Den Haag, 3 juni 2020

Levenslang door domme pech

Levenslange gevangenisstraf door domme pech. Negentien jaar na de PlayStationmoorden proberen strafrechtadvocaten Job Knoester en Christiaan Kwint de zaak van Ed Zandstra te heropenen. Hun cliënt kreeg een levenslange gevangenisstraf voor de driedubbele moord in 2001 in Dordrecht. Zandstra is al jarenlang strijdbaar. Als Zandstra vandaag de dag terecht zou staan zou levenslang waarschijnlijk niet zijn opgelegd door verandering in de rechtspraak. Hij wil herziening. De cliënt van Knoester en Kwint had de woning al verlaten toen de fatale schoten werden gelost. Met nieuw onderzoek willen de strafpleiters aantonen dat Zandstra nooit van tevoren heeft geweten van een plan voor de moorden.

Voortschrijdend inzicht in de rechtspraak

Een aantal jaar geleden trok Strafrechtadvocaat Job Knoester het lot van Zandstra aan. Hij beet zich vast in de zaak. Nu ziet hij kansen, mede door een boek van het Project Gerede Twijfel dat onder leiding van de professor in de rechtspsychologie, Peter van koppen, is geschreven. Een van de conclusies van het wetenschappelijk onderzoek is dat Zandstra vandaag de dag nooit voor medeplegen van de drievoudige moord zou zijn veroordeeld. De rechtspraak heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld en stelt nu meer eisen aan de aanname van medeplegen en voorbedachte rade dan in 2001. Volgens Knoester is het onrechtvaardig als een dergelijk voortschrijdend inzicht niet tot herziening van oude zaken zou leiden. Nu is dat nog wel het geval. Om die reden wil de advocaat in gesprek met de politiek. Kwint en Knoester zien wel reden om te betogen dat de conclusies van het Project Gereden Twijfel als een nieuw deskundigeninzicht zou moeten worden aangemerkt.

Geen moordplan

Een conflict over illegale handel in computerspelletjes lijkt in 2001 tot een plan bij Ugur U. te hebben geleid om handelaar Guus te beroven. Zandstra en Rutger M. gingen mee. Zandstra heeft altijd gezegd uit te zijn gegaan van een beroving en niet van moorden.  Nadat hij de woning had verlaten liep het in de woning van Guus ernstig uit de hand. Drie personen kwamen om het leven. Behalve Zandstra kreeg ook Ugur U. levenslang. Rutger M. kreeg 20 jaar gevangenisstraf en tbs.

Onderzoek door privédetective Paalman

Privédetective Jan Paalman doet ook al jaren onderzoek naar deze zaak. Zo sprak hij met Ugur U. en Rutger M. Laatstgenoemde vertelde dat U. ‘’de kolder in zijn kop kreeg’’ en de drie slachtoffers doodschoot toen Zandstra al was vertrokken.

Verzoek bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad

Strafpleiters Knoester en Kwint hebben nu een verzoek ingediend bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Ze willen dat nader onderzoek wordt verricht ter voorbereiding op een herzieningsverzoek. Volgens hen moeten in ieder geval vijf getuigen worden gehoord.

Bron: het Algemeen Dagblad