Strafrecht nieuws: Nieuw DNA-onderzoek in cold case zaak rond de dood van Els Slurink

Posted by on jul 18, 2021

Den Haag, 18 juli 2021 DNA-sporen nader onderzocht Er komt nieuw DNA-onderzoek naar aanleiding van het overlijden van Els Slurink te Groningen in maart 1997. Dat bleek tijdens de zitting van de rechtbank in Groningen op 14 juli 2021. Strafrechtadvocaat Job Knoester had aangedrongen op dit nader onderzoek. Ook zullen DNA-deskundigen nader worden bevraagd. Verdachte ontkent met klem De cliënt van strafpleiter Knoester ontkent met klem iedere betrokkenheid bij de dood van Slurink. Het NFI stelt dat vermoedelijk onder de nagel van de rechterhand van het slachtoffer DNA van de verdachte is gevonden. Dat wordt door de verdediging betwist. Als de conclusie al zou moeten worden zijn dat het DNA wel van de verdachte is moet dat er volgens hem op een ander moment dan tijdens een misdrijf terecht zijn gekomen. Advocaat Knoester wees op een strafzaak in de Verenigde Staten waar via zogenaamde secundaire overdracht DNA van een verdachte via ambulancebroeders onder de nagel van het slachtoffer terecht was gekomen. De cliënt van Knoester bezorgde kranten en folders in de buurt waar Els Slurink woonde. Bovendien ging de verdachte mogelijk naar dezelfde sportschool als het slachtoffer. Ook wilde de strafpleiter onderzoek laten doen naar de vraag of de verdachte en het slachtoffer naar dezelfde supermarkt gingen. DNA en vingerafdrukken van anderen dan de verdachte Tijdens een eerdere zitting in mei 2021 wees de verdediging erop dat ook DNA onder een nagel van de linkerhand van het slachtoffer is aangetroffen. Dat DNA is niet van de verdachte. Bovendien zijn er in de woning van Els Slurink talloze vingerafdrukken gevonden die evenmin aan de verdachte te linken zijn. Inhoudelijke behandeling in december 2021 Het nieuwe DNA-onderzoek ziet op de vraag van wie het aangetroffen DNA afkomstig is en hoe het daar terechtgekomen is. Het is de bedoeling dat de zaak in december 2021 inhoudelijk wordt behandeld. Bronnen: Dagblad van het Noorden; en RTV...

Read More

Strafrechtnieuws: Ook nieuwe deskundigen adviseren rechters Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar te beschouwen

Posted by on jul 1, 2021

Den Haag 30 juni 2021 Nieuwe deskundigen: Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar Ook nieuw gedragskundige onderzoek wijst in de richting van volledige ontoerekeningsvatbaarheid van Thijs H. tijdens drie door hem gepleegde levensdelicten. Dat bleek tijdens een zitting bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch op 29 juni 2021. Al tijdens de eerste inhoudelijke behandeling in hoger beroep voerden strafrechtadvocaten Serge Weening en Job Knoester aan dat er geen andere verklaring is voor het geweld dan de ernstige ziekte waar Thijs tijdens de delicten aan leed. Tijdens de procedure bij de rechtbank adviseerden experts van het Pieter Baan Centrum de rechters ook al dat de verdachte de feiten niet zijn aan te rekenen als gevolg van een ernstige psychose. Advies Pieter Baan Centrum De rechtbank week volgens de advocaten ten onrechte af van het advies van het Pieter Baan Centrum en legde Thijs 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. In oktober 2021 zal het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch zich verder over de zaak buigen. TBS De psychiater en psycholoog die in hoger beroep onderzoek deden stellen dat Thijs kampt met schizofrenie. Ze adviseren het gerechtshof de verdachte tbs met dwangverpleging op te leggen. Volledig ontoerekeningsvatbaar Strafpleiters Knoester en Weening zien geen aanleiding af te wijken van het advies van de deskundigen. Zij zullen het gerechtshof vragen Thijs volledig ontoerekeningsvatbaar te achten en hem geen gevangenisstraf, maar behandeling op te leggen. Bronnen: 1Limburg; Het Algemeen Dagblad; en De...

Read More

Strafrecht nieuws: Moeder vecht om te achterhalen hoe haar dochter overleed

Posted by on jun 30, 2021

Den Haag 30 juni 2021 Nader onderzoek naar overlijden baby Yara Er komt nader onderzoek naar de dood van baby Yara. Strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut vroeg de rechtbank te Lelystad op 29 juni 2021 een deskundige op het gebied van stofwisselingsziekten de zaak te laten bekijken. De officier van justitie beschuldigt de moeder ervan haar kind GHB te hebben gegeven waardoor ze overleed. De verdachte ontkent en vertelde de rechtbank te willen strijden om te ontdekken wat er is gebeurd. Onderzoekswensen verdediging ingewilligd Strafpleiter Van der Hut wilde bovendien vragen stellen aan medewerkers van het AMC die geprobeerd hebben Yara te redden. Daarnaast verzocht de advocaat de toxicoloog vragen te mogen stellen. De rechtbank stemde in met alle onderzoeken van de verdediging. Behandeling in plaats van detentie De rechtbank ging ook mee met het verzoek van de verdediging de verdachte moeder vanuit de gevangenis over te plaatsen naar een kliniek waar ze hulp en behandeling kan krijgen. Dit was in lijn met het advies van de reclassering. Bronnen: RTL Nieuws; en De...

Read More

TBS, daar ben je niet zo maar klaar mee

Posted by on jun 20, 2021

Den Haag, 20 juni 2021 TBS-gestelden staan niet zo maar buiten Het beeld dat TBS-gestelden snel weer buiten staan is verkeerd. Dat zegt TBS-expert Job Knoester tegen Arjen ten Cate van De Stentor. In juni 2021 behandelden rechters in Gelderland en Overijssel tijdens speciale TBS-verlengingszittingen zaken van de mannen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Rowena Rikkers, het meisje van Nulde, en Semiha Metin. De Stentor vroeg zich af hoe zo’n beslissing tot stand komt. Gevaar is leidend voor TBS-verlenging TBS start met een periode van twee jaar. Daarna beoordelen rechters of die maatregel met één of twee jaar moet worden verlengd. Er is veel te zeggen over de manier waarop deze beslissingen tot stand komen. In ieder geval beoordelen rechters of er nog een stoornis is. Daarnaast is bepalend of er sprake is van een risico op herhaling van delicten. Als risico op gevaar wordt gezien verlengt de rechter de TBS. Gemiddelde behandelduur TBS De laatste jaren wordt veelal gesteld dat TBS gemiddeld ongeveer acht jaar duurt. Dat klopt niet. Bij de berekening wordt niet een echt gemiddelde genomen. Er is sprake van een mediaan. Bij de berekening wordt het aantal mensen geteld dat in een bepaald jaar in TBS is terechtgekomen. Als precies de helft weer is uitgestroomd beschouwt het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat als een gemiddelde. Hierbij is er onvoldoende zicht op de groep die op dat moment nog niet is uitgestroomd. Ongeveer 25% van alle TBS-gestelden zit langer dan 15 jaar in TBS. Voor deze groep is geen gemiddelde vast te stellen. Bovendien zien de ‘’gemiddelde’’ cijfers niet op de gehele TBS-behandeling. Het proefverlof en voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging worden hierbij niet meegenomen. Ook deze fase kan een aantal jaar duren. Het is aannemelijk dat er weinig TBS-gestelden veel korter dan acht jaar in een TBS-kliniek wonen. TBS-verlof met kleine stapjes De TBS-behandeling begint in een gesloten en streng beveiligde kliniek. TBS-gestelden wonen en werken hier in een groep waar ze begeleid worden door sociotherapeuten. Daarnaast krijgen ze ook verschillende therapieën. Pas als het veilig en verantwoord is wordt verlof als belangrijk behandelmiddel ingezet. Verlof is niet bedoeld als pleziertje voor de betrokkene. TBS-advocaat Job Knoester wijst erop dat hiervoor steeds een machtiging van de minister nodig is. Uitbreidingen van verlof gaat met kleine stapjes. Er wordt gestart met beveiligers. Als dat goed gaat wordt het verlof begeleid door medewerkers van de kliniek. Daarna kan onbegeleid verlof in beeld komen. Als dat goed gaat kunnen overnachtingen worden ingezet. In de regel volgt proefverlof als sluitstuk. Daarna kan de dwangverpleging voorwaardelijk worden beëindigd. Als dat minimaal een jaar heeft geduurd en het risico laag is wordt TBS stopgezet. Risicotaxatie een vak apart...

Read More

Strafrecht nieuws: Het belang van een actieve rechter tijdens fysieke zittingen

Posted by on mei 31, 2021

Slapende rechter Strafrechtadvocaat Wendy Alberts is not amused als zij een knikkebollende rechter in slaap ziet vallen tijdens een zitting. In sommige landen moet het bewijs op een zitting volledig aan de rechter worden gepresenteerd. In Nederland wordt het meeste onderzoek voorafgaand aan ze zitting vastgelegd in processen-verbaal van de politie. De rechters en andere procesdeelnemers lezen het papieren dossier van te voren. Dat alles komt de proces-economie ten goede. Of dat ook voor de kwaliteit geldt is een tweede. Rechters meer achter hun bureau dan in contact met verdachten Strafpleiter Alberts stelt dat Rechters meer tijd doorbrengen met papieren dossiers achter hun bureau, dan met verdachten (en getuigen) in een zittingszaal. Zij houdt er rekening mee dat hierdoor sommige rechters onvoldoende inzicht hebben in de manier waarop een verdachte de inhoudelijke behandeling beleeft. Datzelfde kan voor slachtoffers gelden. De rechter overtuigen In haar nieuwe column voor Femkefataal benut Alberts haar achtergrond als psycholoog en advocaat om te concluderen dat het een hele opgave voor de verdediging is om een rechter ervan te overtuigen niet zo maar het standpunt van het OM te volgen. Vooral ook psychologische uitganspunten legt ze hieraan ten grondslag. Psychologische processen van belang in strafprocessen Juist tijdens de zitting is het belangrijk om de zienswijze van het OM te weerleggen. Dan is het cruciaal dat de rechter zich rekenschap geeft van door Alberts genoemde psychologische processen. Daarbij hoort actieve inspanning van de rechter ook de visie te volgen zoals de verdediging die presenteert. Versnelde procedure Hof Den Haag niet zo maar omarmen Dit betoog van Wendy Alberts is ook een belangrijke reden om de ‘’versnelde procedure’’ van het Haagse Gerechtshof in strafzaken niet zo maar te omarmen. Dat hof kondigde de nieuwe werkwijze vorige week aan via in ieder geval de Haagse Orde van Advocaten en voorziet onder andere voor een belangrijk deel in een schriftelijke inhoudelijke behandeling van strafzaken. Ook wil het gerechtshof avondzittingen introduceren waardoor het risico op knikkebollen niet kleiner lijkt te worden. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Verdachte cold case zaak Els Slurink ontkent iedere betrokkenheid

Posted by on mei 13, 2021

Den Haag, 13 mei 2021 Voorarrest duurt voort De drempel om de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink in 1997 in voorarrest houden wordt ondanks het betoog van strafrechtadvocaat Job Knoester wel gehaald. De vraag of er ook voldoende bewijs is voor een veroordeling is een andere vraag. Die zal op een later moment worden beantwoord. Dat bepaalde de Zwolse rechtbank op 12 mei 2021. DNA geen bewijs voor betrokkenheid bij de dood van Els Slurink Els Slurink werd in maart 1997 levenloos in haar woning in Groningen gevonden. In februari 2021 werd een verdachte in deze cold case zaak gearresteerd. Op dat moment was er al ruim een jaar een DNA-match. Dat was voor de recherche aanleiding grootschalig onderzoek te starten. Strafrechtadvocaat Job Knoester noemde het langdurig verrichtte onderzoek na de DNA-match begrijpelijk. Hij voerde aan dat het aangetroffen DNA geen bewijs is voor betrokkenheid bij de dood van Els Slurink. Volgens Knoester is het DNA geen daderspoor. Ontlastend bewijs Onder een nagel van de rechterhand van het slachtoffer is DNA gevonden dat wordt gelinkt aan de verdachte. Strafpleiter Knoester wees de rechtbank erop dat er ook onder een nagel van de linkerhand DNA is gevonden dat niet bij de verdachte past. Bovendien zijn er meer dan honderd  vingerafdrukken gevonden, terwijl er niet een van de verdachte is. De raadsman noemde dit ontlastende zaken voor de verdachte. Op een later moment onderzoekswensen Advocaat Job Knoester had kort voor de eerste zitting bij de rechtbank de zaak overgenomen van een andere advocaat. Hierdoor was hij nog niet in staat onderzoekswensen te formuleren. Daar had de rechtbank begrip voor. De advocaat liet weten op een later moment verzoeken voor nader onderzoek te willen indienen. Deze zullen in ieder geval ook op het aangetroffen DNA-spoor zien. Het betreft niet een eenvoudig spoor, maar een zogenaamd mengspoor. Dat betekent dat er van meerdere personen DNA in het bewuste spoor zit. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit in ieder geval het slachtoffer en de verdachte betreffen. Inhoudelijke behandeling De rechtbank hoopt de zaak in december 2021 inhoudelijk te kunnen behandelen. Bronnen: De Telegraaf; Rtl Boulevard; Dagblad van het Noorden; RTV Noord I; en RTV Noord...

Read More