Advocaten voor slachtoffers en nabestaanden

In de afgelopen jaren is de positie van slachtoffers in het strafproces steeds meer versterkt. Onze advocaten hebben deze ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Yvonne van der Hut en Job Knoester hebben een specialisatie-opleiding slachtofferzaken gevolgd. Voor Wendy Alberts komt haar tijd bij de reclassering en het feit dat zij behalve advocaat ook psycholoog is goed van pas bij de bijstand die ons kantoor aan slachtoffers levert.

Sommige advocatenkantoren willen niet zowel verdachten, als slachtoffers bijstaan. Onze advocaten zijn er van overtuigd dat juist de combinatie van bijstand aan verdachten, tbs-ers en andere veroordeelden enerzijds en aan slachtoffers anderzijds in sterke mate bijdraagt aan de verhoging van de kwaliteit van hun werk. Niet alleen zijn zij zo in staat nog beter te anticiperen en verweer te voeren op de diverse standpunten, maar tevens kunnen onze strafpleiters aldus goed inschatten wat de steeds meer in de rechtszaal aanwezige emoties met procesdeelnemers doen.

Commissie voor nabestaanden

Volgens onze advocaten kan de positie van slachtoffers en nabestaanden vooral op inhoudelijk niveau nog aanzienlijk worden verbeterd. Om die reden zonden zij in augustus 1015 de Minister van Veiligheid en Justitie een open brief (http://www.npo.nl/nos-journaal/07-08-2015/POW_00942092)  waarin ze hem oproepen een onafhankelijke commissie in het leven te roepen waar nabestaanden zich toe kunnen wenden als zij een second opinion willen naar aanleiding van door justitie verricht onderzoek. Onze strafrechtadvocaten staan bekend om hun grote betrokkenheid, ook bij deze groep mensen. Niet alleen trachten zij voor cliënten afgesloten onderzoek te laten heropenen, maar daarnaast treden zij, als daartoe aanleiding is, op verzoek van slachtoffers en nabestaanden in overleg met justitie over nog lopende onderzoeken.

Afdwingen vervolging via artikel 12 Sv procedure voor slachtoffers en nabestaanden

Als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, maar de officier van justitie besluit niet tot vervolging over te gaan, hoeft u het er niet bij te laten zitten. Onze advocaten kunnen voor slachtoffers en nabestaanden een procedure bij het Gerechtshof aanhangig maken in een poging alsnog vervolging af te dwingen.

Informatie voor slachtoffers en nabestaanden

Onze strafpleiters kunnen er voor slachtoffers en nabestaanden op toezien dat zij op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken rond het onderzoek en proces tegen de verdachte. Ook kunnen zij trachten deze mensen inzage in het dossier te laten krijgen. Als daartoe aanleiding is zorgen onze advocaten strafrecht ervoor dat stukken aan het strafdossier worden toegevoegd.

Spreekrecht voor slachtoffers nabestaanden

Onze strafrechtadvocaten begeleiden slachtoffers en nabestaanden die gebruik willen maken van hun spreekrecht. Per 1 juli 2016 is dit recht in belangrijke mate uitgebreid. Slachtoffers mogen nu ook wat zeggen over de bewijsvoering en de strafmaat. De zeer specialistische kennis van onze advocaten over tbs kan hierbij goed van pas komen.

Vordering tot schadevergoeding

Voor slachtoffers en nabestaanden kan een vordering tot schadevergoeding worden ingediend bij de rechter als er een strafzaak tegen een verdachte aanhangig is. Het spreekt voor zich dat de cliënten van ons kantoor hierin ook tijdens zittingen goed worden begeleid en een schadeclaim wordt toegelicht als de omstandigheden daarom vragen.