TBS: soms verguisd, soms geprezen. Het effect van Werkcongressen

Posted by on jun 22, 2022

Den Haag, 22 juni 2022 Publieke opinie grillig over TBS TBS wordt soms verguisd en soms geprezen. De Nederlandse samenleving was bijvoorbeeld woedend op het systeem toen in maart 2017 een TBS-gestelde in een hotel in Arnhem een dubbele moord pleegde. Verlof en misschien zelfs TBS zou moeten worden afgeschaft, zo luidde de maatschappelijke roep. In datzelfde jaar was Nederland een aantal maanden later boos dat Michael P. in een eerdere strafzaak voordat hij Anne Faber om het leven bracht geen TBS opgelegd had gekregen. Als dat wel was gebeurd zou Anne Faber misschien nog hebben geleefd, zo was de teneur. Als het om TBS gaat is de publieke opinie op zijn zachtst gezegd grillig. Kwaliteit TBS dynamisch In de meest recente uitgave van het digitale magazine van de Dienst Justitiële Inrichtingen – DJIzien – wordt aandacht besteed aan de werkconferenties ‘’Recht en TBS’’ die sinds 2013 worden gehouden. Tijdens deze conferenties komen alle ketenpartners uit het TBS-veld samen. Hier wordt niet alleen met elkaar gepraat. Er worden werkafspraken gemaakt. Tijdens een volgende werkconferentie wordt dan bekeken welke doelen zijn behaald en aan welke moet worden doorgewerkt. De kwaliteit van TBS is geen statisch gegeven. TBS-expert over werkconferenties In DJIzien gaat TBS-expert Job Knoester in op zijn ervaringen met de werkconferenties. De TBS-advocaat legt uit bij nieuwe cliënten veel tijd te investeren in de uitleg over TBS. Hierbij benoemt hij de vele voordelen van de behandelmaatregel. Tegelijkertijd ontkomt hij er niet aan zijn cliënten ook te vertellen dat de ingrijpende maatregel voor hen veel nadelige gevolgen kent. In dat kader benoemt hij in het bijzonder de onzekere en vaak lange duur van de vrijheidsbeneming. Momenteel zijn de wachtlijsten, personeelstekorten en doorstroming de grootste problemen. Strafrechtadvocaat Knoester is al met al zeer positief over TBS maar sluit niet de ogen voor negatieve aspecten. De werkcongressen van Lunteren hebben bijgedragen aan een verbetering van het TBS-stelsel. Dat heeft invloed op de advisering van advocaten aan cliënten en de manier waarop TBS-deskundige Knoester in media duiding geeft over het stelsel. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Interview strafrechtadvocaat Job Knoester met Actueel Nieuws

Posted by on jun 11, 2022

Den Haag, 11 juni 2022 Vandaag Inside genuanceerder dan andere TV programma’s ‘’ Wat mij opviel, was dat toen we het over The Voice hadden, en over Overmars met zijn dick-pick-affaire, bij VI in mijn beleving meer dan elders een genuanceerd geluid werd gehoord. Niet alleen maar meegaan met de volkswoede, maar daar werd ook de vraag gesteld of we niet even moesten wachten met het veroordelen van mensen als Ali B en Marco Borsato totdat de rechter had gesproken. En of Overmars niet gewoon weer deel moest uitmaken van de samenleving in plaats van hem te cancelen. En dat kwam echt niet alleen van mij, maar ook van die drie andere mannen’’. Dat zegt strafrechtadvocaat Job Knoester in een uitgebreid interview met Actueel Nieuws. Op 17 november 2020 sprak de strafpleiter ook al met dit medium. Op 11 juni 2022 kreeg dat een vervolg. Over beroepsgeheim, (social) media en andere zaken In een uitgebreid gesprek ging het over de doorbreking van het beroepsgeheim door oud-advocaat Anthony Wijnberg en over hoe de samenleving reageert op het werk van strafrechtadvocaten. Hierbij gaat Knoester in op de toename van bedreigingen de afgelopen jaren. In dat verband bespreekt hij de strategische keuze zich op social media, maar ook bij andere media meer open op te stellen. In dat verband legt hij uit waarom hij met veel plezier  aanschuift bij Vandaag Inside en waarom hij vindt dat dit programma zo’n belangrijke plek in de samenleving inneemt. Bron:...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Geen TBS voor doodschieten rapper Feis

Posted by on jun 5, 2022

. Den Haag, 5 juni 2022 In hoger beroep geen TBS Het gerechtshof te Den Haag heeft op 31 mei 2022 een 28-jarige man geen tbs opgelegd voor doodslag op rapper Feis en twee pogingen tot doodslag. Wel is een gevangenisstraf van 20 jaar en de maatregel strekkende tot vrijheidsbeperking of gedragsbeïnvloeding opgelegd. Vrijspraak voorbedachte rade De verdachte werd vrijgesproken van voorbedachte rade bij het doodschieten van rapper Feis en bij de poging diens broer dood te schieten. Deze gebeurtenissen deden zich voor in de nieuwjaarsnacht van 2019. Het gerechtshof stelde ook vast dat de man op 1 december 2018 rijdend vanuit een auto had getracht de bestuurder van een andere auto dood te schieten. Hierbij kwam de kogel in de rugleuning van de stoel van de bestuurder terecht. Nieuw PBC-onderzoek op verzoek TBS expert Eerder had de rechtbank te Rotterdam de verdachte nog een celstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Tijdens die procedure had de verdachte geweigerd mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum. In hoger beroep vond op verzoek van tbs expert Job Knoester nieuw onderzoek plaats in het Pieter Baan Centrum. Aan dit onderzoek had de verdachte wel meegewerkt. Eis 20 jaar cel en TBS Het OM vroeg in hoger beroep opnieuw 20 jaar detentie en TBS op te leggen. Strafrechtadvocaat Knoester vroeg de rechters tot een lagere straf te komen. Daarnaast voerde hij aan dat TBS-oplegging niet op zijn plaats was. Het gerechtshof trok naar aanleiding  van het nieuwe onderzoek door het Pieter Baan Centrum de conclusie dat de verdachte lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een licht verstandelijke beperking, alsmede een stoornis in cannabisgebruik. Het gerechtshof constateerde op basis van het gedragskundig onderzoek dat niet aannemelijk is dat de stoornissen de wilsvrijheid van de verdachte tijdens de delicten hebben beïnvloed. Om die reden is de verdachte in lijn van het pleidooi van de verdediging geen TBS opgelegd. Maatregel tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking Op basis van de bevindingen van het Pieter Baan Centrum nam het gerechtshof wel aan dat er sprake is voor gevaar van herhaling als de verdachte zich opnieuw in een crimineel milieu begeeft. Om die reden is de maatregel opgelegd strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking. Op die manier wil het gerechtshof een terugval in het criminele milieu voorkomen. Met deze maatregel kan het Openbaar Ministerie voorwaarden aan de verdachte stellen en hem begeleiden bij zijn resocialisatie nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Daarnaast is een gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd. Bron:...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Geen TBS voor doodslag rapper Feis

Posted by on mei 21, 2022

Den Haag, 21 mei 2022 Alsnog bekentenis doodschieten rapper Feis In hoger beroep heeft de verdachte alsnog bekend rapper Feis te hebben doodgeschoten. Ook gaf hij toe diens broer verwond te hebben. Twee jaar eerder had de verdachte bij de rechtbank Rotterdam nog gezwegen op advies van zijn vorige advocaat. Dat vertelde hij op 17 mei 2022 aan het gerechtshof te Den Haag. Verdachte voelde zich bedreigd Op vragen van het gerechtshof liet de verdachte weten in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 tweemaal een pistool te hebben getrokken. De eerste keer omdat hij zich bedreigd voelde in het café Iolanda aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De verdachte erkende dat het trekken van een pistool een heftige reactie was, maar hij zei bang te zijn geweest. Dodenlijst Op vragen van het gerechtshof waarom hij überhaupt een pistool bij zich droeg legde de man uit op een dodenlijst te staan wegens vermeende betrokkenheid bij een dubbele liquidatie. Uit angst had de man een vuurwapen aangeschaft. Dodelijke schietpartij Op het moment dat de verdachte in de vroege ochtend 1 januari 2019 het café verliet en buiten kwam meende hij een ruzie en gevecht te zien waarbij zijn vriend in gevaar was. Hij stelde hierop een wapen getrokken te hebben en te hebben geschoten. De verdachte noemde dit ‘’Een bewuste keuze, maar verkeerde beslissing’’. Hij stelde de aanvallers bang te hebben willen maken, maar ze niet te hebben willen verwonden. Dat was wel wat er gebeurde. Rapper Feis – oftewel Faisal Mssyeh – kwam hierbij om het leven. Intens leed nabestaanden Tijdens de zitting maakte de moeder en vriendin van Faisal op indringende wijze duidelijk hoe intens het leed is door de gebeurtenissen. Zij wilden dat het gerechtshof de straf die de rechtbank eerder had uitgesproken niet zou verlagen. In 2020 had de rechtbank de maximale gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. De verdachte was ook veroordeeld voor een poging tot doodslag wegens het schieten op een agent na een ruzie in het verkeer. Dit feit ontkende de verdachte in hoger beroep. Dat deed hij ook in eerste aanleg. Geen TBS Ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep vroeg de rechters dezelfde straf op te leggen als de rechtbank deed. Strafrechtadvocaat Job Knoester vroeg het gerechtshof juist een lagere straf op te leggen. Hiertoe droeg hij een aantal argumenten aan, waaronder de gewijzigde houding van de verdachte in hoger beroep. Ook vroeg de strafpleiter geen tbs op te leggen. Weliswaar stelde het Pieter Baan Centrum vast dat de verdachte een stoornis heeft, maar die zou geen rol hebben gespeeld bij de delicten. Tbs-expert Knoester legde uit dat in tbs mensen aan een stoornis worden...

Read More

TBS nieuws: Workshop zorgconferenties op de Dag van de forensische zorg

Posted by on mrt 5, 2022

Den Haag, 5 maart 2022 Workshop zorgconferenties Op 24 mei 2022 vindt een nieuwe dag van de forensische zorgplaats. Deze keer staat het thema in het teken van het lerend vermogen van de forensische zorgsector. Op die dag wordt een workshop gehouden over zorgconferenties. Een aantal jaar geleden ontwikkelde het Ministerie van Justitie en Veiligheid de zorgconferentie waarbij werd nagegaan waarom het TBS-traject voor sommige tbs-gestelden zo moeizaam verliep of zelfs vastliep. Bekeken wordt tijdens deze bijeenkomsten of een ogenschijnlijk onoverkomelijke impasse kan worden doorbroken om met inachtneming van de veiligheid TBS-gestelden weer perspectief te bieden. Zorgconferenties zijn vaak een bewijs dat samenwerking – waar mogelijk – meer resultaat oplevert. Sprekers Sprekers tijdens de workshop zijn: Peter Oosterom, werkzaam bij de Dienst Justitiele Inrichtingen – Divisie Individuele Zaken; Michiel van der Wolf, Hoogleraar Forensische Psychiatrie, tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam; en Job Knoester, strafrecht- en TBS-advocaat, tevens voorzitter bij de Vereniging van TBS Advocaten. Bron: Dag van de forensische...

Read More

Strafrecht nieuws: Toch vervolging 6 jaar oude fatale brandstichting Hellevoetsluis maar verdachte ontkent

Posted by on feb 27, 2022

Den Haag, 27 februari 2022 Verrassende wending bij fatale brandstichtng Een verrassende wending bij het onderzoek naar de fatale brand waarbij Bram en Lucia Lampers van 84 jaar uit Hellevoetsluis zes jaar geleden om het leven kwamen. Het Openbaar Ministerie gaat toch Evert R. vervolgen. Hiermee was gewacht totdat duidelijk werd of Evert definitief werd veroordeeld voor een viertal andere branden in Hellevoetsluis in april en mei 2016. Hoewel de verdachte iedere betrokkenheid ontkent heeft de rechtbank geoordeeld dat hij drie voordeuren en een schuur in brand heeft gestoken. Deskundigen stellen geen brandstichting vast In dezelfde periode als die van de branden waarvoor Evert nu definitief is veroordeeld vond ook de fatale brand plaats. Deskundigen hebben nooit kunnen vaststellen dat de brand waarbij Bram en Lucia Lampers om het leven kwamen het gevolg is van brandstichting. Het Openbaar Ministerie heeft nu geen nieuwe bewijzen, maar wil gebruik maken van schakelbewijs. Hierbij zegt een woordvoerder van justitie dat er sprake is van patronen die bij de andere vier branden zijn gezien. Verdachte spreekt feiten tegen Het Openbaar Ministerie erkent dat  experts niet kunnen vaststellen dat de brand is aangestoken, maar denk toch een zaak te hebben. De rechter zal moeten besluiten of er daadwerkelijk sprake is van schakelbewijs. Strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut benadrukt dat haar cliënt de feiten ontkent. Zij zegt dat niet alleen onduidelijk is of er bij de dodelijke brand überhaupt sprake is van brandstichting. Ook benadrukt de strafpleiter dat ieder concreet bewijs dat haar cliënt op de plaats delict is geweest ontbreekt. Vervolg Verwacht wordt dat de nieuwe zaak niet eerder dan eind van dit jaar voor de rechter komt. Bron: het Algemeen...

Read More