Strafrechtadvocaat Iris van Mulbregt

Den Haag, 7 juli 2022

Culpa in causa

De keuze drugs te gebruiken kan van  invloed zijn op de vraag naar toerekenbaarheid in strafzaken. In een nieuwe column voor het tijdschrift Timeys gaat strafrechtadvocaat Iris van Mulbregt in op dit ingewikkelde vraagstuk, ook wel culpa in causa genoemd. Als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd zal de rechter onderzoeken of en in welke mate dat aan de verdachte is toe te rekenen. Een verdachte kan toerekeningsvatbaar, ontoerekeningsvatbaar of verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. De invloed van drugsgebruik op de mate van (on)toerekenbaarheid verschilt per situatie. Goed overleg met een gespecialiseerde advocaat is steeds van belang.

Bron: Timeys