Advocaat strafrecht:” Geen combinatie gevangenis en TBS

Posted by on dec 24, 2015

EenVandaag maakte een reportage over de Zoetermeerse gevangenismoord. Hierin kwam de vraag aan de orde of het fatale incident had kunnen worden voorkomen. De in TBS gespecialiseerde advocaat strafrecht Job Knoester meent dat plaatsing van iemand waarvan de rechter op advies van deskundigen vaststelt dat hij door een stoornis delictgevaarlijk is niet in de gevangenis thuis hoort. Daar is niet de deskundigheid aanwezig om met dit soort mensen om te gaan. Dat is wel het geval in (TBS-)klinieken. Volgens de strafpleiter maakt het de samenleving veiliger en is het ook beter voor de betrokkene zelf als tijdens de vrijheidsbeneming een behandeling plaatsvindt op het vereiste gedragskundig niveau. Knoester stelt dat niet de combinatie van gevangenisstraf en TBS moet worden toegepast. Aan de in de samenleving bestaande wens om te vergelden bij delicten wordt ook tegemoet gekomen als alleen TBS wordt opgelegd. Een tbs-er wordt gemiddeld acht jaar van zijn vrijheid beroofd voordat hij buiten de kliniek leeft. Als dan toch naast TBS ook detentie wordt opgelegd zou tijdens de gevangenisstraf al begonnen moeten worden met de behandeling, aldus de raadsman. Bron: EenVandaag: Kon de Zoetermeerse gevangenismoord worden...

Read More

Advocaat strafrecht “onbeantwoorde vragen verwoesten levens”

Posted by on dec 11, 2015

Media besteedde de afgelopen periode veel aandacht aan het overlijden van de 16-jarige Dascha Graafsma uit het Hollandsche Rading. De vraag rees of de politie in deze zaak, maar ook in andere gevallen niet te snel tot (onjuiste) conclusies komt. Advocaat strafrecht Job Knoester stelt dit in zijn praktijk te vaak te hebben mee gemaakt. Hij meent dat mensenlevens verwoest worden als nabestaanden na een zwaar verlies niet op zijn minst het gevoel wordt geboden dat alles uit de kast wordt gehaald om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Afgelopen zomer schreef de specialist strafrecht de minister van Veiligheid en Justitie een brief met het verzoek een onafhankelijke commissie in het leven te roepen die het mogelijk maakt dat nabestaanden, net als veroordeelden, de mogelijkheid biedt een second opinion te laten verrichten. Op korte termijn volgt hier meer nieuws over. Bron: AD: Is de politie te snel met de conclusie...

Read More

Strafrecht Grietje S. een jaar behandeling en geen TBS

Posted by on dec 10, 2015

Op 10 december 2015 heeft het Gerechtshof in Leeuwarden bepaald dat Grietje S. geen tbs opgelegd krijgt, maar de maatregel om maximaal een jaar te worden behandeld in een kliniek. Het gerechtshof ging mee met het pleidooi van advocaat strafrecht Job Knoester en sprak de verdachte vrij van moord en poging moord op haar kinderen. Wel werd doodslag en een poging daartoe bewezen geacht. De verdachte was volledig ontoerekeningsvatbaar. Het Gerechtshof volgde niet het pleidooi van de strafpleiter, op grond van bevindingen van forensisch-medisch onderzoeker S.J.M. Eikelenboom-Schieveld, dat verdachte heeft gehandeld vanuit een toestand van acathisie als gevolg van het gebruik van het medicijn Venlafaxine. Bron: dagblad van het Noorden: ‘Drentse kindermoord door antidepressiva’ Bron: RTV Drenthe: Grietje S. uit Spier moet een jaar de psychiatrische kliniek in arrest...

Read More

Veerkrachtige Verhalen

Posted by on dec 8, 2015

Eind 2011 begonnen het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politievakbonden en de top van de politie met het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid. In 2015 kwam dit programma tot een einde. Dat was een mooie reden om onder andere het boek Veerkrachtige Verhalen te publiceren. De auteurs Annika Smit, Nanette Slagmolen en Marion Brepoels tekenden 13 verhalen op van politiemensen en andere professionals die  met politiewerk te maken hebben. Ook advocaat strafrecht Job Knoester werd geïnterviewd. Bron: politieacademie Veerkrachtige verhalen...

Read More

Nieuw onderzoek zaak Nicole Van den Hurk

Posted by on dec 7, 2015

Op 4 december 2015 bepaalde de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, mede op verzoek van de advocaten strafrecht Job Knoester en Yvonne Van der Hut dat in de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk nieuw onderzoek moet worden gedaan. Zo zal op verzoek van de strafrechtadvocaten nog een groot aantal getuigen worden gehoord door de onderzoeksrechter. Daarnaast bepaalde de rechtbank dat opnieuw deskundigen onderzoek moeten doen naar conclusies over het DNA. Eerder bleek dat deskundigen het er niet over eens waren of aangetroffen biologische sporen van de verdachte zijn. Vermoedelijk zal het nieuwe onderzoek worden verricht door wetenschappers uit Australië of Nieuw-Zeeland. Bron: omroep Brabant: Rechter wil aanvullend...

Read More