Foto AVDR

Den Haag, 10 januari 2021

TBS: het Kraggenburgarrest

In het online magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk bespreken een aantal gerenommeerde Strafrechtadvocaten beslissingen van de Hoge Raad der Nederlanden die grote impact op de praktijk hebben. TBS-specialist Job Knoester bespreekt onder andere het Kraggenburgarrest. In deze zaak lijkt de hoge Raad bepaald te hebben dat er slechts sprake hoeft te zijn van gelijktijdigheid tussen delict en stoornis om TBS op te leggen. Knoester plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij dit arrest. In TBS worden mensen behandeld voor een stoornis die delicten veroorzaakt. Tegen die achtergrond zou er niet alleen sprake moeten zijn van gelijktijdigheid tussen stoornis en delict, maar op zijn minst ook in enige mate van een causaal verband.

Wel of geen gemaximeerde TBS

Het tweede arrest van de Hoge Raad dat TBS-deskundige Job Knoester bespreekt betreft een beslissing die draait om de vraag wanneer TBS gemaximeerd is tot vier jaar. Zodra er sprake is van een geweldsdelict kan de TBS steeds worden verlengd als er nog sprake is van een stoornis en een delict. De Hoge Raad ging op 12 februari 2013 in op de vraag wie deze vraag moet beantwoorden: de TBS-opleggingsrechter of de verlengingsrechter.

Online interviews

Als u doorklikt en bladert in het online magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk kunt u de interviews zien.

Bron: de Academie voor Rechtspraktijk