dan andere strafzaken. In veel gevallen is er geen of weinig forensisch bewijsmateriaal. Bovendien vinden deze feiten vaak plaats in de privésfeer, althans in één-op-één situaties waardoor er meestal geen getuigen zijn.

Zwijgrecht

Cruciaal is regelmatig het advies dat u van onze strafrechtadvocaten krijgt over de vraag of u bij het verhoor door de politie gebruik moet maken van uw zwijgrecht, of dat juist een verklaring moet worden afgelegd . In ieder geval is het van groot belang nooit inhoudelijk met de politie te praten voordat u een van onze advocaten heeft geraadpleegd.

Gespecialiseerde advocaten

Als wordt gekozen voor de strategie om geen verklaring af te leggen, is dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. U krijgt van onze gespecialiseerde advocaten praktische handvatten hoe om te gaan met doorgewinterde politierechercheurs.