.

Den Haag, 5 juni 2022

In hoger beroep geen TBS

Het gerechtshof te Den Haag heeft op 31 mei 2022 een 28-jarige man geen tbs opgelegd voor doodslag op rapper Feis en twee pogingen tot doodslag. Wel is een gevangenisstraf van 20 jaar en de maatregel strekkende tot vrijheidsbeperking of gedragsbeïnvloeding opgelegd.

Vrijspraak voorbedachte rade

De verdachte werd vrijgesproken van voorbedachte rade bij het doodschieten van rapper Feis en bij de poging diens broer dood te schieten. Deze gebeurtenissen deden zich voor in de nieuwjaarsnacht van 2019. Het gerechtshof stelde ook vast dat de man op 1 december 2018 rijdend vanuit een auto had getracht de bestuurder van een andere auto dood te schieten. Hierbij kwam de kogel in de rugleuning van de stoel van de bestuurder terecht.

Nieuw PBC-onderzoek op verzoek TBS expert

Eerder had de rechtbank te Rotterdam de verdachte nog een celstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Tijdens die procedure had de verdachte geweigerd mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum. In hoger beroep vond op verzoek van tbs expert Job Knoester nieuw onderzoek plaats in het Pieter Baan Centrum. Aan dit onderzoek had de verdachte wel meegewerkt.

Eis 20 jaar cel en TBS

Het OM vroeg in hoger beroep opnieuw 20 jaar detentie en TBS op te leggen. Strafrechtadvocaat Knoester vroeg de rechters tot een lagere straf te komen. Daarnaast voerde hij aan dat TBS-oplegging niet op zijn plaats was. Het gerechtshof trok naar aanleiding  van het nieuwe onderzoek door het Pieter Baan Centrum de conclusie dat de verdachte lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een licht verstandelijke beperking, alsmede een stoornis in cannabisgebruik. Het gerechtshof constateerde op basis van het gedragskundig onderzoek dat niet aannemelijk is dat de stoornissen de wilsvrijheid van de verdachte tijdens de delicten hebben beïnvloed. Om die reden is de verdachte in lijn van het pleidooi van de verdediging geen TBS opgelegd.

Maatregel tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking

Op basis van de bevindingen van het Pieter Baan Centrum nam het gerechtshof wel aan dat er sprake is voor gevaar van herhaling als de verdachte zich opnieuw in een crimineel milieu begeeft. Om die reden is de maatregel opgelegd strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking. Op die manier wil het gerechtshof een terugval in het criminele milieu voorkomen. Met deze maatregel kan het Openbaar Ministerie voorwaarden aan de verdachte stellen en hem begeleiden bij zijn resocialisatie nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Daarnaast is een gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd.

Bron: Rechtspraak.nl