Strafrecht nieuws: Aanzienlijk lagere straf voor Keith Bakker in hoger beroep

Posted by on jul 14, 2022

Vrijspraak verkrachtingEr was geen sprake van gedwongen seks tussen Keith Bakker en de jonge vrouw die aangifte had gedaan. Dat oordeelde het gerechtshof te Amsterdam op 13 juli 2022 in lijn met het betoog van strafpleiter Job Knoester. Bakker is dan ook vrijgesproken van verkrachting. Ook is volgens hof niet bewezen dat de voormalig verslavingsdeskundige ontucht pleegde vanuit de positie van hulpverlener. De rechtbank had hem in maart 2021 voor verkrachting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Het OM eiste in hoger beroep opnieuw een gevangenisstraf van 6 jaar en tbs met dwangverpleging. Het hof volgde deze eis niet en legde een celstraf van 18 maanden op voor ontucht. Aangezien Bakker de opgelegde straf al ruim had uitgezeten, heeft het hof per direct zijn vrijlating bevolen. Geen TBSTbs-expert Job Knoester had uitgebreid ten overstaan van het gerechtshof beargumenteerd dat tbs-oplegging niet op zijn plaats was. Het hof ging hier in mee en overwoog dat de oplegging van die maatregel niet proportioneel was, nog afgezien van het feit dat het Pieter Baan Centrum geen causaal verband kon vaststellen tussen stoornissen en delict. BeroepsverbodHet gerechtshof heeft Keith Bakker ook grotendeels vrijgesproken van het overtreden van een in 2012 opgelegd beroepsverbod. Bakker was eerder door de rechtbank veroordeeld voor het behandelen van vier mannen en een vrouw. Het hof volgde het betoog van strafrechtadvocaat Christiaan Kwint dat Bakker met het behandelen van de mannen het verbod niet had overtreden. Waar de rechtbank eerder Bakker in verband met wederrechtelijk verkregen voordeel had verplicht tot het betalen van een bedrag van € 88.500,00 aan de staat, legde het gerechtshof nu een bedrag van € 20.000 op.Bronnen: Rechtspraak.nl en...

Read More

TBS en Strafrecht nieuws: De invloed van drugsgebruik op (on)toerekenbaarheid

Posted by on jul 7, 2022

Strafrechtadvocaat Iris van Mulbregt Den Haag, 7 juli 2022 Culpa in causa De keuze drugs te gebruiken kan van  invloed zijn op de vraag naar toerekenbaarheid in strafzaken. In een nieuwe column voor het tijdschrift Timeys gaat strafrechtadvocaat Iris van Mulbregt in op dit ingewikkelde vraagstuk, ook wel culpa in causa genoemd. Als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd zal de rechter onderzoeken of en in welke mate dat aan de verdachte is toe te rekenen. Een verdachte kan toerekeningsvatbaar, ontoerekeningsvatbaar of verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. De invloed van drugsgebruik op de mate van (on)toerekenbaarheid verschilt per situatie. Goed overleg met een gespecialiseerde advocaat is steeds van belang. Bron:...

Read More