Strafrecht nieuws: Job Knoester bij Pauw over geweld op Bevrijdingsdag

Posted by on mei 27, 2018

Verbazing over vermeende terroristische motieven De aanval op drie mensen op Bevrijdingsdag door Malek F. bleef de gemoederen lang bezighouden. Er was veel discussie over de vraag of het incident het gevolg was van terreur of dat de vermoedelijke dader te kampen had met psychische problemen. De familie van Malek heeft zich hooglijk verbaasd over de geruchten omtrent vermeende terroristische motieven.   GGZ greep niet in Bovendien verwijt de familie van Malek dat de hulpverlening (GGZ) niet ingreep ondanks meerdere signalen. Zij vinden de gebeurtenissen in de eerste plaats afschuwelijk voor de slachtoffers, maar ook voor Malek. Hij is in hun ogen behalve dader ook slachtoffer. Zij gaan aangifte doen tegen Parnassia.   Gat tussen GGZ en TBS te groot Strafrecht  en TBS-specialist Job Knoester betoogde de afgelopen jaren diverse malen dat de Reguliere GGZ niet tijdig genoeg wordt benut. Op 21 mei 2018 ging hij in gesprek met Jeroen Pauw over Malek en zijn familie. Hier betoogde de strafrechtadvocaat dat door de huidige praktische invulling van de juridische mogelijkheden het gat tussen de reguliere GGZ en TBS te groot is.   Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Familie Malek doet aangifte tegen Parnassia

Posted by on mei 18, 2018

Den Haag, 18 mei 2018   De GGZ heeft gefaald Op 17 mei 2018 bracht het Algemeen Dagblad het nieuws dat de familie van Malek vindt dat de GGZ heeft gefaald. Malek stak in Den Haag 3 mensen neer. Zijn familie stelt diverse malen tevergeefs tijdig om hulp gevraagd te hebben. Ook verwijten zij Parnassia dat na een opname in de GGZ van Malek onvoldoende nazorg is geleverd. In het AD maakte strafrechtadvocaat Job Knoester bekend aangifte te zullen doen tegen die instantie. Ook wordt gedacht aan een klacht bij het medisch tuchtcollege en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.   Familie herkent niet het beeld dat Malek koppelt aan terrorisme In een uitgebreid gesprek met Jorina Haspels en Victor Schildkamp van het AD doet de broer van Malek zijn verhaal. Hij benadrukt herhaaldelijk het vreselijk te vinden voor de slachtoffers. De broer van Malek zegt dat zijn verhaal niet als een flauw excuus voor het gedrag van zijn broer mag overkomen. Maar Malek was ziek. De goed in Nederland gewortelde familie van Malek ziet ook de onrust in de samenleving. Hierdoor is veel gespeculeerd waardoor er een vertekend beeld is ontstaan. Zo herkent de familie totaal niet het beeld dat Malek terroristisch gedachtegoed zou aanhangen terwijl zij wel veel contact met hem hadden. Het AD tekent op 17 mei 2018 het verhaal van de broer van Malek op waarin hij vertelt te komen uit een gegoed Palestijns gezin dat in Syrië woonde. In de oorlog kwamen ze knel te zitten met veel gevaar tot gevolg. Een voor een vlucht het gezin naar Nederland. Daar woonde al familie. Tijdens die vlucht maakten ze traumatische ervaringen mee waaronder het verlies van hun vader. De broer beschrijft hoe het sindsdien met Malek ging tot het geweld in Den Haag. Hij vond het na alle berichtgeving van belang zijn verhaal te doen.   Meer incidenten rond GGZ De familie realiseert zich dat het doen van aangifte tegen Parnassia een zwaar middel is. Toch vinden zij dat in dit geval op zijn plaats. Hierbij bestaat ook het besef dat het complex is om causaal verband aan te tonen tussen het gestelde falen van de GGZ en de daad van Malek. Op dit moment wordt materiaal verzameld ter onderbouwing hiervan. Zij hopen dat daarna het optreden van de GGZ kritisch wordt bekeken. Hoewel het gaat om dit individuele geval is niet zonder gewicht dat er meer incidenten zijn. Hierbij valt onder andere te denken aan de man die Els Borst om het leven bracht. Een ander voorbeeld is de man die met een jeugd-tbs-verleden – na tevergeefs zelf om hulp gevraagd te hebben – in 2012 in Den Haag Ximena om het leven bracht.   In...

Read More

Strafrecht nieuws: ontlastend bewijs in zaak Nicole van den Hurk

Posted by on mei 18, 2018

Den Haag, 18 mei 2018   Volledige vrijspraak verdachte Het hof Den Bosch besliste op 18 mei 2018 dat de verdachte in de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk tot de inhoudelijke behandeling in augustus 2018 in voorarrest moet blijven. Strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut deden op 15 mei 2018 het verzoek de voorlopige hechtenis te laten beëindigen op het moment dat tweederde van de straf er opzit die rechtbank in 2016 had opgelegd. Die straf is veel lager dan het OM heeft geëist doordat de verdachte is vrijgesproken van doodslag. Alleen de verkrachting is bewezen geacht. De verdediging meent dat de man in hoger beroep volledig moet worden vrijgesproken.   Ontlastend bewijs wordt in augustus 2018 benoemd Tegenover Omroep Brabant noemt strafpleiter Job Knoester de beslissing van het hof over het voorarrest principieel onjuist. Hij betoogde eerder dat het vonnis van de rechtbank het uitgangspunt moet zijn totdat in hoger beroep een definitief oordeel is geveld. De strafrechtadvocaat kondigde ook aan in augustus 2018  te wijzen op ontlastend bewijs dat in hoger beroep naar voren is gekomen. Het was een bewuste keuze van de verdediging dat niet al op 15 mei 2018 te doen.   Bron: Omroep Brabant.  ...

Read More

Strafrecht nieuws: Einde aan voorarrest verdachte zaak Nicole van den Hurk

Posted by on mei 15, 2018

Den Haag, 15 mei 2018   Verdediging verzoekt opheffing voorarrest Het voorarrest van de verdachte in de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk moet worden opgeheven. Dat stelden strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut tijdens de zitting van het hof te Den Bosch d.d. 15 mei 2018. Op 20 mei 2018 heeft de cliënt van de strafpleiters er tweederde van de straf opzitten die de rechtbank eerder oplegde. De verdachte werd vrijgesproken van doodslag, maar voor verkrachting veroordeeld tot 5 jaar cel.   Volledige vrijspraak De raadslieden menen dat het vonnis van de rechtbank het uitgangspunt dient te zijn totdat het gerechtshof in hoger beroep definitief uitspraak doet. Volgens Knoester en Van der Hut zal dat laatste een volledige vrijspraak moeten inhouden. Het OM denkt daar anders over en wilde om die reden dat het voorarrest wordt verlengd. Op 18 mei 2018 zal het hof een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis. In augustus 2018 wordt de uiteindelijk inhoudelijke behandeling van de zaak verwacht.   Bron: Het Algemeen Dagblad.  ...

Read More

TBS en strafrecht nieuws: uitbreiding personeel TBS-kliniek noodzakelijk

Posted by on mei 1, 2018

Den Haag, 1 mei 2018   Werving personeel TBS-kliniek van groot belang Werving van nieuw personeel in TBS-kliniek de Kijvelanden moet de hoogste prioriteit krijgen. Het Algemeen Dagblad bericht op 1 mei 2018 dat dat een van de belangrijkste aanbevelingen is van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die instelling deed onderzoek na de dodelijke steekpartij in de TBS-instelling in februari 2017.   Personeelproblemen in hele TBS-sector In gesprek met het Algemeen Dagblad stelt TBS-deskundige Job Knoester dat het personeelsprobleem in de hele TBS-sector speelt. Op 23 april 2018 kwam naar buiten dat de Oostvaarderskliniek te Almere met grote problemen kampt. Ook daar spelen personeelstekort en veel personeelswisselingen een belangrijke rol.   Bron: Algemeen...

Read More