Slapende rechter

Strafrechtadvocaat Wendy Alberts is not amused als zij een knikkebollende rechter in slaap ziet vallen tijdens een zitting. In sommige landen moet het bewijs op een zitting volledig aan de rechter worden gepresenteerd. In Nederland wordt het meeste onderzoek voorafgaand aan ze zitting vastgelegd in processen-verbaal van de politie. De rechters en andere procesdeelnemers lezen het papieren dossier van te voren. Dat alles komt de proces-economie ten goede. Of dat ook voor de kwaliteit geldt is een tweede.

Rechters meer achter hun bureau dan in contact met verdachten

Strafpleiter Alberts stelt dat Rechters meer tijd doorbrengen met papieren dossiers achter hun bureau, dan met verdachten (en getuigen) in een zittingszaal. Zij houdt er rekening mee dat hierdoor sommige rechters onvoldoende inzicht hebben in de manier waarop een verdachte de inhoudelijke behandeling beleeft. Datzelfde kan voor slachtoffers gelden.

De rechter overtuigen

In haar nieuwe column voor Femkefataal benut Alberts haar achtergrond als psycholoog en advocaat om te concluderen dat het een hele opgave voor de verdediging is om een rechter ervan te overtuigen niet zo maar het standpunt van het OM te volgen. Vooral ook psychologische uitganspunten legt ze hieraan ten grondslag.

Psychologische processen van belang in strafprocessen

Juist tijdens de zitting is het belangrijk om de zienswijze van het OM te weerleggen. Dan is het cruciaal dat de rechter zich rekenschap geeft van door Alberts genoemde psychologische processen. Daarbij hoort actieve inspanning van de rechter ook de visie te volgen zoals de verdediging die presenteert.

Versnelde procedure Hof Den Haag niet zo maar omarmen

Dit betoog van Wendy Alberts is ook een belangrijke reden om de ‘’versnelde procedure’’ van het Haagse Gerechtshof in strafzaken niet zo maar te omarmen. Dat hof kondigde de nieuwe werkwijze vorige week aan via in ieder geval de Haagse Orde van Advocaten en voorziet onder andere voor een belangrijk deel in een schriftelijke inhoudelijke behandeling van strafzaken. Ook wil het gerechtshof avondzittingen introduceren waardoor het risico op knikkebollen niet kleiner lijkt te worden.

Bron: Femkefataal.