TBS nieuws: TBS-systeem raakt verstopt

Posted by on sep 30, 2022

Den Haag, 30 september 2022 Steeds vaker TBS Na de gewelddadige dood van Anne Faber leggen rechters veel vaker TBS op. Dit is een van de redenen dat het tbs-systeem dreigt vast te lopen. Ieder jaar stromen meer veroordeelden het TBS-stelsel in, dan dat er uitstromen. Op dit moment zijn er ongeveer 1500 TBS-gestelden. Dat is veel meer dan vijf jaar geleden. TBS-expert Job Knoester ziet dat ook voor lichtere vergrijpen TBS wordt opgelegd. De advocaat staat een man bij die eerder werd vrijgesproken van geweld, maar in december 2017 voor diefstallen tot TBS is veroordeeld. Knoester noemt dat het failliet van het TBS-systeem. Meer verdachten weigeren onderzoek van psychiater en psycholoog Uit cijfers blijkt dat verdachten vaker weigeren mee te werken aan gedragskundig onderzoek. TBS-advocaat Job Knoester ziet dat advocaten regelmatig verdachten adviseren niet aan onderzoek mee te werken, terwijl dat lang niet altijd een verstandige strategie is. Hierbij speelt een rol dat sinds de dood van Anne Faber rechters zich meer dan eerder lijken te beseffen dat ook aan niet meewerkende verdachten TBS kan worden opgelegd. Rechters kunnen in veel gevallen bij een weigerende verdachte toch een stoornis aannemelijk achten. Drie TBS-klinieken gesloten in 2013 In 2013 werden ondanks protesten uit het TBS-veld drie TBS-instellingen gesloten. Ook dat draagt bij aan de huidige capaciteitsproblemen. Advocaat Knoester stelt dat rechters TBS moeten bewaren voor de meest heftige delicten om het systeem niet verder te laten verstoppen. Een andere oplossing is de capaciteit fors te vergroten, maar dat lukt in ieder geval niet voor 2025. Ook is het van belang dat meer wordt ingezet op behandeling in de gevangenis. Knoester pleit bovenal voor een lange termijnvisie. Een goed werkend TBS-systeem is in het belang van de veiligheid in de samenleving. Na een succesvolle TBS-behandeling vallen mensen 3 tot 4 keer minder in herhaling in ernstige delicten dan mensen die onbehandeld uit de gevangenis komen. Bron: Het Algemeen...

Read More

TBS nieuws: Verdenking verkrachting patiënte door TBS-behandelaar

Posted by on sep 28, 2022

Den Haag, 28 september 2022 Verdacht van een zedenmisdrijf Een behandelaar van de TBS-kliniek, de Oostvaarderskliniek in Almere wordt verdacht van verkrachting van een patiënte. Dat werd deze week bekend. De Oostvaarderskliniek is een van de weinige tbs-instellingen waar zowel mannen als vrouwen gehuisvest zijn. De kliniek zegt de situatie serieus op te pakken. Het Bureau Integriteit van de DJI verricht onderzoek. Volgens de Telegraaf is ontslag van de medewerker bevestigd. Onrust onder tbs-gestelden en personeel De Telegraaf meldt onrust onder TBS-gestelden en personeel. TBS-expert Job Knoester zegt te schrikken van de berichtgeving. De Strafrechtadvocaat die gespecialiseerd is in TBS noemt een stabiele behandelomgeving voor tbs-gestelden cruciaal. Wel benadrukt hij dat het nog slechts om een verdenking gaat. Stabiliteit in TBS onder druk door capaciteitsproblemen TBS-advocaat Knoester wijst erop dat stabiliteit in veel tbs-instellingen überhaupt al onder druk staat door ernstige personeelsproblemen. Een cliënt van de raadsman zei binnen drie maanden met maar liefst 70 socio-therapeuten te maken gehad te hebben. De helft hiervan was werkzaam via een uitzendbureau. Knoester noemt personeelsproblemen en -tekorten samen met een slechte door- en uitstroom de grootste bedreigingen van het huidige TBS-stelsel. Sinds 2017 – het jaar dat Anne Faber om het leven kwam – wordt veel vaker TBS opgelegd dan de jaren daarvoor. De instroom is groter dan de uitstroom. Het nieuwe incident zorgt voor onrust en angst onder personeel en tbs-gestelden. Bron: De...

Read More

Strafrecht nieuws: Pieter Baan Centrum onderzoek verdachte rond overlijden van Esmee kostte extra tijd

Posted by on sep 18, 2022

Den Haag, 18 september 2022 Mogelijk nadere onderzoekswensen naar aanleiding van rapport Pieter Baan Centrum Het gedragskundig onderzoek door het Pieter Baan Centrum van de man die wordt verdacht Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk om het leven te hebben gebracht nam meer tijd in beslag dan gebruikelijk. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank te Den Haag op 16 september 2022. De observatieplaatsing is inmiddels afgerond. Het wachten is nu op het schriftelijke rapport. Strafrechtadvocaten Job Knoester en Christiaan Kwint kregen de tijd om twee weken na de ontvangst van de rapportage van het Pieter Baan Centrum eventuele nadere onderzoekswensen in te dienen. Afhankelijk van de inhoud van het rapport zal de verdediging de psychiater en psycholoog tijdens de zitting willen bevragen. Ook is niet uitgesloten dat een eventuele wens om een second opinion gemotiveerd zal worden gedaan. Inhoudelijke zitting van de strafzaak op 14 november 2022 Tijdens de zitting op 16 september 2022 maakte de officier van justitie duidelijk een aantal foto’s die tijdens de sectie zijn gemaakt niet onder de procespartijen te willen verspreiden. Dit beeldmateriaal wordt omwille van de gevoeligheid ervan in een kluis bij het Openbaar Ministerie bewaard. Daar kunnen de rechters en advocaten de foto’s bekijken. Strafpleiter Job Knoester werd wel in het bezit gesteld van 1 specifieke foto die hij voor de verdediging van belang vindt. Vragen van journalisten na de zitting waarom deze foto relevant is wilde de Strafrechtadvocaat niet toelichten. Dat zal hij pas doen tijdens de inhoudelijke behandeling op 14 november 2022. Als het nodig is gaat de zaak op 15 november 2022 verder. Bron: het Algemeen...

Read More

Strafrecht nieuws: Hoe vraag je gratie aan?

Posted by on aug 16, 2022

Den Haag, 16 augustus 2022 Gratie Vorige maand ontstond er ophef nadat Frank Masmeijer door gratieverlening ogenschijnlijk onverwachts in vrijheid werd gesteld. Naar de redenen blijft het gissen. De motivering is niet openbaar gemaakt. Mede hierdoor stelden veel gedetineerden vragen. Komen zij ook in aanmerking voor gratie? In een column voor het tijdschrift Timeys gaat Strafrechtadvocaat Christiaan Kwint in op dit soort vragen. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Aanzienlijk lagere straf voor Keith Bakker in hoger beroep

Posted by on jul 14, 2022

Vrijspraak verkrachtingEr was geen sprake van gedwongen seks tussen Keith Bakker en de jonge vrouw die aangifte had gedaan. Dat oordeelde het gerechtshof te Amsterdam op 13 juli 2022 in lijn met het betoog van strafpleiter Job Knoester. Bakker is dan ook vrijgesproken van verkrachting. Ook is volgens hof niet bewezen dat de voormalig verslavingsdeskundige ontucht pleegde vanuit de positie van hulpverlener. De rechtbank had hem in maart 2021 voor verkrachting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Het OM eiste in hoger beroep opnieuw een gevangenisstraf van 6 jaar en tbs met dwangverpleging. Het hof volgde deze eis niet en legde een celstraf van 18 maanden op voor ontucht. Aangezien Bakker de opgelegde straf al ruim had uitgezeten, heeft het hof per direct zijn vrijlating bevolen. Geen TBSTbs-expert Job Knoester had uitgebreid ten overstaan van het gerechtshof beargumenteerd dat tbs-oplegging niet op zijn plaats was. Het hof ging hier in mee en overwoog dat de oplegging van die maatregel niet proportioneel was, nog afgezien van het feit dat het Pieter Baan Centrum geen causaal verband kon vaststellen tussen stoornissen en delict. BeroepsverbodHet gerechtshof heeft Keith Bakker ook grotendeels vrijgesproken van het overtreden van een in 2012 opgelegd beroepsverbod. Bakker was eerder door de rechtbank veroordeeld voor het behandelen van vier mannen en een vrouw. Het hof volgde het betoog van strafrechtadvocaat Christiaan Kwint dat Bakker met het behandelen van de mannen het verbod niet had overtreden. Waar de rechtbank eerder Bakker in verband met wederrechtelijk verkregen voordeel had verplicht tot het betalen van een bedrag van € 88.500,00 aan de staat, legde het gerechtshof nu een bedrag van € 20.000 op.Bronnen: Rechtspraak.nl en...

Read More

TBS en Strafrecht nieuws: De invloed van drugsgebruik op (on)toerekenbaarheid

Posted by on jul 7, 2022

Strafrechtadvocaat Iris van Mulbregt Den Haag, 7 juli 2022 Culpa in causa De keuze drugs te gebruiken kan van  invloed zijn op de vraag naar toerekenbaarheid in strafzaken. In een nieuwe column voor het tijdschrift Timeys gaat strafrechtadvocaat Iris van Mulbregt in op dit ingewikkelde vraagstuk, ook wel culpa in causa genoemd. Als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd zal de rechter onderzoeken of en in welke mate dat aan de verdachte is toe te rekenen. Een verdachte kan toerekeningsvatbaar, ontoerekeningsvatbaar of verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. De invloed van drugsgebruik op de mate van (on)toerekenbaarheid verschilt per situatie. Goed overleg met een gespecialiseerde advocaat is steeds van belang. Bron:...

Read More