Strafrecht nieuws: Het belang van een actieve rechter tijdens fysieke zittingen

Posted by on mei 31, 2021

Slapende rechter Strafrechtadvocaat Wendy Alberts is not amused als zij een knikkebollende rechter in slaap ziet vallen tijdens een zitting. In sommige landen moet het bewijs op een zitting volledig aan de rechter worden gepresenteerd. In Nederland wordt het meeste onderzoek voorafgaand aan ze zitting vastgelegd in processen-verbaal van de politie. De rechters en andere procesdeelnemers lezen het papieren dossier van te voren. Dat alles komt de proces-economie ten goede. Of dat ook voor de kwaliteit geldt is een tweede. Rechters meer achter hun bureau dan in contact met verdachten Strafpleiter Alberts stelt dat Rechters meer tijd doorbrengen met papieren dossiers achter hun bureau, dan met verdachten (en getuigen) in een zittingszaal. Zij houdt er rekening mee dat hierdoor sommige rechters onvoldoende inzicht hebben in de manier waarop een verdachte de inhoudelijke behandeling beleeft. Datzelfde kan voor slachtoffers gelden. De rechter overtuigen In haar nieuwe column voor Femkefataal benut Alberts haar achtergrond als psycholoog en advocaat om te concluderen dat het een hele opgave voor de verdediging is om een rechter ervan te overtuigen niet zo maar het standpunt van het OM te volgen. Vooral ook psychologische uitganspunten legt ze hieraan ten grondslag. Psychologische processen van belang in strafprocessen Juist tijdens de zitting is het belangrijk om de zienswijze van het OM te weerleggen. Dan is het cruciaal dat de rechter zich rekenschap geeft van door Alberts genoemde psychologische processen. Daarbij hoort actieve inspanning van de rechter ook de visie te volgen zoals de verdediging die presenteert. Versnelde procedure Hof Den Haag niet zo maar omarmen Dit betoog van Wendy Alberts is ook een belangrijke reden om de ‘’versnelde procedure’’ van het Haagse Gerechtshof in strafzaken niet zo maar te omarmen. Dat hof kondigde de nieuwe werkwijze vorige week aan via in ieder geval de Haagse Orde van Advocaten en voorziet onder andere voor een belangrijk deel in een schriftelijke inhoudelijke behandeling van strafzaken. Ook wil het gerechtshof avondzittingen introduceren waardoor het risico op knikkebollen niet kleiner lijkt te worden. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Verdachte cold case zaak Els Slurink ontkent iedere betrokkenheid

Posted by on mei 13, 2021

Den Haag, 13 mei 2021 Voorarrest duurt voort De drempel om de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink in 1997 in voorarrest houden wordt ondanks het betoog van strafrechtadvocaat Job Knoester wel gehaald. De vraag of er ook voldoende bewijs is voor een veroordeling is een andere vraag. Die zal op een later moment worden beantwoord. Dat bepaalde de Zwolse rechtbank op 12 mei 2021. DNA geen bewijs voor betrokkenheid bij de dood van Els Slurink Els Slurink werd in maart 1997 levenloos in haar woning in Groningen gevonden. In februari 2021 werd een verdachte in deze cold case zaak gearresteerd. Op dat moment was er al ruim een jaar een DNA-match. Dat was voor de recherche aanleiding grootschalig onderzoek te starten. Strafrechtadvocaat Job Knoester noemde het langdurig verrichtte onderzoek na de DNA-match begrijpelijk. Hij voerde aan dat het aangetroffen DNA geen bewijs is voor betrokkenheid bij de dood van Els Slurink. Volgens Knoester is het DNA geen daderspoor. Ontlastend bewijs Onder een nagel van de rechterhand van het slachtoffer is DNA gevonden dat wordt gelinkt aan de verdachte. Strafpleiter Knoester wees de rechtbank erop dat er ook onder een nagel van de linkerhand DNA is gevonden dat niet bij de verdachte past. Bovendien zijn er meer dan honderd  vingerafdrukken gevonden, terwijl er niet een van de verdachte is. De raadsman noemde dit ontlastende zaken voor de verdachte. Op een later moment onderzoekswensen Advocaat Job Knoester had kort voor de eerste zitting bij de rechtbank de zaak overgenomen van een andere advocaat. Hierdoor was hij nog niet in staat onderzoekswensen te formuleren. Daar had de rechtbank begrip voor. De advocaat liet weten op een later moment verzoeken voor nader onderzoek te willen indienen. Deze zullen in ieder geval ook op het aangetroffen DNA-spoor zien. Het betreft niet een eenvoudig spoor, maar een zogenaamd mengspoor. Dat betekent dat er van meerdere personen DNA in het bewuste spoor zit. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit in ieder geval het slachtoffer en de verdachte betreffen. Inhoudelijke behandeling De rechtbank hoopt de zaak in december 2021 inhoudelijk te kunnen behandelen. Bronnen: De Telegraaf; Rtl Boulevard; Dagblad van het Noorden; RTV Noord I; en RTV Noord...

Read More

Strafrecht nieuws: Geen terrorisme, geen gevangenisstraf maar wel TBS voor drievoudige poging tot moord Bevrijdingsdag 2018

Posted by on mei 13, 2021

Den Haag, 13 mei 2021 Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar De drievoudige pogingen tot moord op Bevrijdingsdag 2018 was geen terroristische daad. Malek F. was volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat betekent dat het geweld hem niet kan worden aangerekend. Hij was ernstig ziek en verkeerde in een psychose. Het Openbaar Ministerie wilde dat Malek 12 jaar de gevangenis in zou gaan en daarna een tbs-behandeling zou ondergaan. Het gerechtshof ging daar op 11 mei 2021 niet in mee. Een gevangenisstraf is niet opgelegd, zoals Strafrechtadvocaten Yvonne van der Hut en Job Knoester hadden gevraagd. Wel is tbs met dwangverpleging opgelegd. Vader van Malek verdronk bij vlucht voor de oorlog Op 5 mei 2018 ging het al langere tijd niet goed met Malek F. Hij had een aantal jaar daarvoor achter de rug van zijn familie om een overtocht voor zijn vader en zus vanuit Syrië geregeld. Zij wilden vluchten voor de oorlog. De boot waar de vader en zus de oversteek naar Europa mee maakten zonk op de Middellandse Zee. De vader van Malek verdronk. Psychose Malek Malek begon vanaf eind 2017 duivelaanbidders te zien die hem steeds achtervolgden. Dat veroorzaakte veel angst. In februari 2018 gooide Malek vanuit een psychose zijn volledige inboedel op straat. Hij werd opgenomen in de GGZ-instelling Parnassia. Na een aantal weken werd hij daaruit alweer ontslagen. Op 5 mei 2018 zag Malek vlakbij het Haagse Hollands Spoor een kraai die hij voor de duivel hield en opdracht gaf mensen te doden. Daarop vielen de drie slachtoffers. Geen duidelijkheid over cassatie Op uiterlijk 25 mei 2021 kan cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Of dat gebeurt is nog niet duidelijk. Bron: het Algemeen...

Read More

Strafrecht nieuws: Geen straf en geen TBS voor steekpartij op Bevrijdingsdag 2018 gevraagd

Posted by on apr 19, 2021

Den Haag, 19 april 2021 Malek F. betuigt spijt en vraagt behandeling Het Openbaar Ministerie vroeg op 16 april 2021 het Haagse gerechtshof 12 jaar cel en TBS met dwangverpleging op te leggen aan Malek F. De verdachte stak op 5 mei 2018 vlakbij het Hollands Spoor in Den Haag drie willekeurige voorbijgangers neer. Malek betuigde spijt voor zijn daden. Hij vroeg de rechter om behandeling waarna hij hoopt weer normaal in de samenleving terug te keren. OM vraagt vrijspraak terrorisme Opvallend was dat de aanklagers in hoger beroep vrijspraak vroegen van terroristische motieven. Bij de rechtbank dacht het Openbaar Ministerie hier nog anders over. Op dit punt zat de verdediging op een lijn met justitie. Geen voorbedachte rade Strafrechtadvocaten Yvonne van der Hut en Job Knoester voerden drie uur het woord ter verdediging van Malek. Van der Hut vroeg het hof ook om vrij te spreken van voorbedachte rade. Volgens de raadsvrouw was er driemaal sprake van poging tot doodslag en niet poging tot moord. Malek had volgens haar geen plan om de slachtoffers te steken. Hij handelde vanuit een opwelling als gevolg van een psychose. Volledig ontoerekeningsvatbaar Strafpleiter Knoester kwam tot de conclusie dat Malek zijn daden niet valt aan te rekenen. Zijn client handelde volledig onder invloed van religieuze wanen, voortvloeiend uit een ernstige psychose. Om die reden kan hem volgens de verdediging geen straf worden opgelegd maar is ontslag van alle rechtsvervolging op zijn plaats. Volgens een psychiater en psycholoog lijdt Malek aan schizofenie. Geen TBS Knoester vroeg zijn client geen gevangenisstraf en geen TBS op te leggen. Malek is staatloos en zal bij TBS-oplegging tot ongewenst vreemdeling worden verklaard. Daardoor is verlof niet mogelijk. Verlof is niet een pleziertje voor TBS-gestelden maar een noodzakelijk onderdeel van de TBS-behandeling. De TBS-expert wees erop dat de wetgever de rechtspraak op dit punt al ruim twintig jaar met een onmogelijk probleem opzadelt. Uitspraak 11 mei 2021 Het gerechtshof doet op 11 mei 2021 uitspraak. Bronnen: De Leeuwarder Courant 1; De Leeuwarder Courant 2; Het Algemeen Dagblad; en Omroep...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Verdachte die behandelaar in TBS-kliniek aanviel volledig ontoerekeningsvatbaar

Posted by on apr 3, 2021

Den Haag, 3 april 2021 Verdachte ontoerekeningsvatbaar De aanval op een behandelaar in de TBS-kliniek te Almere gebeurde volledig onder invloed van een psychose. Dat betoogde strafrechtadvocaat Job Knoester op 31 maart 2021 bij de rechtbank te Lelystad. Zowel de officier van justitie als de strafpleiter volgden de adviezen van de psycholoog en psychiater. Zij concludeerden dat de verdachte het door hem uitgeoefende geweld niet is aan te reken gelet op zijn psychische ziekte. Geen voorbedachte rade en dus geen moordpoging Floris van der B. Ervoer in de kliniek steeds weer pesterijen. Dit bracht herinneringen terug uit zijn jeugd waar hij ook veelvuldig werd gepest. Hij voelde zich gekleineerd en niet gehoord. Aan de rechtbank vertelde hij dat op 7 september 2020 de emmer overliep toen hij een sociotherapeute met een mes aanviel. Zij raakte ernstig gewond. Zowel het Openbaar Ministerie als strafpleiter Knoester vonden dat er geen sprake is van voorbedachte rade. Er dient dan vrijspraak van poging tot moord te volgen. De advocaat en aanklager waren eensgezind in de conclusie dat er sprake is van een poging tot doodslag. Ogenschijnlijk logische keuzes vanuit psychose en/of wanen Het slachtoffer voerde aan dat de verdachte ook berekend te werk was gegaan en het hem wel deels aan te rekenen was dat het tot een geweldsexplosie kwam. TBS-expert Knoester legde uit dat mensen  vanuit een psychose en / of wanen ogenschijnlijk logische keuzes kunnen maken. Dat staat niet in de weg aan volledige ontoerekeningsvatbaarheid, aldus de raadsman. Geen gevangenisstraf, wel TBS Het Openbaar Ministerie vroeg de rechtbank de verdachte geen gevangenisstraf op te leggen gelet op de volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Wel vroeg de aanklager de rechtbank een nieuwe TBS-maatregel op te leggen. TBS-advocaat Knoester vond dat niet nodig omdat er al sprake is van een TBS-kader. De rechtbank doet op 14 april 2021 uitspraak. Bron: De...

Read More

Strafrecht nieuws: Verdachten dwingen zittingen en uitspaak bij te wonen is symboolwetgeving

Posted by on apr 1, 2021

Den Haag, 1 april 2021 Nieuwe wet niet altijd in het belang van slachtoffers Het voornemen van Demissionair Minister Sander Dekker verdachten te dwingen altijd aanwezig te zijn bij zittingen en de uitspraak is symboolwetgeving. Bovendien is het niet altijd in het belang van slachtoffers, terwijl Dekker stelt juist aan hun rechten tegemoet te willen komen. Dat zegt strafrechtadvocaat Wendy Alberts in een nieuwe column voor Femke Fataal. Bron:...

Read More