TBS nieuws: Cursus TBS, een samenwerking tussen de NVSA en de Vereniging van TBS-Advocaten

Posted by on feb 24, 2020

Den Haag, 24 februari 2020   Cursus TBS Op 19 maart 2020 verzorgen TBS-advocaten Job Knoester en Jan Jesse Lieftink in Breukelen een cursus over TBS. Job Knoester is voorzitter van de Vereniging voor TBS-Advocaten. Jan Jesse Lieftink is algemeen bestuurslid. De cursus komt tot stand door samenwerking van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) en de Vereniging voor TBS-Advocaten.   Alle belangrijke ontwikkelingen in de wondere wereld van TBS Het is voor strafrechtadvocaten onmisbaar om voldoende kennis over TBS te hebben. Het is de zwaarste maatregel die het wetboek van strafrecht kent. Er zijn weinig TBS-gestelden die korter dan acht jaar in een TBS-kliniek verblijven. In potentie kan de beveiligings- en behandelmaatregel vaak levenslang duren. In de cursus op 19 maart 2020 behandelen Job Knoester en Jan Jesse Lieftink alle belangrijke ontwikkelingen in de wondere wereld van TBS. Aanmelden kan hier.   Bron:...

Read More

TBS nieuws: Cursus TBS en Wet forensische zorg in Groningen

Posted by on feb 23, 2020

Den Haag, 23 februari 2020   Cursus TBS voor strafrechtadvocaten Op 5 maart 2020 verzorgt TBS-deskundige Job Knoester in Groningen een cursus TBS voor PPP-opleidingen. Dat instituut organiseert juridische opleidingen voor Noord Nederland. Ook de Wet forensische zorg komt aan bod.   TBS is een zware maatregel TBS is een zware maatregel die mensen lang van hun vrijheid berooft. Er zijn maar weinig TBS-gestelden die korter dan acht jaar in een TBS-kliniek verblijven. In veel gevallen kan TBS zelfs levenslang duren. Om deze reden is het essentieel dat strafrechtadvocaten de ins en outs van een dreigende of opgelegde TBS weten te herkennen. In deze cursus wordt op praktische wijze antwoord gegeven op talloze vragen waar de strafpleiter tegen aan kan lopen.   Bron: PPP-opleidingen, juridische opleidingen voor Noord-...

Read More

Strafrecht nieuws: Help, een lockdown in de gevangenis

Posted by on feb 22, 2020

Den Haag, 22 februari 2020   Zoektocht naar wapens in de gevangenis Zaanstad Begin deze maand is in de gevangenis te Zaanstad met man en macht gezocht naar wapens. Dat gebeurde tijdens een lockdown waarbij de gedetineerden nagenoeg werden afgesloten van de buitenwereld. Advocaat Christiaan Kwint gaat in een column voor het tijdschrift Timeys in op de vraag wat een lockdown is en wat de gevolgen zijn.   Lockdown als gevolg van dreiging liquidatie Een lockdown vindt plaats als er sprake is van (dreiging van) een ernstig geweldsincident. Deze maand zou het gaan om dreiging van de liquidatie met een wapen in de penitentiaire inrichting. In december 2019 was er ook sprake van een lockdown in de gevangenissen te Zutphen en Grave.   Directeur van de gevangenis verantwoordelijk voor orde en veiligheid In zijn column wijst Christiaan Kwint er op dat de directeur van de gevangenis verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid. Hier passen bevoegdheden bij. Als dat nodig is kan een soort mobiele eenheid in de gevangenis worden ingezet. Dit is de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening. In deze bijzondere omstandigheden zijn de gedetineerden verplicht bevelen op te volgen. Als dat niet gebeurt volgt mogelijk bestraffing. Pas achteraf kan door de beklagrechter worden getoetst of het gegeven bevel en de eventueel opgelegde straf terecht is gegeven.   Vergaande bevoegdheden gevangenisdirecteur De bevoegdheden van de gevangenisdirecteur kunnen ver gaan. Niet alleen kan het gedetineerden worden verboden deel te nemen aan bepaalde activiteiten, of kunnen zij in afzondering worden geplaatst, maar ook is bijvoorbeeld onderzoek aan het lichaam of zelfs in het lichaam mogelijk. Ook kan contact met de buitenwereld worden beperkt.   Vraag je strafrechtadvocaat wat je rechten zijn Al met al kunnen de bevoegdeheden van de directeur van de gevangenis in het belang van de orde en veiligheid de lichamelijke integriteit en vrijheid van gevangenen aantasten. Dat is altijd vervelend, maar helemaal als de betrokken gedetineerde zelf niks verkeerd heeft gedaan. Toch vraagt de orde en veiligheid soms dat een ieder zich aan dergelijke maatregelen onderwerpt. Dat mag uiteraard nooit langer duren dan noodzakelijk is. Christiaan Kwint adviseert in zijn column gedetineerden die twijfelen aan de rechtmatigheid van opgelegde maatregelen contact op te nemen met hun advocaat.   Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Waarom ligt het leven van Rachid Guernaoui overhoop? Op basis van het verstrekte dossier heeft zijn advocaat er geen begrip voor

Posted by on feb 7, 2020

Den Haag, 7 februari 2020   Haags corruptieonderzoek begin in 2018 Uit stukken die Omroep West en de NOS via een Wob-verzoek wisten te verkrijgen blijkt dat al in 2018 het corruptieonderzoek tegen een Haagse politicus begon. Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op een wethouder. Dat stelt Omroep West na bestudering van het ontvangen materiaal. Rachid Guernaoui kwam pas veel later in beeld. Het OM wil niet reageren.   Wob-verzoek maar veel weggelakt Of Omroep West en de NOS verder veel informatie halen uit het Wob-verzoek is de vraag. Zoals wel vaker gebeurt is er veel zwart gemaakt in het belang van het lopende strafrechtelijk onderzoek.   Ex-wethouders ontkennen beschuldigingen met klem Alweer vier maanden geleden viel de rijksrecherche de woningen en werkplekken van Richard de Mos en Rachid Guernaoui binnen. De ex-wethouders ontkennen met klem. Hun advocaten Peter Plasman en Job Knoester gaan er vanuit dat de zaken (deels) los van elkaar staan.   Peter Plasman: client wil zich kunnen verdedigen Advocaat Peter Plasman laat namens zijn client De Mos weten dat zijn client zich wil kunnen verdedigen. Daartoe is het nodig dat duidelijkheid ontstaat waar de verdenking op is gebaseerd. De strafpleiter zegt slechts een klein proces-verbaal ontvangen te hebben.   Job Knoester dringt onophoudelijk aan op verstrekking van het strafdossier Strafrechtadvocaat Job Knoester heeft als advocaat van Rachid Guernaoui van het begin af aan continu aangedrongen op verstrekking van het dossier. Inmiddels hebben ze iets meer maar nog altijd lang niet alles. Raadsman Knoester noemt dit ongehoord en ongepast. Tegen Omroep West zegt hij op basis van de stukken die hij heeft totaal niet te begrijpen waarom het leven van zijn client inmiddels maandenlang overhoop ligt.   Bron: Omroep...

Read More