Cursus strafrecht: ”Deskundigen in strafzaken”

Posted by on mrt 21, 2016

Op 28 november 2016 zal de in strafrecht en tbs gespecialiseerde advocaat Job Knoester een cursus verzorgen over mogelijkheden die de Wet Deskundigen advocaten binnen het strafrecht biedt. In de deze door de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten georganiseerde cursus staat vooral een praktische praktijkinvulling centraal: Praktisch werken onder de wet deskundige in strafzaken...

Read More

Advocaten strafrecht willen gratie voor levenslang veroordeelde

Posted by on mrt 20, 2016

De advocaten strafrecht Job Knoester en Yvonne van der Hut willen dat Ed Zandstra gratie krijgt. Zandstra is tot levenslang veroordeeld voor het medeplegen van de zogenoemde ”playstationmoorden” in 2001. De strafrechtadvocaten stellen dat hun client bij de huidige stand van de rechtspraak nooit voor medeplegen en tot levenslang zou zijn veroordeeld. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse hoogste rechter, de Hoge Raad, de eisen voor medeplegen aangescherpt. De strafpleiters menen dat Zandstra heden ten dage helemaal niet zou zijn veroordeeld. Om die reden bereiden zij bovendien een nieuw herzieningsverzoek voor hun client voor. Als dan toch in de huidige tijd een veroordeling zou volgen zou dat hooguit voor medeplichtigheid kunnen zijn, aldus de Haagse advocaten. Iemand die medeplichtig is, is behulpzaam bij een strafbaar feit, terwijl een medepleger samen  met een ander hoofddader is. De Advocaten strafrecht hebben, omdat het gratieverzoek ingewikkelde juridische elementen bevat, bovendien het Hof Den Haag gevraagd om een terechtzitting, alvorens de rechters adviseren over het ingediende gratieverzoek. Knoester en Van der Hut voelen zich gesteund door onderzoek dat Zandstra door een privé-detective liet verrichten. Bovendien menen zij dat Europese rechtspraak Nederland dwingt tot eerdere gratieverlening voor levenslang gestraften. Bron: Algemeen Dagblad: Levenslang gestrafte Ed doet gratieverzoek bij de koning ”Ik wil...

Read More

Cold case zaak: OM zit stil bij onderzoek Leon Groenweg

Posted by on mrt 16, 2016

Reeds ruim 2 jaar geleden verzochten de Haagse in cold case zaken gespecialiseerde advocaten Job Knoester en Yvonne Van der Hut het OM gemotiveerd om nieuw onderzoek te doen. Dit deden zij onder andere omdat de forensisch medisch onderzoeker Danny Spendlove met nieuwe bevindingen kwam. Recentelijk heeft de Nederlandse pathaloog Frank van de Goot het lichaam van Leon Groenweg opgegraven. Ook uit door hem verricht onderzoek bleek dat er nog steeds mogelijkheden zijn om te achterhalen wat wat er met Leon is gebeurd. Desondanks blijft het OM tot dusverre doof voor vragen om nieuw onderzoek. Advocaat strafrecht Job Knoester noemt het onvoorstelbaar dat het OM op haar handen blijft zitten en de ouders van Leon in de kou laat staan. Volgens hem en Yvonne van der Hut hebben ook deze mensen het recht om te voelen dat alles uit de kast is gehaald om te achterhalen wat er met hun overleden kind is gebeurd. Bron: Algemeen Dagblad: ‘OM ligt dwars bij extra onderzoek naar dood Leon’ AD voorpagina AD pagina 9    ...

Read More

Van den Heuvel slaat de plank mis over verhoorbijstand

Posted by on mrt 10, 2016

Hoewel De Telegraaf niet bij mij op de deurmat valt komt het voor dat ik met interesse de columns van John van den Heuvel lees. Vanochtend kon ik niet om een pennenvrucht van hem heen die mij verbaasde en teleurstelde. Van den Heuvel reageert op, of nee ageert tegen protesten van advocaten omtrent de wijze waarop de Nederlandse overheid het recht op verhoorbijstand regelt. Van den Heuvel begint met het maken van een karikatuur van de strafpleiters. Hij schrijft onder andere dat strafpleiters altijd uitgaan van het goede in de mens. Of dat zo is weet ik niet, maar waar het vooral om draait is dat strafrechtadvocaten een bijdrage willen leveren aan de rechtsstaat door ervoor te zorgen dat niemand wordt veroordeeld zonder een eerlijk proces. Dus ja, John van den Heuvel, waar zouden wij zijn zonder strafpleiters? Natuurlijk; op feestjes of in de voetbalkantine hebben de meeste mensen geen begrip voor het feit dat er advocaten zijn die opkomen voor mensen die ervan verdacht worden de meest vreselijke dingen te hebben gedaan of dat ook hebben gedaan. Diezelfde mensen vragen echter of ik alsjeblieft wil opkomen voor hun partner, kind of een andere dierbare die in de problemen is gekomen als justitie op de deur klopt. Dat kan te maken hebben met een onterechte verdenking, een delict uit emotie of een psychische stoornis of soms domweg met uit de hand gelopen kattenkwaad. Als mensen met de sterke arm worden geconfronteerd is de strafpleiter opeens erg gewenst. Dan wil men ook een strafrechtadvocaat met verstand van zaken; een specialist. We vragen ook niet een loodgieter onze muren te pleisteren. Van den Heuvel weet vervolgens wel goed te beschrijven wat er sinds 1 maart 2015 rondom het recht op verhoorbijstand is gewijzigd, maar slaat vervolgens de plank mis als hij zich afvraagt waarom advocaten boos zijn. Het gaat om een centenkwestie, aldus de journalist, die het op zijn Twitteraccount van belang vindt om te benadrukken dat hij een oud-politieman is. Het probleem is echter groter. Nederland is het laatste, zo niet een van de laatste, Europese landen dat ervoor zorg draagt dat verdachten krijgen waar ze recht op hebben; een advocaat die aanwezig is bij de verhoren door de politie. De invulling van dit recht is echter niet dat wat Europa van Nederland verlangt. Europese regelgeving, maar ook rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maakt duidelijk dat de advocaat tijdens het verhoor van de verdachte een actieve rol moet  kunnen spelen om de bijstand ook effectief te laten zijn. De Nederlandse overheid vindt dat de advocaat bij een verhoor grotendeels passief moet zijn. In België wordt dit bloempotbijstand genoemd. Dit nu, is een van de...

Read More

”Busramp Sierre was wanhoopsdaad”

Posted by on mrt 7, 2016

Vandaag werd het boek gepresenteerd van de Belgische gerenommeerde onderzoeksjournalist Douglas De Coninck over de busramp te Sierre op 13 maart 2012. De Coninck deed grondig onderzoek en reconstrueert de ramp aan de hand van meerdere en uiteenlopende bronnen. Nabestaanden hopen op een nieuw (gerechtelijk) onderzoek naar de vraag hoe de ramp heeft kunnen gebeuren. Naast het feit dat zij willen voelen dat alles is gedaan om de waarheid te achterhalen is voor nabestaanden ook een belangrijke drijfveer dat ze hopen te voorkomen dat anderen worden geconfronteerd met het onbeschrijfelijke leed dat zij hebben moeten ervaren. De Coninck beargumenteert dat er zelfs vergelijkingen te maken zijn met de vliegramp van Germanwings in maart 2015. In het boek ”De busramp in Sierre” legt de in cold case zaken gespecialiseerde advocaat Job Knoester onder andere aan de hand van de Nederlandse gouden voetbalgeneratie uit 1988 met sportvergelijkingen uit hoe je het beste tot waarheidsvinding kunt geraken. De raadsman stond langere tijd meerdere families bij die slachtoffer werden van de ramp die mogelijk een meervoudige (zelf)moord was. De advocaat strafrecht pleit ook voor begrip, acceptatie en steun van en voor de energie en moed die de nabestaanden nog altijd kunnen opbrengen om te blijven vechten voor een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar de waarheid. Bronnen: Algemeen Dagblad: ‘Busramp Sierre was daad van wanhoop van chauffeur’ en Book.google: De Busramp in Sierre en Douglas de Coninck ”De busramp in...

Read More