TBS nieuws: Duivelse dillema’s rond TBS-gestelden met ernstige lichamelijke klachten

Posted by on okt 6, 2021

Doctor with x-ray picture in the hospital corridor Den Haag, 6 oktober 2021 Reguliere zorg wil geen TBS-patiënt Een TBS-gestelde hoort niet langer thuis in TBS maar in een verzorgingstehuis. Toch duurt de TBS-maatregel nog even voort. De reguliere zorgsector zit niet om de man te springen. De rechtbank te Arnhem ziet dat het TBS-systeem niet is ingesteld op mensen die ernstige lichamelijke problemen hebben en goede zorg nodig hebben. Geen plekken voor TBS-gestelden met ernstige fysieke problemen TBS Nederland en de Dienst Justitiële Instellingen erkennen aan journalist Harold Schuil het gebrek aan een goede plek voor TBS-gestelden met ernstige fysieke problemen. Hoe vaak het voorkomt is niet duidelijk. Er worden geen cijfers bij gehouden. Onderzocht wordt of een speciale afdeling moet worden ingericht zodat in TBS de zorg van een verpleeghuis kan worden georganiseerd. Dit zijn geen concrete plannen. TBS-expert heeft geen vertrouwen in oplossing TBS-expert Job Knoester ziet hetzelfde probleem. De voorzieningen die er wel zijn voldoen niet voor deze TBS-populatie. De TBS-advocaat heeft er geen vertrouwen in dat er op korte termijn een oplossing komt. Het probleem speelt al zo lang als de TBS oud is. En dat is lang. Knoester meent dat ook de reguliere zorgsector in overleg met het TBS-veld haar verantwoordelijkheid meer moet nemen voor deze kwetsbare groep. Ook problemen in gevangeniswezen Strafrechtadvocaat Knoester ziet dat het probleem zich niet alleen in TBS voordoet. Ook in het gewone gevangeniswezen is er geen goede plek waar ouderen of mensen met ernstige fysieke problemen gehuisvest kunnen worden. De advocaat denkt weliswaar niet dat het probleem nu heel veel voorkomt maar als het aan de hand is, is het niet humaan mensen de zorg te onthouden die ze behoeven. Gebrek aan privacy Gevangenen en TBS-gestelden die kampen met ernstige lichamelijke klachten klagen er ook over dat ze met een stok in de broek door gewapende bewakers in het ziekenhuis worden begeleid. Het komt voor dat de bewaarders mee willen in de behandel- en spreekkamer van de dokter. Tragische situaties kwetsbare veroordeelden Harold Schuil beschrijft in de Gelderlander aan de hand van het duivelse dilemma waar de rechtspraktijk zich voor geplaatst ziet in de zaak tegen pianostemmer Wijnand B. tot wat voor tragische situaties het gebrek aan goede zorg voor kwetsbare veroordeelden kan leiden. Bron: De...

Read More

TBS nieuws: Masterclass ”Ontwikkelingen op het gebied van strafrecht en verlenging van TBS”

Posted by on okt 5, 2021

Cursus verlenging TBS Den Haag, 5 oktober 2021 Op 17 november 2021 verzorgen Rozemarijn van Spaendonck en Job Knoester een masterclass over de verlenging van TBS. Knoester is strafrechtadvocaat en expert op het gebied van TBS. Hij is tevens voorzitter van de Vereniging van TBS Advocaten. Van Spaendonck is universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de VU. De cursus is bedoeld voor elke jurist die te maken heeft met TBS. Advocaten, rechters en officieren van justitie maar ook andere juristen in het TBS-veld zijn welkom. Bron: VU...

Read More

Strafrecht nieuws: Stil protest cold case slachtoffers

Posted by on okt 5, 2021

Den Haag, 5 oktober 2021 Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers Op 25 september 2021 hielden nabestaanden een stil protest voor cold case slachtoffers. De Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers organiseert ieder jaar in september een bijeenkomst om slachtoffers van geweld te blijven herdenken. Dit jaar was het stil protest een nieuw programmaonderdeel. Peter R. de Vries was initiatiefnemer voor dit protest. Hij is ook nu hij er niet meer is nog altijd een steunpilaar voor veel nabestaanden. Onafhankelijke commissie cold cases Eveline Warman was aanwezig bij de bijeenkomst. Haar broer Rudy is op 24-jarige leeftijd op 8 september 2006 bewusteloos aangetroffen op de galerij van zijn flat. Hierna overleed hij. De familie heeft diverse aanwijzingen die maken dat zij er van overtuigd zijn dat Rudy door een misdrijf om het leven kwam. Justitie gaat uit van een ongeluk. Eveline Warman wil dat een onafhankelijke commissie in het leven wordt geroepen die cold cases beoordeeld als er verschil van inzicht is tussen nabestaanden en justitie. Strafrechtadvocaat Wendy Alberts legt in Hart van Nederland uit waarom dit noodzakelijk is. Eerder riep strafpleiter Job Knoester de Minister van Justitie en Veiligheid ook al op een dergelijk commissie in het leven te roepen. Bron: Hart van...

Read More

Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen

Posted by on sep 14, 2021

Den Haag, 14 september 2021 OM moet voor waarheidsvinding gaan Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is. Dat is een belangrijk uitgangspunt van onze rechtsstaat. In een nieuwe column voor Femkefataal beschrijft strafrechtadvocaat Wendy Alberts hoe haar het gevoel bekruipt dat het Openbaar Ministerie niet altijd het juiste criterium hanteert. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld betoogt ze dat het OM meer lijkt te kijken of het strafbare feit in technische zin bewijsbaar is. Dat is niet juist. Het moet gaan om daadwerkelijke waarheidsvinding, aldus Wendy Alberts. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Nieuw DNA-onderzoek in cold case zaak rond de dood van Els Slurink

Posted by on jul 18, 2021

Den Haag, 18 juli 2021 DNA-sporen nader onderzocht Er komt nieuw DNA-onderzoek naar aanleiding van het overlijden van Els Slurink te Groningen in maart 1997. Dat bleek tijdens de zitting van de rechtbank in Groningen op 14 juli 2021. Strafrechtadvocaat Job Knoester had aangedrongen op dit nader onderzoek. Ook zullen DNA-deskundigen nader worden bevraagd. Verdachte ontkent met klem De cliënt van strafpleiter Knoester ontkent met klem iedere betrokkenheid bij de dood van Slurink. Het NFI stelt dat vermoedelijk onder de nagel van de rechterhand van het slachtoffer DNA van de verdachte is gevonden. Dat wordt door de verdediging betwist. Als de conclusie al zou moeten worden zijn dat het DNA wel van de verdachte is moet dat er volgens hem op een ander moment dan tijdens een misdrijf terecht zijn gekomen. Advocaat Knoester wees op een strafzaak in de Verenigde Staten waar via zogenaamde secundaire overdracht DNA van een verdachte via ambulancebroeders onder de nagel van het slachtoffer terecht was gekomen. De cliënt van Knoester bezorgde kranten en folders in de buurt waar Els Slurink woonde. Bovendien ging de verdachte mogelijk naar dezelfde sportschool als het slachtoffer. Ook wilde de strafpleiter onderzoek laten doen naar de vraag of de verdachte en het slachtoffer naar dezelfde supermarkt gingen. DNA en vingerafdrukken van anderen dan de verdachte Tijdens een eerdere zitting in mei 2021 wees de verdediging erop dat ook DNA onder een nagel van de linkerhand van het slachtoffer is aangetroffen. Dat DNA is niet van de verdachte. Bovendien zijn er in de woning van Els Slurink talloze vingerafdrukken gevonden die evenmin aan de verdachte te linken zijn. Inhoudelijke behandeling in december 2021 Het nieuwe DNA-onderzoek ziet op de vraag van wie het aangetroffen DNA afkomstig is en hoe het daar terechtgekomen is. Het is de bedoeling dat de zaak in december 2021 inhoudelijk wordt behandeld. Bronnen: Dagblad van het Noorden; en RTV...

Read More

Strafrechtnieuws: Ook nieuwe deskundigen adviseren rechters Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar te beschouwen

Posted by on jul 1, 2021

Den Haag 30 juni 2021 Nieuwe deskundigen: Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar Ook nieuw gedragskundige onderzoek wijst in de richting van volledige ontoerekeningsvatbaarheid van Thijs H. tijdens drie door hem gepleegde levensdelicten. Dat bleek tijdens een zitting bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch op 29 juni 2021. Al tijdens de eerste inhoudelijke behandeling in hoger beroep voerden strafrechtadvocaten Serge Weening en Job Knoester aan dat er geen andere verklaring is voor het geweld dan de ernstige ziekte waar Thijs tijdens de delicten aan leed. Tijdens de procedure bij de rechtbank adviseerden experts van het Pieter Baan Centrum de rechters ook al dat de verdachte de feiten niet zijn aan te rekenen als gevolg van een ernstige psychose. Advies Pieter Baan Centrum De rechtbank week volgens de advocaten ten onrechte af van het advies van het Pieter Baan Centrum en legde Thijs 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. In oktober 2021 zal het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch zich verder over de zaak buigen. TBS De psychiater en psycholoog die in hoger beroep onderzoek deden stellen dat Thijs kampt met schizofrenie. Ze adviseren het gerechtshof de verdachte tbs met dwangverpleging op te leggen. Volledig ontoerekeningsvatbaar Strafpleiters Knoester en Weening zien geen aanleiding af te wijken van het advies van de deskundigen. Zij zullen het gerechtshof vragen Thijs volledig ontoerekeningsvatbaar te achten en hem geen gevangenisstraf, maar behandeling op te leggen. Bronnen: 1Limburg; Het Algemeen Dagblad; en De...

Read More