Doctor with x-ray picture in the hospital corridor

Den Haag, 6 oktober 2021

Reguliere zorg wil geen TBS-patiënt

Een TBS-gestelde hoort niet langer thuis in TBS maar in een verzorgingstehuis. Toch duurt de TBS-maatregel nog even voort. De reguliere zorgsector zit niet om de man te springen. De rechtbank te Arnhem ziet dat het TBS-systeem niet is ingesteld op mensen die ernstige lichamelijke problemen hebben en goede zorg nodig hebben.

Geen plekken voor TBS-gestelden met ernstige fysieke problemen

TBS Nederland en de Dienst Justitiële Instellingen erkennen aan journalist Harold Schuil het gebrek aan een goede plek voor TBS-gestelden met ernstige fysieke problemen. Hoe vaak het voorkomt is niet duidelijk. Er worden geen cijfers bij gehouden. Onderzocht wordt of een speciale afdeling moet worden ingericht zodat in TBS de zorg van een verpleeghuis kan worden georganiseerd. Dit zijn geen concrete plannen.

TBS-expert heeft geen vertrouwen in oplossing

TBS-expert Job Knoester ziet hetzelfde probleem. De voorzieningen die er wel zijn voldoen niet voor deze TBS-populatie. De TBS-advocaat heeft er geen vertrouwen in dat er op korte termijn een oplossing komt. Het probleem speelt al zo lang als de TBS oud is. En dat is lang. Knoester meent dat ook de reguliere zorgsector in overleg met het TBS-veld haar verantwoordelijkheid meer moet nemen voor deze kwetsbare groep.

Ook problemen in gevangeniswezen

Strafrechtadvocaat Knoester ziet dat het probleem zich niet alleen in TBS voordoet. Ook in het gewone gevangeniswezen is er geen goede plek waar ouderen of mensen met ernstige fysieke problemen gehuisvest kunnen worden. De advocaat denkt weliswaar niet dat het probleem nu heel veel voorkomt maar als het aan de hand is, is het niet humaan mensen de zorg te onthouden die ze behoeven.

Gebrek aan privacy

Gevangenen en TBS-gestelden die kampen met ernstige lichamelijke klachten klagen er ook over dat ze met een stok in de broek door gewapende bewakers in het ziekenhuis worden begeleid. Het komt voor dat de bewaarders mee willen in de behandel- en spreekkamer van de dokter.

Tragische situaties kwetsbare veroordeelden

Harold Schuil beschrijft in de Gelderlander aan de hand van het duivelse dilemma waar de rechtspraktijk zich voor geplaatst ziet in de zaak tegen pianostemmer Wijnand B. tot wat voor tragische situaties het gebrek aan goede zorg voor kwetsbare veroordeelden kan leiden.

Bron: De Gelderlander.