Strafrecht en TBS nieuws: Gerenommeerde Strafrechtadvocaten over belangwekkende beslissingen van de Hoge Raad

Posted by on jan 10, 2021

Foto AVDR Den Haag, 10 januari 2021 TBS: het Kraggenburgarrest In het online magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk bespreken een aantal gerenommeerde Strafrechtadvocaten beslissingen van de Hoge Raad der Nederlanden die grote impact op de praktijk hebben. TBS-specialist Job Knoester bespreekt onder andere het Kraggenburgarrest. In deze zaak lijkt de hoge Raad bepaald te hebben dat er slechts sprake hoeft te zijn van gelijktijdigheid tussen delict en stoornis om TBS op te leggen. Knoester plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij dit arrest. In TBS worden mensen behandeld voor een stoornis die delicten veroorzaakt. Tegen die achtergrond zou er niet alleen sprake moeten zijn van gelijktijdigheid tussen stoornis en delict, maar op zijn minst ook in enige mate van een causaal verband. Wel of geen gemaximeerde TBS Het tweede arrest van de Hoge Raad dat TBS-deskundige Job Knoester bespreekt betreft een beslissing die draait om de vraag wanneer TBS gemaximeerd is tot vier jaar. Zodra er sprake is van een geweldsdelict kan de TBS steeds worden verlengd als er nog sprake is van een stoornis en een delict. De Hoge Raad ging op 12 februari 2013 in op de vraag wie deze vraag moet beantwoorden: de TBS-opleggingsrechter of de verlengingsrechter. Online interviews Als u doorklikt en bladert in het online magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk kunt u de interviews zien. Bron: de Academie voor...

Read More

Strafrecht nieuws: Vrijspraak vrouw oud kerkbestuurder

Posted by on jan 9, 2021

Den Haag, 9 januari 2021 Geen medeplichtigheid aan verduistering vrouw oud kerk bestuurderDe vrouw van een oud kerk bestuurder van de Doopsgezinde Gemeente te Den Haag is niet medeplichtig aan verduistering. Haar man werd veroordeeld tot een jaar cel. Acht maanden hiervan zijn voorwaardelijk. Hij had volgens de rechtbank vanaf januari 2006 ruim zes jaar forse bedragen verduisterd van twee stichtingen en de kerk. Volgens het Openbaar Ministerie wist zijn vrouw daarvan. De officier van justitie eiste een taakstraf van 240 uur tegen de vrouw. De rechtbank volgde het pleidooi van Strafrechtadvocaat Yvonne Van der Hut en sprak de echtgenote vrij. Zij was niet medeplichtig. Bronnen:het Algemeen Dagblad; enOmroep...

Read More

Cursus TBS op 21 januari 2021 door NVSA en de Vereniging van TBS Advocaten

Posted by on dec 31, 2020

Den Haag, 30 december 2020Cursus over TBS door Job Knoester en Dennis WoltersOp 21 januari 2021 verzorgt de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten – NVSA – in samenwerking met de Vereniging van TBS Advocaten een actualiteitencursus over TBS. De in TBS gespecialiseerde advocaten Job Knoester en Dennis Wolters verzorgen de inhoud. Kennis van TBS is voor iedere strafpleiter van groot belang. Het gaat om de zwaarst mogelijke maatregel die het Wetboek van Strafrecht kent. In de meeste gevallen kan TBS in potentie levenslang duren. In de cursus wordt antwoord gegeven op algemene en praktische vragen. De cursisten gaan met tips en tricks naar huis. Alle belangrijke ontwikkelingen komen aan bod. Vanzelfsprekend wordt de cursus coronaproof georganiseerd.Bronnen:de Vereniging van TBS Advocaten; ende Nederlandse Vereniging Van...

Read More

TBS nieuws: Rechters doen innerlijk tegenstrijdige uitspraken bij combinatie van lange gevangenisstraffen en TBS

Posted by on dec 9, 2020

Den Haag 9 december 2020 Lange gevangenisstraffen in combinatie met TBS maken succes van behandeling moeilijker en misschien onmogelijkRechters die een lange gevangenisstraf combineren met tbs-oplegging doen een innerlijk tegenstrijdige uitspraak. Dat stellen de in TBS gespecialiseerde strafrechtadvocaten Jan Boksem van Anker en Anker advocaten en Job Knoester in een artikel dat zij schreven voor het juridisch vakblad ‘’Strafblad”. Aan de ene kant wordt tbs opgelegd omdat iemand behandeling moet krijgen om risico’s terug te dringen en tegelijkertijd wordt detentie opgelegd die de kans van slagen van die behandeling moeilijker en misschien zelfs onmogelijk maakt. De TBS-deskundigen menen dat de behandeling het beste zo snel mogelijk kan beginnen als TBS noodzakelijk wordt geacht. Ze bepleiten de detentie die in combinatie met TBS wordt opgelegd aan een maximale duur te koppelen. Samenleving reageert irreëel op TBSTBS-specialisten Boksem en Knoester zien dat de tbs-maatregel aan haar doelstelling – de samenleving veiliger maken – tegemoet komt. Toch is er sprake van een irreële kanten aan reacties vanuit de samenleving en politiek over de maatregel. De auteurs noemen als voorbeeld de volkswoede die ontstond op het moment dat Michael P. in oktober 2017 werd aangehouden voor de gewelddadige dood van Anne Faber. P. had in 2012 geen TBS gekregen voor 2 verkrachtingen. De gedachte was bij veel mensen dat de dood van Anne Faber voorkomen had kunnen worden als P. 5 jaar eerder wel TBS had gekregen. In 2019 was samenleving juist boos op TBS toen een TBS-gestelde en een oud TBS-gestelde werden gearresteerd voor de verdenking van de moord op een man van 72 in Lelystad. Er werd geroepen om de afschaffing van verlof of zelfs het hele TBS-systeem. Risico’s voor het succes van tbs en aanbevelingenBoksem en Knoester besteden in het Strafblad aandacht aan elementen die risico’s opleveren voor het succes van TBS. Ook doen zij een aantal aanbevelingen om het systeem TBS te verbeteren. Dat doen ze niet alleen in het belang van hun cliënten, maar ook in dat van de veiligheid van samenleving. Uiteindelijk is dat laatste ook een belang van de TBS-gestelden zelf en hun omgeving. Bron: Boom juridische tijdschriften, het...

Read More

TBS nieuws: Aanwezigheid stoornis is geen reden TBS te verlengen

Posted by on dec 9, 2020

Den Haag, 9 december 2020  Risico’s moeten leidend zijn bij TBS-verlengingEen tbs-gestelde hoeft niet te zijn genezen van een stoornis voordat hij kan terugkeren in de samenleving. Dat stelt strafrechtadvocaat Wendy Alberts in een nieuwe column voor Femke Fataal. De strafpleiter staat veel tbs-gestelden bij en wijst erop dat een bestaand risico op ernstige delicten leidend moet zijn bij de vraag of verlenging van tbs met dwangverpleging noodzakelijk is. Behandelimpasse in TBS kliniekWendy Alberts beschrijft de situatie van een cliënt die moeilijk zijn weg kan vinden in het reguliere behandelklimaat in een tbs-kliniek. Haar cliënt functioneert niet goed in groepen. Dit wordt wel van de man verwacht door de behandelaren. Dat leidt tot een impasse. De cliënt probeert contact met anderen zoveel mogelijk af te houden en de kliniek blijft eisen dat de cliënt zich in de groep blijft bewegen. Laag recidiverisico TBS-gesteldeOnafhankelijke gedragsdeskundigen hadden meerdere keren de conclusie getrokken dat het risico op herhaling laag is. Volgens hen zou behandeling het risico niet nog lager maken. De rechtbank beëindigde de dwangverpleging onder een aantal voorwaarden. De officier van justitie ging tegen die beslissing in hoger beroep. Advocaat Alberts betoogt dat het feit dat haar cliënt niet aan behandeling meewerkt geen reden is om tot een ander oordeel komen de rechtbank deed. Uiteindelijk gaat het om de vraag of voortzetting van de maatregel noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de samenleving. Bron: Femke...

Read More