Den Haag, 5 maart 2022 Workshop zorgconferenties Op 24 mei 2022 vindt een nieuwe dag van de forensische zorgplaats. Deze keer staat het thema in het teken van het lerend vermogen van de forensische zorgsector. Op die dag wordt een workshop gehouden over zorgconferenties. Een aantal jaar geleden ontwikkelde het Ministerie van Justitie en Veiligheid de zorgconferentie waarbij werd nagegaan waarom het TBS-traject voor sommige tbs-gestelden zo moeizaam verliep of zelfs vastliep. Bekeken wordt tijdens deze bijeenkomsten of een ogenschijnlijk onoverkomelijke impasse kan worden doorbroken om met inachtneming van de veiligheid TBS-gestelden weer perspectief te bieden. Zorgconferenties zijn vaak een bewijs dat samenwerking – waar mogelijk – meer resultaat oplevert. Sprekers Sprekers tijdens de workshop zijn: Peter Oosterom, werkzaam bij de Dienst Justitiele Inrichtingen – Divisie Individuele Zaken; Michiel van der Wolf, Hoogleraar Forensische Psychiatrie, tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam; en Job Knoester, strafrecht- en TBS-advocaat, tevens voorzitter bij de Vereniging van TBS Advocaten. Bron: Dag van de forensische...