Den Haag, 23 januari 2021

Gevolgen van corona groot voor bewoners en personeelsleden van TBS -klinieken

Ook voor bewoners en personeelsleden van TBS -klinieken zijn de gevolgen van corona groot. Voor TBS -gestelden misschien nog wel groter dan voor mensen die na de lockdown weer kunnen terugkeren naar het gewone leven. De noodzakelijke maatregelen die worden getroffen om het virus te bestrijden kunnen ervoor zorgen dat TBS -behandelingen vertraging oplopen. Hierdoor kan de vrijheidsbeneming van mensen in het kader van TBS nog langer gaan duren.

De Oostvaarderskliniek, een door corona getraumatiseerde plek

Karlijn Saris van De Groene Amsterdammer ging op onderzoek uit en sprak onder andere met betrokkenen uit de Rooyse Wissel te Venray en Oostvaarderskliniek te Almere, een door gewone getraumatiseerde plek.

TBS-advocaat ziet grote consequenties voor TBS -gestelden door corona

TBS-advocaat Job Knoester ziet enorme consequenties voor TBS-gestelden. Deze mensen hebben hun straf er al opzitten en ondergaan nu behandeling. Dat corona in veel gevallen een langere vrijheidsbeperking oplevert laat zich verklaren doordat de rechter die oordeelt over de vraag of TBS moet worden verlengd zich altijd laat leiden door veiligheid. Pas als wordt ingeschat dat risico’s laag zijn zal TBS kunnen worden beëindigd. Om dat stadium te bereiken zullen doorgaans geen behandelstappen worden overgeslagen.

Positief verrast door veerkracht TBS-gestelden

Daarnaast is het altijd al heftig als je door detentie of TBS nauwelijks contact hebt met je partner, kinderen of andere familieleden. Ook dat werd door corona alleen maar ingewikkelder. TBS-deskundige Knoester zegt tegen De Groene Amsterdammer positief verrast te zijn door veerkracht van zijn cliënten. Ondanks de moeilijke situatie waarin zij inmiddels al bijna een jaar door het virus verkeren blijkt er in de meeste gevallen begrip te zijn voor de getroffen maatregelen.

Teleurstelling in de rechtspraak

Wel overheerst bij Strafrechtadvocaat Job Knoester teleurstelling over het gebrek aan overleg tussen sommige delen van de rechterlijke macht en de advocatuur over de inrichting van TBS-verlengingszittingen. Waar sommige rechtbanken steeds overleg voeren over de vraag of een TBS-gestelde de zitting fysiek of via Skype zal bijwonen doen andere rechtbanken dat niet. Dat is opmerkelijk omdat de wet die eis wel stelt. Dat geeft regelmatig frustraties in TBS-klinieken als de TBS-gestelden die verschillen ontdekken. TBS-advocaat Dennis Wolters vertelt De Groene Amsterdammer over een cliënt die per se niet via video zijn zitting wilde bijwonen. De spanningen rond de zitting maakte dat hij fysiek, met zijn advocaat en zuster in de rechtszaal aanwezig wilde zijn. De advocaten vinden dat niet sommige, maar alle rechtbanken meer overleg met alle partijen zouden moeten voeren.

Bron: De Groene Amsterdammer