Den Haag, 28 maart 2021

Thijs H. leed aan ernstige psychose

Er is geen andere verklaring voor het door Thijs H. uitgeoefende geweld dan de psychose waar hij slachtoffer van is geweest. Dat stelden Strafrechtadvocaten Job Knoester en Serge Weening tijdens de regiezitting op 26 maart 2021 bij het gerechtshof te Den Bosch. Er is volgens hen geen (ander) motief denkbaar. Thijs kende geen van de willekeurige slachtoffers. Hij is geen psychopaat die genoegen haalt uit het plegen van geweld. De strafpleiters benadrukten dat is vastgesteld dat Thijs niet kampt met psychopathologie of anderszins een stoornis behalve een psychose die het tenlastegelegde verklaart.

Experts Pieter Baan Centrum achten Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar

Het was de eerste inhoudelijke zitting naar aanleiding van het hoger beroep dat namens Thijs is ingesteld tegen de veroordeling van de rechtbank Limburg wegens drievoudige moord. De rechtbank vond 18 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging op zijn plaats. Het hoger beroep richt zich tegen de conclusie van de rechtbank dat er sprake is van drie keer moord. Weening en Knoester zien geen voorbedachte rade en menen dat er sprake is van doodslag. Bovendien zijn de raadslieden van oordeel dat de rechtbank ten onrechte en op slecht gemotiveerde wijze is afgeweken van het advies van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Uit het gedragskundig onderzoek kwam naar voren dat Thijs geen enkele keuzevrijheid had tijdens het door hem uitgeoefende geweld. Hij leed aan een zeer ernstige psychose. De experts van het Pieter Baan Centrum vonden dat Thijs zijn handelingen niet kan worden aangerekend. Dan kan geen gevangenisstraf worden opgelegd. Wel is oplegging van tbs met dwangverpleging mogelijk als de veiligheid van de samenleving dat eist.

Nieuw onderzoek in hoger beroep

Ter onderbouwing van de stellingen van de verdediging dienden zij op 26 maart 2021 bij het gerechtshof meerdere onderzoekswensen in. Zo wilden zij een aantal getuigen en deskundigen ondervragen. Ook verzochten de Strafrechtadvocaten nieuw toxicologisch en medisch onderzoek te laten plaatsvinden. Bovendien verzochten de advocaten van Thijs het gerechtshof een rechtspsycholoog onderzoek te laten doen om de verklaringen van Thijs tijdens de verhoren door de recherche en in het Pieter Baan Centrum te toetsen. De verdediging is er zeker van dat Thijs niemand voor de gek heeft willen houden.

Gerechtshof beslist op onderzoekswensen

Het Openbaar Ministerie kon zich deels vinden in de onderzoekswensen. Het gerechtshof beslist op 2 april 2021 of de onderzoekswensen worden ingewilligd.

Bronnen:

1Limburg.nl;

Hartvannederland.nl;

Omroepwest.nl; en

Noordhollandsdagblad.nl.