LinkedinTwitterFacebook

Strafrechtadvocaat en TBS-advocaat mr. Job Knoester

knoester@kva-advocaten.nl  /  0651483554

Job Knoester studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op 1 januari 1996 begon hij in de advocatuur. Strafpleiter Job Knoester was bijna twintig jaar actief bij een gerenommeerd Haags advocatenkantoor, waarvan veertien jaar als partner. Op 1 oktober 2015 richtte hij samen met mr. Yvonne van der Hut het huidige strafrecht- en TBS-kantoor op.

Beste advocaat van Nederland

Job Knoester behoort volgens professionals tot de top tien van de beste strafrechtadvocaten van Nederland. Daarnaast kreeg hij ook een plek in de top drie van de beste strafrechtadvocaten in Zuid Holland. Dat maakte de site BAvN recent bekend.

Specialist strafrecht, in het bijzonder zeden- en geweldszaken

Advocaat Job Knoester is specialist strafrecht en lid van de vereniging voor Nederlandse strafrechtadvocaten NVSA. Hij behandelt in het bijzonder zeden- en geweldszaken (moord en doodslag).

Grote deskundigheid ontwikkeld in TBS

Job Knoester geldt als TBS-deskundige al jarenlang als een autoriteit op het gebied van TBS. De TBS-advocaat maakte onder andere deel uit van de Taskforce TBS. Dit instituut had de opdracht om, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, het vertrouwen van onder andere advocaten en rechters in de TBS-maatregel te herstellen door onder andere de gemiddelde behandelduur terug te brengen naar acht jaar. Deze doelstelling is gehaald, zonder af te dingen op de maatschappelijke veiligheid. De Taskforce TBS adviseerde onder andere de Staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de rechterlijke macht.

TBS-deskundige Job Knoester treedt regelmatig in de media op als zaken rond TBS duiding vragen. Daarnaast wordt hij in het bijzonder over dit onderwerp veelvuldig als spreker en dagvoorzitter gevraagd.

Voorzitter en oprichter van de Vereniging van TBS Advocaten

Op 31 mei 2017 is de Vereniging van TBS Advocaten opgericht. TBS-specialist Job Knoester is een van de oprichters en de eerste voorzitter van de Vereniging.

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Op 18 juni 2015 is Job Knoester benoemd als lid van het College van het NRGD. Het College gerechtelijk deskundigen is een zelfstandig en onafhankelijk bestuursorgaan dat het NRGD bestuurt.

Review commissie Pieter Baan Centrum

Sinds 2018 maakt strafpleiter Job Knoester deel uit van de externe review commissie van het Pieter Baan Centrum.

Docent en auteur in het strafrecht

Strafrechtadvocaat Job Knoester geeft regelmatig lezingen en gastcolleges over het strafrecht, de TBS en het vak van de strafpleiter. Job Knoester is jarenlang gastdocent geweest voor Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) te Tilburg.

Strafrechtadvocaat Job Knoester is een aantal jaar docent strafrecht geweest voor de Jonge Balie-cursussen en de Landelijke Beroepsopleiding voor de advocatuur. Ook heeft hij een onderwijsinstelling opgezet bij het vorige kantoor waar hij actief was. Job Knoester heeft een aantal jaar deelgenomen aan de Vakkamer Strafrecht van de examencommissie van de Orde van Advocaten. Daarnaast is advocaat Job Knoester als auteur verbonden geweest aan het handboek “Sdu Commentaar Strafrecht”. Tevens schreef hij commentaren voor het vakblad “Nieuwsbrief Strafrecht”.

Bekende zaken

In verschillende geruchtmakende zaken trad Job Knoester op als raadsman.

Job Knoester was de advocaat van Wilhelm S., de TBS-gestelde die in 2005 tijdens een ontvluchting op een boot in Amsterdam Appie Luchies om het leven bracht. Deze zaak was de directe aanleiding voor een parlementair onderzoek naar TBS in 2006.

In 2007 leidden de bemoeienissen van de strafpleiter tot vrijspraak van de vader die verdacht werd van de zogenoemde Scheveningse dakmoord. In 2007 kreeg deze zaak nationale media-aandacht omdat een door een buurtbewoner met een mobiele telefoon gemaakt filmpje, van vlak na het incident, op diverse (sociale) media verscheen.

De strafrechtadvocaat behartigde tevens de belangen van de verdachte die bekend werd als “de tweede verdachte van Alphen “. Deze verdachte werd aanvankelijk verweten van tevoren over informatie te hebben beschikt van Tristan van der Vlis over de schietpartij in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011. Hierbij kwamen zes mensen om het leven. Een groot aantal mensen raakten gewond. Vooral door een proactieve opstelling van advocaat Job Knoester kwam het uiteindelijk niet tot een rechtszaak.

Advocaat Job Knoester heeft vooruitlopend op een herzieningsverzoek de Procureur Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden verzocht nader onderzoek te doen voor een van de veroordeelden in de zogenaamde Playstation-moorden-zaak. De Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) werkt aan een advies in dit verband.

Samen met strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut verdedigde Job Knoester de TBS-gestelde die is veroordeeld voor de doodslag en verkrachting op en van Nicole van den Hurk.

In de zaak van Grietje S. betoogde Job Knoester in 2015 dat zij tot haar daden kwam onder invloed van anti-depressiva (SSRI’s). Hierbij wees de strafrechtdeskundige naar de prozac killings in de VS. Grietje werd voor doodslag op haar zoontje en poging tot doodslag op haar dochter niet  veroordeeld tot TBS maar tot een jaar gedwongen opname in een psychiatrische kliniek.

Job Knoester heeft samen met Yvonne van der Hut in 2019 in hoger beroep de verdediging gevoerd voor Aurelie V. Zij betwistten dat hun cliënte haar twee kinderen met voorbedachte rade om het leven bracht. Ook in deze zaak is aangevoerd dat de verdachte onder invloed van anti-depressiva (SSRI’s) tot een geweldsuitbarsting kwam. In eerste aanleg eiste het OM nog 14 jaar gevangenisstraf  en TBS. In hoger beroep is 12 jaar cel maar geen TBS opgelegd.

Samen met Yvonne van der Hut verdedigde Job Knoester Malek F. Deze man wordt verantwoordelijk gehouden voor een steekpartij op vijf mei 2018 in Den Haag waarbij drie mensen gewond raakten. Job Knoester liet eerder weten dat de familie van zijn cliënt meent dat de GGZ voor het incident ernstige steken liet vallen. Malek F. is vrijgesproken van het  terroristische motief. Daarnaast voerden de strafpleiters aan dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was. Het gerechtshof ging daarin in 2021 mee. Hierdoor is niet de eis van het OM gevolgd om Malek F. 12 jaar detentie en TBS op te leggen. Wel is TBS met dwangverpleging opgelegd.

TBS-deskundige Job Knoester staat met strafpleiter Serge Weening in hoger beroep Thijs H. bij. Thijs is door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en TBS. De strafrechtadvocaten vinden dat de rechtbank hun cliënt ten onrechte heeft veroordeeld voor moord. Volgens hen is er sprake van doodslag. Daarnaast stellen de raadslieden dat de rechtbank de plank missloeg door niet het advies van het Pieter Baan Centrum over te nemen. Dat instituut kwam tot de conclusie dat de verdachte de door hem gepleegde feiten niet zijn aan te rekenen als gevolg van de aanwezige psychose.

Job Knoester en Christiaan Kwint hebben voormalig verslavingsgoeroe Keith Bakker verdedigd. In hoger beroep vroeg het OM om oplegging van een gevangenisstraf van 6 jaar en tbs met dwangverpleging. Het gerechtshof volgde het betoog van de strafrechtadvocaten en sprak Bakker vrij van de verkrachting en een groot deel van het beroepsverbod. Bakker werd veroordeeld tot 18 maanden voor ontucht. Conform het verweer van de TBS-experts is geen tbs opgelegd. Het OM diende een vordering in van € 104.250.– wegens wederrechtelijk verkregen voordeel. Het hof bepaalde echter dat Bakker een bedrag van € 20.000 diende te voldoen. Het OM is ontevreden met de beslissing van het gerechtshof en tekende cassatieberoep aan bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Strafrechtadvocaat Job Knoester en Christiaan Kwint hebben in 2021 oud-politiebaas Ad Smit verdedigd die werd verdacht van het fêteren van familie en collega’s. De officieren van justitie vroegen de rechtbank Ad Smit een gevangenisstraf van 9 maanden op te leggen. Ook vond het OM dat de oud-politiechef € 50.000 schadevergoeding moest betalen. De rechtbank sprak Smit op onderdelen vrij en legde geen onvoorwaardelijke detentie op. Wel is een taakstaf en voorwaardelijke celstraf opgelegd. Ook moet Smit een schadevergoeding van iets meer dan € 2000 betalen.

Registratie rechtsgebieden

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.

Contact Job Knoester

Email    :  knoester@kva-advocaten.nl
Mobiel  : 06-51483554