Den Haag 9 december 2020
 
Lange gevangenisstraffen in combinatie met TBS maken succes van behandeling moeilijker en misschien onmogelijk
Rechters die een lange gevangenisstraf combineren met tbs-oplegging doen een innerlijk tegenstrijdige uitspraak. Dat stellen de in TBS gespecialiseerde strafrechtadvocaten Jan Boksem van Anker en Anker advocaten en Job Knoester in een artikel dat zij schreven voor het juridisch vakblad ‘’Strafblad”. Aan de ene kant wordt tbs opgelegd omdat iemand behandeling moet krijgen om risico’s terug te dringen en tegelijkertijd wordt detentie opgelegd die de kans van slagen van die behandeling moeilijker en misschien zelfs onmogelijk maakt. De TBS-deskundigen menen dat de behandeling het beste zo snel mogelijk kan beginnen als TBS noodzakelijk wordt geacht. Ze bepleiten de detentie die in combinatie met TBS wordt opgelegd aan een maximale duur te koppelen.
 
Samenleving reageert irreëel op TBS
TBS-specialisten Boksem en Knoester zien dat de tbs-maatregel aan haar doelstelling – de samenleving veiliger maken – tegemoet komt. Toch is er sprake van een irreële kanten aan reacties vanuit de samenleving en politiek over de maatregel. De auteurs noemen als voorbeeld de volkswoede die ontstond op het moment dat Michael P. in oktober 2017 werd aangehouden voor de gewelddadige dood van Anne Faber. P. had in 2012 geen TBS gekregen voor 2 verkrachtingen. De gedachte was bij veel mensen dat de dood van Anne Faber voorkomen had kunnen worden als P. 5 jaar eerder wel TBS had gekregen. In 2019 was samenleving juist boos op TBS toen een TBS-gestelde en een oud TBS-gestelde werden gearresteerd voor de verdenking van de moord op een man van 72 in Lelystad. Er werd geroepen om de afschaffing van verlof of zelfs het hele TBS-systeem.
 
Risico’s voor het succes van tbs en aanbevelingen
Boksem en Knoester besteden in het Strafblad aandacht aan elementen die risico’s opleveren voor het succes van TBS. Ook doen zij een aantal aanbevelingen om het systeem TBS te verbeteren. Dat doen ze niet alleen in het belang van hun cliënten, maar ook in dat van de veiligheid van samenleving. Uiteindelijk is dat laatste ook een belang van de TBS-gestelden zelf en hun omgeving.
 
Bron: Boom juridische tijdschriften, het Strafblad