Den Haag, 14 september 2021 OM moet voor waarheidsvinding gaan Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is. Dat is een belangrijk uitgangspunt van onze rechtsstaat. In een nieuwe column voor Femkefataal beschrijft strafrechtadvocaat Wendy Alberts hoe haar het gevoel bekruipt dat het Openbaar Ministerie niet altijd het juiste criterium hanteert. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld betoogt ze dat het OM meer lijkt te kijken of het strafbare feit in technische zin bewijsbaar is. Dat is niet juist. Het moet gaan om daadwerkelijke waarheidsvinding, aldus Wendy Alberts. Bron:...