Den Haag, 22 juni 2022

Publieke opinie grillig over TBS

TBS wordt soms verguisd en soms geprezen. De Nederlandse samenleving was bijvoorbeeld woedend op het systeem toen in maart 2017 een TBS-gestelde in een hotel in Arnhem een dubbele moord pleegde. Verlof en misschien zelfs TBS zou moeten worden afgeschaft, zo luidde de maatschappelijke roep. In datzelfde jaar was Nederland een aantal maanden later boos dat Michael P. in een eerdere strafzaak voordat hij Anne Faber om het leven bracht geen TBS opgelegd had gekregen. Als dat wel was gebeurd zou Anne Faber misschien nog hebben geleefd, zo was de teneur. Als het om TBS gaat is de publieke opinie op zijn zachtst gezegd grillig.

Kwaliteit TBS dynamisch

In de meest recente uitgave van het digitale magazine van de Dienst Justitiële Inrichtingen – DJIzien – wordt aandacht besteed aan de werkconferenties ‘’Recht en TBS’’ die sinds 2013 worden gehouden. Tijdens deze conferenties komen alle ketenpartners uit het TBS-veld samen. Hier wordt niet alleen met elkaar gepraat. Er worden werkafspraken gemaakt. Tijdens een volgende werkconferentie wordt dan bekeken welke doelen zijn behaald en aan welke moet worden doorgewerkt. De kwaliteit van TBS is geen statisch gegeven.

TBS-expert over werkconferenties

In DJIzien gaat TBS-expert Job Knoester in op zijn ervaringen met de werkconferenties. De TBS-advocaat legt uit bij nieuwe cliënten veel tijd te investeren in de uitleg over TBS. Hierbij benoemt hij de vele voordelen van de behandelmaatregel. Tegelijkertijd ontkomt hij er niet aan zijn cliënten ook te vertellen dat de ingrijpende maatregel voor hen veel nadelige gevolgen kent. In dat kader benoemt hij in het bijzonder de onzekere en vaak lange duur van de vrijheidsbeneming. Momenteel zijn de wachtlijsten, personeelstekorten en doorstroming de grootste problemen. Strafrechtadvocaat Knoester is al met al zeer positief over TBS maar sluit niet de ogen voor negatieve aspecten. De werkcongressen van Lunteren hebben bijgedragen aan een verbetering van het TBS-stelsel. Dat heeft invloed op de advisering van advocaten aan cliënten en de manier waarop TBS-deskundige Knoester in media duiding geeft over het stelsel.

Bron: DJIzien