Natuurlijk kunnen onze strafrechtspecialisten u ook verdedigen bij alle overige strafzaken. U kunt hierbij denken aan verdenking van diefstal, verduistering, vernieling, beroving, laster en smaad, bedreiging, problemen met vervroegde Invrijheidstelling en dergelijke. Kortom onze strafrechtadvocaten zijn er voor u als zich een confrontatie aandient met de politie, het openbaar ministerie of anderszins met justitie.