Specialisten strafrecht en TBS

Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten is een dynamisch en specialistisch kantoor op het gebied van strafrecht en TBS. Onze werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, doorzettingsvermogen en de hoogste mate van deskundigheid. Onze advocaten staan ook bekend om hun betrouwbaarheid en integriteit. Wij onderhouden zakelijke relaties met de procesdeelnemers, ketenpartners en cliënten met een persoonlijke aanpak. Wij proberen waar mogelijk actief strafvervolging te voorkomen, maar als u als verdachte wordt aangemerkt gaan we tot het uiterste om u te verdedigen.

Als u tot TBS bent veroordeeld kunt van onze TBS-deskundigen een voortdurende actieve begeleiding verwachten. Onze advocaten weten heel goed u hoe door dit proces moet worden begeleid.

Bent u op zoek naar rechtshulp?  Onze strafrechtadvocaten staan 24/7 voor u klaar om u advies te geven en rechtsbijstand te verlenen.

Beste advocaten van Zuid Holland en Nederland

Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten is door professionals verkozen tot het beste strafrechtkantoor van Zuid Holland. Dat maakte de site BAvN recent bekend.

Deskundigen

Onze advocaten doen alleen zaken waar ze heel goed in zijn. Ze weten echter ook waar hun beperkingen liggen. Om die reden beschikt het kantoor over een groot netwerk van bijvoorbeeld forensisch deskundigen. Soms vragen de omstandigheden om nader onderzoek. Zo kunnen onze strafpleiters dit laten doen naar bijvoorbeeld de aard en/of de ernst van verwondingen, geestesgesteldheid, oorzaak van overlijden, telefoongegevens, computers en dergelijke. Ook kunnen deze deskundigen onder andere een second opinion maken als rapportages zijn opgemaakt in opdracht van het Openbaar Ministerie of de rechter. Natuurlijk kunnen ze ook optreden tijdens uw rechtszaak als getuige-deskundigen. Kortom, onze advocaten doen er (eventueel met behulp van een deskundige) alles aan om uw belangen optimaal te dienen.

Organisatie

Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten is een kostenmaatschap.  De maatschap bestaat uit Job Knoester, Yvonne van der Hut en Wendy Alberts. Deze advocaten werken voor eigen rekening en risico. Dit betekent dat u met één van deze advocaten een overeenkomst sluit. Christiaan Kwint, Iris van Mulbregt en Juliëtte Aaldijk zijn als advocaat in dienst bij de maatschap. Alle advocaten treden onder de gemeenschappelijke kantoornaam naar buiten. De bij ons kantoor werkzame advocaten zijn gezamenlijk verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

De advocaten zijn ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn gebonden aan de hierbij behorende gedragsregels.

Op de werkzaamheden van de advocaten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze treft u aan op onze site onder ‘Algemene Voorwaarden‘.

De advocaten maken gebruik van een kantoorklachtenregeling. Deze wordt u op verzoek gratis toegezonden per e-mail.