Eenzijdige berichtgeving schadelijk

Eenzijdige berichtgeving in strafzaken is schadelijk voor verdachten en veroordeelden. Bovendien kunnen daarmee ook gezinsleden, overige familie, vrienden of een professioneel netwerk in de problemen komen als niet wordt gezorgd voor evenwichtige verslaglegging. Naarmate de verdenking tegen een verdachte heftiger en ernstiger is, bestaat ook de kans dat de eventuele schade toeneemt.

Niet altijd gebalanceerde journalistiek

Er zijn goede journalisten die voor balans zorgen als aandacht wordt besteed aan een strafzaak. Het is ons kantoor een doorn in het oog dat dat helaas lang niet altijd het geval is.

Strafzaak tegen Keith Bakker

Op 17 februari 2021 is op de website van de NOS en Nu.nl aandacht besteed aan de strafzaak tegen Keith Bakker. Het ging om een heftige zaak waarbij het Openbaar Ministerie een forse strafeis formuleerde van zes jaar en tbs met dwangverpleging. Strafrechtadvocaat Job Knoester liet zich verleiden te spreken van een bizarre strafeis.

Eenzijdige verslaglegging NOS en NU.nl

De inhoud van de berichtgeving van de NOS en NU.nl voldoet niet aan hetgeen verwacht mag worden van goede en professionele journalistiek nu er sprake is van eenzijdige berichtgeving. Er is slechts verslag gedaan van het standpunt van het Openbaar Ministerie, terwijl door en namens Keith Bakker ter zitting van de rechtbank Amsterdam uitgebreid is betoogd dat en waarom naar zijn mening alle beschuldigingen aan zijn adres onterecht zijn en er dan ook geen ruimte is voor bestraffing. Bovendien is uitgebreid aangevoerd dat en waarom anders dan door het Openbaar Ministerie is geëist aan Keith Bakker geen TBS kan worden opgelegd.

Raad voor Journalistiek
Onder voorbehoud van alle rechten is de redacties van de NOS en Nu.nl verzocht genoemde ondeugdelijke verslaglegging openlijk te corrigeren. Als de bereidheid daartoe ontbreekt zal in ieder geval een klacht bij de Raad voor de Journalistiek worden ingediend. Ook kan een gang naar de civiele rechter niet worden uitgesloten.

Reactie NOS 22 februari 2021

Op 22 februari 2021 heeft de redactie van de NOS om 17.21 uur gereageerd. Erkend is dat het gewraakte bericht niet in evenwicht was. Het is aangepast doordat twee zinnen zijn toegevoegd waarin het standpunt van Keith Bakker een beetje is toegelicht. Hoewel het te waarderen is dat de NOS toegeeft dat een ander evenwicht op zijn plaats was is er ook met de huidige toevoeging nog altijd sprake van onvoldoende balans. De NOS stelt terecht dat het geven van de ruimte aan de onderbouwing van het OM voor een eis van zes jaar begrijpelijk is. Een gemaakte opmerking dat cliënt ontkent en stelt dat de aangeefster volwassen was tijdens seksueel contact een heldere positie is waar niet veel meer over te zeggen is wordt als misplaatst bestempeld. Het miskent niet alleen dat namens Keith Bakker veel meer is aangevoerd, maar toont ook onvoldoende interesse in de vraag wat juridisch relevant is. De conclusie die dezerzijds wordt getrokken is dat het kennelijk niet nodig is gevonden de argumentatie van de verdachte even uitgebreid weer te geven als die van het OM. Of dat voldoende is de zaak voor te leggen aan de Raad voor de Journalistiek zal nader worden bekeken.